Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Світлана Батиченко, Людмила Мельник, Сергій Уліганець, Наталія Левінськова, ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ У ЧАСИ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ

Світлана Батиченко
ORCID ID 0000-0001-5400-9076
Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Людмила Мельник
ORCID ID 0000-0002-2932-3773
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Сергій Уліганець
ORCID ID 0000-0002-9960-6752
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Наталія Левінськова
ORCID ID 0000-0002-2532-2925
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ У ЧАСИ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ

Анотація:

Воєнна агресія Росії проти України 24 лютого 2022 р. розпочалася бомбардуванням населених пунктів на території України і спричинила масові руйнування цивільної (житлової) інфраструктури. Унаслідок цього російська війна проти України призвела до масштабних переселень населення як до більш безпечних західних областей країни, так і за її межі. За допомогою статистичного аналізу та синтезу, порівняльно-географічного методу розкрито кількісні показники вимушеної міграції населення. За даними ООН, за перші місяці повномасштабного вторгнення власні домівки покинуло 11,4 млн українців. Сьогодні за кордоном перебуває 4,9 млн осіб, 7,1 млн із них має статус внутрішньо переміщених осіб. Але при цьому 2,3 млн уже повернулося в Україну. Визначено географічні аспекти зовнішньої вимушеної міграції. Найбі­льша частка вимушених мігрантів з України зареєструвалася у Польщі та Німеччині. Також розкрито статево-вікову структуру вимушених мігрантів за кордоном. На основі описового методу висвітлено причини, які спонукали українців до вибору відповідної країни, а саме: перевага країні, в якій мігранти мають знайомих або родичів; близькість до кор­дону, тобто міграція до країн-сусідів; можливість працевлаштування й соціальні виплати. Проаналізовано кількісні характеристики та географія переселення у межах країни внутрішньо переміщених осіб. Виокремлено групи населення, які з найменшою ймовірністю повернуться до України. А саме, це мобільні верстви населення; особи, які планували виїзд за кордон ще до 24 лютого; сезонні робітники за кордоном; населення, яке перебувало в окупації, утратило житло або близьких. Висвітлено питання сприяння повернення українських мігрантів додому. Саме тому, важливо розроб­ляти політику, направлену на формування сприятливих умов щодо повернення українців та не втрачати зв’язок з ними. Після завершення повномасштабної війни та стабілізації безпекової ситуації існуватиме потреба у створенні можливостей для повернення, передусім у питаннях житла та зайнятості.

Ключові слова: мігранти, вимушена міграція, внутрішньо переміщені особи, біженці, воєнна агресія

Мова: українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.84.2

Посилання:

