Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Яценко Ю. ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

Яценко Ю.
ORCID ID: 0000-0003-3879-0848
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

Анотація:

Під час дослідження питання оцінювання наслідків військових дій для якості атмосферного повітря було використано загальнона- укові методи дослідження: методи аналізу та синтезу, що передбачають збір, аналіз і узагальнення інформації. Було зібрано, проаналі­зовано, структуровано й узагальнено інформацію про оцінювання наслідків військових дій для якості атмосферного повітря в Україні та світі. Проаналізовано та виділено основні джерела викидів забруднювальних речовин під час військових дій. Установлено, що їх можна поділити на три групи: 1) викиди забруднювальних речовин унаслідок вибухів та обстрілів об’єктів промисловості; 2) викиди забруд­нювальних речовин унаслідок пожеж у екосистемах; 3) викиди внаслідок спалювання палива військовою технікою. Визначено низку за- бруднювальнихих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря із зазначених джерел. Усі забруднювальні речовини поділено на три групи. Перша група – основні речовини (PM2.5, PM10, Оз, SO2, CO, NOx, важкі метали тощо). Друга група – специфічні забруднювальні речо­вини (їх уснує величезна різноманітність). Третя група – парникові гази (CO2, CH4, N2O). Визначено, що викиди забруднювальних речовин на основі необхідної вхідної інформації про масу палива чи площу горіння можуть бути оцінені із застосуванням емісійних факторів, що використовуються у звітах EPA, EMEP тощо. У випадку відсутності емісійних факторів, параметри викидів забруднювальних речовин можуть задаватися враховуючи технічні вимоги моделей атмосферного перенесення. Унаслідок постійних бомбардувань, артилерій­ських обстрілів, пожеж та аварій, що виникають, руху важкої військової техніки, відбувається значна емісія забруднювальних речовин у атмосферне повітря. Це дуже негативно впливає на його якість. Знати причини та джерела забруднення, а також речовини, що над­ходять у повітря внаслідок військових дій надзвичайно важливо й актуально. Адже це безпосередньо допоможе оцінити наслідки такого впливу на життя і здоров’я населення та може стати беззаперечним доказом для держави під час вирішення питань виплати репарацій.
Ключові слова: забруднення повітря, емісійні фактори, військові дії, вибухи, пожежі, спалювання палива.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.12

Посилання:

 1. 1998 Protocol on Heavy Metals, as amended on 13 December, (2012). Retrieved from https://unece.org/DAM/env/documents/2012/EB/ECE.EB.AIR.115_ENG.pdf
 2. Ambient (outdoor) air pollution, (2021) Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-healt
 3. AP 42, Fifth Edition, Volume I Chapter 15: Ordnance Detonation. Retrieved from https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-fifth-edition-volume-i-chapter-15-ordnance-1
 4. Austin J., Bruch C. (2000) The Environmental Consequences of War: Legal, Economic and Scientific Perspectives. Cambridge University Press.
 5. Aviation (2019). European Environmental Agency. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-a-aviation/view
 6. Construction and demolition (2019). European Environmental Agency. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/2-industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-b-construction/view
 7. Development of emissions inventory methods for Wildland Fire. EPA Final Report, (2002). EPA Contract No. 68-D-98-046. 2002. Retrieved from https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-10/documents/development_of_emissions_inventory_methods_for_wildland_fire.pdf
 8. Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/107/oj
 9. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008L0050  
 10. [ Introduction to military ecology], M., 496 p.
 11. EMEP Guidebook (2019). Combustion. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
 12. EMEP Guidebook (2019). Energy. Fugitives. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-b-fugitives
 13. EMEP Program Page. Retrieved from https://www.emep.int
 14. EMEP: emission factors database. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/emission-factors-database
 15. EPA. GHG Emission Factors Hub. Retrieved from https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
 16. EPA. GHG Emission Factors Hub. Retrieved from https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
 17. Field burning of agricultural residues (2019). European Environmental Agency. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/4-agriculture/3-f-field-burning-of/view
 18. Forest fires (2019). European Environmental Agency. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/11-natural-sources/11-b-forest-fires/view
 19. Greenhouse gases. World Meteorological Organisation. Retrieved from https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/greenhouse%20gases
 20. Health Risks of Air Pollution in Europe – HRAPIE : Technical Report. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, (2014). 65 р.
 21. Kravchenko O., Vasyliuk O., Voitsikhovska A., Norenko K. (2015). Doslidzhennia vplyvu viiskovykh dii na dovkillia na Skhodi Ukrainy. [Research of the impact of military operations on the environment in Eastern Ukraine]. East. Issue 2. Pages 118-123. (In Ukrainian).
 22. Lemieux P., Lutes C., Santoianni D., (2004). Emissions of organic air toxics from open burning: a comprehensive review. Progress in Energy and Combustion Science, 30, 1–32. Retrieved from  https://doi.org/10.1016/j.pecs.2003.08.001
 23. Lisova N. (2017). Vplyv viiskovykh dii v Ukraini na ekolohichnyi stan terytorii. [The influence of military operations in Ukraine on the ecological state of the territory]. Scientific papers of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Ser. Geography. – Issue 2 (43). – pp. 165–173. (In Ukrainian).
 24. Methodology for identifying and assessing the chemical situation during the destruction (accident) of objects containing highly toxic substances, (1989) M. (1991). RD 52.04.253-90. Moscow.
 25. Metodyka   prohnozuvannia naslidkiv vylyvu (vykydu) nebezpechnykh   khimichnykh rechovyn pry avariiakh na promyslovykh obiektakh i transporti. Metodyka MNS,  zareiestrovana v Ministerstvi  yustytsii  Ukrainy 10 kvitnia 2001. [Methodology for forecasting the consequences of the spill (emission) of dangerous chemical substances during accidents at industrial facilities and transport. Methodology of the Ministry of Emergency Situations, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on April 10, 2001],  under N326/5517.
 26. Metodyka rozrakhunku neorhanizovanykh vykydiv zabrudniuiuchykh rechovyn abo sumishi takykh rechovyn v atmosferne povitria vnaslidok vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii ta/abo pid chas dii voiennoho stanu ta vyznachennia rozmiriv zavdanoi shkody. (2022). [Methodology for calculating unorganized emissions of polluting substances or a mixture of such substances into atmospheric air as a result of emergency situations and/or during martial law and determining the amount of damage caused]. Order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine dated April 13, 2022. No. 175. (In Ukrainian).
 27. Navigation (shipping) (2019). European Environmental Agency. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-d-navigation/view
 28.  Overview of Greenhouse Gases. United States Environmental Protection Agency. Retrieved from https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
 29. (2011). Gulf War Reparations and the UN Compensation Commission. Environmental Liability. Oxford University Press.
 30. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP: technical report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, (2013). 302 p.
 31. Road transport (2019). European Environmental Agency. Retrieved from  https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
 32. Sadiq M., McCain C. (1993). The Gulf War Aftermath: An Environment Tradegy. Springer Netherlands. 308 p.
 33. State of Global Air, (2018) : Special Report/ Health Effects Institute. Boston, MA. 24 р.
 34. European Environmental Agency. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-b-fugitives/1-b-2-c-venting/view

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Y. Yatsenko, 2022. The influence of military actions on atmospheric air quality in Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 84-88 (in English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.12

Надійшла до редколегії 08.07.22
Прийнята до друку 13.06.22