Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Разумова О. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АУТСОРСИНГУ

Разумова О.
ORCID ID: 0000-0002-2899-3695
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АУТСОРСИНГУ

Анотація:

У зв’язку із сучасними тенденціями, що відбуваються у світі після завершення пандемії COVID-19, бачимо що ринок виробничого аутсорсингу й аутсорсингу послуг продовжує фокусуватися на зниженні вартості та ефективності виробничого й комунікативного процесу шляхом переведення діяльності у найближчі регіони. Такі тенденції особливо актуальні для регіонів Північної й Південної Аме­рики, країн Карибського басейну, а також для Європи. Важливим фактором географічного розширення аутсорсингових процесів є спро­щена система вирішення юридичних і візових питань. В Азійському регіоні можемо спостерігати зусилля, які направляють компанії, щодо процесів стандартизації та концентрації виробництва, з метою задоволення власних потреб та у зв’язку зі зростанням серед­нього класу в АТР, а також його купівельної спроможності. Висвітлено актуальні тенденції секторальної структури та факторів, які впливають на аутсорсингову діяльність. Вивчено тенденції, які стали рушійними силами у різнобічних процесах розвитку аутсорсингу, та виділено чинники, що вплинули на привабливість кожної країни у своєму регіоні. Приділено увагу питанню актуальних стратегій із аутсорсингу та локалізації. Графічно представлено структуру виробничого аутсорсингу й аутсорсингу послуг. Було виділено галузі та підгалузі у виробничому аутсорсингу, які поділяються на аутсорсинг заготовок і функцій із забезпечення виробництва продукції. Також схематично показано структуру аутсорсингу послуг та її поділ на аутсорсинг інформаційних технологій і бізнес-процесів, що у свою чергу поділяються на процеси заднього й переднього плану, і останню, специфічних знань та інформації. Використано дані конса­лтингових та аудиторських агенцій Великої Четвірки, з яких було взято статистичні дані для написання статті. Висвітлено питання поділу аутсорсингової діяльності за видами. Найбільшу увагу приділено вивченню сусіднього офшорінгу та причин, які вплинули на це. Представлені країни-лідери у глобальному аутсорсингу за секторами, країни-лідери в сусідньому офшорінгу й основні напрями в аутсо­рсингу бізнес-процесів. Досліджено, як вплинула криза пандемії COVID-19 на процеси аутсорсингової діяльності та наслідки, з якими кра­їни залишилися після неї, а також як аутсорсингові компанії змогли виконати завдання, що поставлені замовниками та місце України під час кризи й актуальний стан, що впливає на економічне й політичне становище країни.
Ключові слова: ІТ-аутсорсинг, оншорінг, офшорінг, сусідній офшорінг, nearshoring, глобальний аутсорсинг.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.14

Посилання:

 1. Egipto se posiciona como proveedor de servicios tecnológicos [Egypt positions itself as a provider of technological services]. Retrieved from: https://atalayar.com/content/egipto-se-posiciona-como-proveedor-de-servicios-tecnológicos (In Spain).
 2. Global Shared Services and Outsourcing Survey 2021. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/sk/en/pages/global-business-services/articles/2021-global-shared-services-and-outgoing-report.html
 3. Hutchings D., (2021). Warehousing to address supply chain distributions. Retrieved from: https://www.cushmanwakefield.com/en/united-kingdom/insights/warehousing-to-address-supply-chain-disruptions
 4. IT Nearshoring in Europe. Retrieved from: https://startnearshoring.com/knowledge/it-nearshoring-in-europe/
 5. IT Outsourcing to Vietnam in 2022: A Good Choice For Rapid Business Growth. Retrieved from: https://www.sotatek.com/it-outsourcing-to-vietnam-in-2022-a-good-choice-for-rapid-business-growth/
 6. IT Ukraine Association. Retrieved from: https://itukraine.org.ua/
 7. Jaklič A., (2021). Changes in global value chains and COVID-19. Teorija in Praksa. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/348576292_CHANGES_IN_GLOBAL_VALUE_CHAINS_and_COVID-19
 8. Merino F., (2017). Offshoring, outsourcing and the Economic Geography of Europe. Papers in Regional Science DOI:10.1111/pirs.1220. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/282979740_Offshoring_outsourcing_and_the_Economic_Geography_of_Europe
 9. Mohammed H. A. Tafti., (2007). IT outsourcing: a knowledge-management perspective. Issues in Information Systems. Vol. VIII, No. 2, p. 488-493.
 10. Nearshoring, an opportunity for Mexican companies. Retrieved from: https://www.clusterindustrial.com.mx/noticia/4624/nearshoring-an-opportunity-for-mexican-companies
 11. Pesquisa Anual do FGVcia: Uso da TI nas Empresas [FGVcia Annual Survey: IT Use in the Companies], Meirelles Fernando, 2022 (In Portuguese).
 12. Production Transformation Policy Review of the Dominican Republic : Preserving Growth, Achieving Resilience. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5a95b3b1-en/index.html?itemId=/content/component/5a95b3b1-en
 13. South Africa Business Process Outsourcing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service (Customer Services, Finance & Accounting), By End-use (BFSI, IT & Telecommunications), And Segment Forecasts, 2020 – 2027. Retrieved from: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/south-africa-business-process-outsourcing-market
 14. The new Gotthard Tunnel: in numbers. Retrieved from: https://www.swissinfo.ch/eng/railway-across-the-alps_the-new-gotthard-tunnel-in-numbers/42124876
 15. U Kytai rozrobyl shvidkisny poyizd dlja shurokoiy koliyi [China has developed a high-speed train for the wide wheel] Retrieved from: https://www.railinsider.com.ua/u-kytayi-rozrobyly-shvydkisnyj-poyizd-dlya-shyrokoyi-koliyi/ (In Ukrainian).
 16. World Bank. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

O. Razumova, 2022. Regional outsourcing particularities. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 100-104 (in English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.14

Надійшла до редколегії 15.05.22
Прийнята до друку 13.06.22