 1. Filipchuk, L, Lomonosova, N., Syrbu, O., Kabanets, Yu, (2022). Vymushena mihratsiia i viina v Ukraini (24 liutoho – 24 bereznia 2022). [Forced migration and war in Ukraine (February 24 – March 24, 2022)]. CEDOS. Retrieved from: https://cedos.org.ua/researches/vymushena- migracziya-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-24-bereznya-2022/ (in Ukranian).
 2. Filipchuk, L, Syrbu, O., (2022). Vymushena mihratsiia i viina v Ukraini (24 bereznia – 10 chervnia 2022). [Forced migration and war in Ukraine (February 24 – March 24, 2022)]. CEDOS. Retrieved from: https://cedos.org.ua/researches/vymushena-migracziya-i-vijna-v-ukrayini- 24-lyutogo-24-bereznya-2022/ (in Ukranian).
 3. Kapinus, O. Ya, (2016). Osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia mihratsiinykh protsesiv v umovakh zbroinoho konfliktu na skhodi Ukrainy. [Features of state regulation of migration processes in the conditions of armed conflict in eastern Ukraine]. Theory and practice of public administration. 2 (53). 119-124 (in Ukrainian).
 4. Libanova, E.M., (2018). Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir [Ukrainian society: migration dimension]. Kyiv: Ptukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)
 5. Libanova, E.M., Pozniak, O.V., Tsymbal O.I., (2022). Masshtaby ta naslidky vymushenoi mihratsii naselennia Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii. [Scale and Consequences of Forced Migration of the Population of Ukraine as a Result of Armed Aggression of the Russian Federation]. Demography and Social Economy, 2 (48). 37-57 (in Ukrainian)
 6. Malykha, M.I., (2015). Do problemy sutnosti poniattia “vnutrishno peremishcheni osoby”: derzhavna polityka ta rehionalna praktyka. [To the problem of the essence of the concept of “internally displaced persons”: state policy and regional practice]. Grani, 8. 6-11 (in Ukrainian).
 7. Nadraha, V. I., (2015). Problemy vymushenoi vnutrishnoi mihratsii naselennia v konteksti kontseptsii “suspilstva ryzyku” [Problems of forced
  Svitlana Batychenko, PhD in Geography ORCID Ю: 0000-0001-5400-9076
  National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine internal migration in the context of the concept of “risk society”]. Ukrainian society, 1 (52). 134-140 (in Ukrainian).
 8. Nalyvaiko, L., Orieshkova, A., (2015). Vnutrishno peremishcheni osoby: vyznachennia poniattia. [Internally displaced persons: definition of a concept]. Law and Society, 1 (1). 34-39 (in Ukrainian).
 9. Protsenko, O.O., (2016). Vnutrishno peremishcheni osoby yak katehoriia teoretyzuvannia ta sotsialnoi praktyky. [Internally displaced persons as a category of theorizing and social practice] Grani, 21 (4).47-55 (in Ukrainian).
 10. Rendiuk, T., (2022). Vymushena mihratsiia v umovakh rosiisko- ukrainskoi viiny ta yii nehatyvni naslidky dlia henofondu Ukrainy. [Forced migration in the conditions of the Russian-Ukrainian war and its negative consequences for the gene pool of Ukraine]. NAS of Ukraine. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9149 (in Ukranian).
 11. Shymanska, K. V., (2017). Mihratsiia liudskykh resursiv v umovakh heoekonomichnykh transformatsii: rehionalnyi vymir [Migration of human resources in the conditions of geo-economic transformations: regional dimension]. Zhytomer: ZhDTU. (in Ukrainian).
 12. UNHCR, The UN Refugee Agency. Ukraine emergency. Retrieved from: https://www.unhcr.org/ukraine-emergency.html_(25.10.2022) (in English).
 13. UNHCR, The UN Refugee Agency. Ukraine refugee situation. Operational data portal. Retrieved from: https://data2.unhcr.org/en/ situations/ukraine (25.10.2022) (in English).
 14. Ukrainian refugees in Europe. Study of the behavior and attitudes of Ukrainians who were forced to leave for Europe as a result of the war in Ukraine. // 4service.group. Retrieved from: https://4service.group/ukrayinski- bizhentsi-v-yevropi-doslidzhennya-povedinki-ta-nastroyiv-ukrayintsiv-shho- vimusheni-buli-viyihali-v-yevropu-vnaslidok-vijni-v-ukrayini (25.10.2022) (in English).
 15. Vasyltsiv, T.G., (2022). Sotsialno-humanitarni vyklyky viiny ta instrumentarii yikh podolannia (Karpatskyi rehion Ukrainy). [Socio- humanitarian challenges of war and tools for their overcoming (Carpathian region of Ukraine)]. Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishnyi NAS of Ukraine. Retrieved from: https://ird.gov.ua/irdp/p20220032.pdf (in Ukrainian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Svitlana Batychenko, Liudmyla Melnik, Sergiy Uliganets, Nataliia Levinskova, 2022. Forced migration of the population during the full-scale invasion of russia into Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3/4 (84/85), 16-19 (in Ukrainian, abstr. in English), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.84.2

Надійшла до редколегії 05.11.2022
Прийнята до друку  27.12.2022