Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВИПУСК 84/85

Про журнал

ЗМІСТ ВИПУСКУ 3 (84), 2022

Пам’яті Івана Йосиповича ЛЮБИЧА

Наталія Провотар, Ксенія Кутова, Едуард Дібрівний
Соціально-просторові відмінності розвитку інклюзивної інфраструктури у великому місті [англ.]

Світлана Батиченко, Людмила Мельник, Сергій Уліганець, Наталія Левінськова
Вимушена міграція населення в часи повномасштабного вторгення росії в Україну
[укр.]

Тетяна Михайленко, Андрій Січка
Перспективи надання лікувально-оздоровчих послуг у Київській області у післявоєнний період
[англ.]

Наталія Корома, Інна Тарабарова
Кластерна співпраця учасників сільського туризму як механізм адаптації до сучасних викликів (на прикладі західних регіонів України)
[англ.]

Анна Мариморич, Сергій Уліганець
Природні чинники формування рекреаційного потенціалу Коблівської територіальної громади (ТГ)
[англ.]

ЗМІСТ ВИПУСКУ 4 (85), 2022

Наталія Корогода
Оцінка стану зелених зон, як потенційних можливостей надання ними екосистемних послуг
[укр.]

Дарія Холявчук
Зміни типів атмосферної циркуляції над західною Україною у ХХ-ХХІ ст.
[англ.]

Станіслав Придеткевич, Андрій Лісовський, Владислав Гарбар, Ольга Матуз
Структура сільськогосподарських ландшафтів як основа формування зооценозів середнього Придністер’я
[укр.]

Оксана Гаськевич
Аналіз контрастності мезоструктур ґрунтового покриву агроландшафтів пасмового Побужжя
[укр.]

ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР