Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Наталія Провотар, Ксенія Кутова, Едуард Дібрівний, СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ

Наталія Провотар
Scopus ID: 57204288896, ORCID ID: 0000-0003-2211-6509
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Ксенія Кутова
Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, Київ, Україна

Едуард Дібрівний
ORCID ID: 0000-0001-7124-2697
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ

Анотація:

Поняття інклюзивності розвитку міст не є новим. Сучасне трактування терміну пов’язують із рівним доступом усіх соціальних груп населення, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, статків тощо до повноцінної життєдіяльності як рівноправних членів суспі­льства. Власне інклюзивність розвитку є одним із індикаторів виміру якості життя мешканців міста у контексті зручності, комфор­тності, доступності послуг і простору для містян. Вона демонструє рівень інтеграції всіх громадян у соціум. Наведено результати дослідження соціально-просторових відмінностей розвитку інклюзивної інфраструктури великого міста. Інформаційною базою дослі­дження є дані спостережень і структурованих інтерв’ю, проведених у січні – березні 2022 р. у містах Полтава та Кропивницький. Критеріями вибору дослідницьких ділянок були розташування у міському просторі у різних за функціональним призначенням зонах. Здій­снено дослідження характерних і типових (репрезентативних) частин за переліком об’єктів кожної із дослідницьких ділянок у Полтаві та Кропивницькому. Картографічний метод дослідження використано для візуалізації функціональної наповненості активних поверхів будівель і відображення категорій їхніх фасадів у межах обраних вулиць як публічних просторів міста. Визначено, що для Полтави хара­ктерні соціально-просторові відмінності розвитку інклюзивної інфраструктури пішохідних вулиць міста у межах центральної частини, промисловій зоні та у новозбудованому спальному районі. Здійснено аналіз функціональної наповненості активних поверхів будівель та визначено категорії їхніх фасадів на пішохідних вулицях Кропивницького. За результатами проведених інтерв’ю із жителями Полтави сформульовано проблеми та пріоритети інклюзивного розвитку великого міста. Використання отриманих результатів дозволить урахувати особливості інклюзивного прогресу та сприятиме врахуванню інтересів і потреб усіх категорій жителів міст для усунення просторових диспропорцій.

Ключові слова: місто, вулиця, інклюзивна інфраструктура, просторові відмінності, Полтава, Кропивницький.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.84.1

Посилання:

 1. Gehl, J. (2001). New City Spaces. Copenhagen: The Danish Architectural Press. (In English).
 2. Gehl, J. (2007). Public spaces for a changing public life. In C. W. Thompson, & P. Travlou (eds.). Open Space: People Space. Taylor & Francis. (In English).
 3. Gehl, J. (2018). Mista dlia liudei [Cities for People]. Kyiv, Osnovy. (In Ukrainian).
 4. Gukalova, I. (2019). Do pytaniia socialno-heohrafichnoi kontseptualizatsii inkliuzyvnoho rozvytku [To the issue of socio-geographical conceptualization of inclusive development]. Scientific Journal of Kherson State University. Series: “Geographical Sciences”, 10, 20-26. (In Ukrainian).
 5. Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York. (In English).
 6. Mezentsev, K, Provotar, N., Palchuk, M. (2020). Publichni prostory cherez pryzmu partysypatyvnoho miskoho planuvannia – pryklad Kyiva [Public spaces through the lens of participatory urban planning – the case of Kyiv]. Ukrainian Geographical Journal, 2(110), 30-37. DOI: 10.15407/ugz 2020.02.030 (In Ukrainian).
 7. Mezentseva, N., Palchuk, M. (2016). Publichni prostory mist: osmyslennia cherez pryzmu zarubizhnoho dyskursu [Urban public spaces: understanding through the prism of foreign discourse]. Economic and Social Geography, 76, 19-26. DOI: 10.17721/2413-7154/2016.76.19-26 (In Ukrainian).
 8. Mezentseva, N., Palchuk, M. (2018). Vidkruti publichni prostory Kyiva v konteksti sotsialno-prostorovoho pidkhodu [Open public spaces of Kyiv in the context of socio-spatial approach]. Economic and Social Geography, 80, 18-27. DOI: 10.17721/2413-7154/2018.80.18-27_(In Ukrainian).
 9. Michels, A., De Graaf, L. (2010). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy. Local Government Studies, 36(4), 477-491. (In English).
 10. Neal, Z. (2010). Seeking common ground: three perspectives on public space. Urban Design and Planning. рр. 1-8. (In English).
 11. Neal, Z., Orum A. (2009). Common ground? Readings and Reflections on Public Space. New York: Routledge. (In English).
 12. Niemets, L, Mezentsev, K. (Eds.). (2019). Sotsialna geografiya [Social Geography]. Kyiv: Feniks (In Ukrainian).
 13. Oranratmanee, R., Sachakul, V. (2014). Streets as Public Spaces in Southeast Asia: Case Studies of Thai Pedestrian Streets. Journal of Urban Design, 19:2, 211-229. DOI: 10.1080/13574809.2013.870465 (In English).
 14. Provotar, N., Ohiichuk, N. (2021). Publichni prostory Zhytomyra: mistia, iaki sponukaiut meshkantsiv vykhodyty v misto [Public spaces of Zhytomyr: a place that encourages residents to go out to the city]. Economic and Social Geography, 86, 40-52. DOI: 10.17721/2413-7154/2021.86.40-52 (In Ukrainian).
 15. Provotar, N, Olishevska, Y., Mezentsev, K., Kravchenko, K. (2021). Vulychne mystetstvo u miskomu prostori: rozmishcheniia ta spryiniattia u mistakh Ukrainy [Street art in urban space: Location and perception in Ukrainian cities]. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series “Geology. Geography. Ecology”, 55, 216-231. DOI: 10.26565/2410-7360- 2021-55-16_(In Ukrainian).
 16. Speck, J. (2018). Walkable City Rules: 101 Steps to Making Better Places. Washington: Island Press. (In English).
 17. Visconti, L.M., Sherry Jr., J.F., Borghini, S., Anderson, L. (2010). Street Art, Sweet Art? Reclaiming the “Public” in Public Place. Journal of Consumer Research, 37, 511-529. (In English).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Nataliia Provotar, Kseniia Kutova, Eduard Dibrivnyi, 2022. Social and spatial differences in inclusive infrastructure development in a large city. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3/4 (84/85), 8-15 (in English, abstr. in  Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.84.1

Надійшла до редколегії 17.11.2022
Прийнята до друку 27.12.2022