Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Станіслав Придеткевич, Андрій Лісовський, Владислав Гарбар, Ольга Матуз, СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗООЦЕНОЗІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТЕР’Я

Станіслав Придеткевич
ORCID ID: 0000-0001-6139-0442
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна

Андрій Лісовський
ORCID ID: 0000-0002-9674-5802
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна

Владислав Гарбар
ORCID ID: 0000-0001-9400-7606
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна

Ольга Матуз
ORCID ID: 0000-0002-3233-9565
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна

СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗООЦЕНОЗІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТЕР’Я

Анотація:

Біотична складова (особливо зооценоз) у ландшафтних дослідженнях часто не знаходить належної уваги і практично не розглядається науковцями.

Вивчення особливостей територіальної диференціації наземних хребетних тварин окремих класів антропогенних ландшафтів дозволить провести низку заходів (у т. ч. природоохоронних) у межах території дослідження.

Досягнення потрібних результатів можливе при органічному поєднанні ландшафтних та фауністичних методик досліджень.

Визначено, що у структурі сільськогосподарських ландшафтів території дослідження представлено польові, са­дові та лучно-пасовищні ландшафти, які сукупно становлять до 80 % площі території. Частка польових ландшафтів відповідає в середньому 65 %, з яких основна частина локалізується на вододілах та надзаплавних терасах. З’ясовано, що зооценотичний склад польових ландшафтів є відносно збідненим, проте зростання зоорізноманіття забезпечу­ється “тваринами-мігрантами” та тваринами, які використовують поля для пошуку поживи.

Садові ландшафти Середнього Придністер’я займають до 5 %. Досліджено приуроченість окремих груп наземних хребетних тварин до садових ландшафтів, значна частка яких належить дендрофільним видам птахів і ссавців. Змен­шення антропогенного навантаження (порівняно з польовими ландшафтами) вплинуло на зростання видового складу всіх осілих видів тварин, а також гніздових птахів садових ландшафтів.

Визначено, що лучно-пасовищні ландшафти Середнього Придністер’я займають в середньому близько 9,5 % і лока­лізуються, як правило, на схилах річкових долин. Окремими ділянками вони заходять на плакори та річкові заплави. Більш ширший спектр типів місцевостей (збільшення кількості екологічних ніш) вплинув на зростання загального ви­дового різноманіття тварин цього підкласу сільськогосподарських ландшафтів.

Подано рекомендації, щодо необхідності подальшого продовження подібних досліджень.

Ключові слова: сільськогосподарські ландшафти, зооценоз, поширення, структура

Мова: українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.85.3

Посилання:

 1. Civantos E, Thuiller W, Maiorano L, Guisan A, Araujo M.B. (2012) Potential impacts of climate change on ecosystem services in Europe: the case of pest control by vertebrates. BioScience 62: 658-666. (in English).
 2. Denysyk, H.I., (2007). Serednie Prydnistrovia [Middle Transnistria] Vinnytsia, PE “Teza” Publishing House (In Ukranian).
 3. Denysyk, H.I., Prydetkevych, S.S., (2017). Zootsenozy antropohennykh landshaftiv Podillia [Zoocenoses of anthropogenic landscapes of Podillia] . – Vinnytsia: Vinnytsia regional printing house (In Ukranian).
 4. Denysyk, H.I., Timets, O.V., (2010). Rehionalne antropohenne landshaftoznavstvo [Regional anthropogenic landscape science] Vinnytsia: PE “TD “Edelweiss and K” (In Ukranian).
 5. Herenchuk, K.I., (1979). Pryroda Ternopilskoi oblasti [The nature of the Ternopil region]. Lviv: Higher School. Lviv University Publishing House (In Ukranian).
 6. Herenchuk, K.I., (1980). Pryroda Khmelnytskoi oblasti [The nature of Khmelnytskyi region]. Lviv: Higher School. Lviv University Publishing House (In Ukranian).
 7. Jenkins CN, Pimm SL, Joppa Lucas N. (2013) Global patterns of terrestrial vertebrate diversity and conservation. Proc Natl Acad Sci U S A 110: E2602-E2610. DOI: 10.1073/pnas.1302251110. (in English).
 8. Matvieiev, M.D., (2008). Ornitofauna sadiv Kamianetskoho Prydnisteria [Bird fauna of the gardens of Kamianetsk Transnistria]. Scientific works of the Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University: Kamianets-Podilskyi: Ivan Ohienko K-PNU, Vol. 2, 151-152. (In Ukranian).
 9. Matviichuk, O.A., Serebriakov, V.V., (2010). Ornitofauna Verkhnoho i Serednoho Pobuzhzhia [Ornitofauna of the Upper and Middle Pobuzhzhia]. K.: Phytosocial Center (In Ukranian).
 10. Tatarynov, K.A., (1973). Fauna khrebetnykh zakhodu Ukrainy (ekolohiia, znachennia, okhorona) [Vertebrate fauna of Western Ukraine (ecology, significance, protection)]. Lviv: Lviv University Publishing House (In Ukranian).
 11. Tyshchenko, V., Matvieiev, M., Bovtunova, Yu., (2005). Do fauny kazhaniv (Chiroptera) Khmelnychchyny [To the bat fauna (Chiroptera) of Khmelnytskyi region]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series Biology. Issue 17. 173-183. (In Ukranian).
 12. Zaytseva H., Prydetkevych, S., (2008). Dynamika zaselennya derevnymy tvarynamy shtuchnykh hnizdivel’ na terytoriyi Kam’yanets’koho Prydnistrov’ya. [The dynamics of the population of artificial nests by arboreal animals on the territory of Kamianetsk Transnistria]. Rare theriofauna and its protection. Luhansk, 157-164. (In Ukranian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

StanislavPrydetkevyc, Andriy Lisovskyi, Vladyslav Garbar, Olga Matuz, 2022. Structure of agricultural landscapes as the basis of the formation of zoocenoses of middle Transdnister. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3/4 (84/85), 46-51 (in Ukrainian, abstr. in English), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.85.3

Надійшла до редколегії 23.11.2022
Прийнята до друку 27.12.2022