Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Гостюк З., Карабінюк М., Буряник О. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПОКУТСЬКИХ КАРПАТ

Гостюк З.,
ORCID ID: 0000-0001-5809-4482
Національний природний парк “Гуцульщина”, Косів, Україна

Карабінюк М.,
ORCID ID: 0000-0001-9852-7692
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

Буряник О.,
ORCID ID: 0000-0003-1596-0461
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПОКУТСЬКИХ КАРПАТ

Анотація:

Проаналізовано особливості виникнення паводків на території’ Покутських Карпат. Визначено, що основними причинами цього є кількість та інтенсивність опадів, особливості геоморфології й гідрографії досліджуваної території. Представлено результати ме­теорологічних показників, зокрема кількості опадів і кількість інтенсивних дощів упродовж 15-ти років, на двох пунктах спостережень, гідропості “Варятин” і метеопості “Національного природного парку “Гуцульщина””. Досліджено, що великі паводки зазвичай відбува­ються в червні-липні, кількість опадів на гідропості “Варятин” завжди більша, ніж на метеопості “НПП “Гуцульщина””. Проаналізувавши перебіг інтенсивних дощів упродовж 15-ти років на двох пунктах спостережень з’ясовано, що для гідропоста “Варятин” характерні частіше рясні опади, ніж для метеопоста “НПП “Гуцульщина””. Відповідно до аналізу даних гідропоста “Варятин” і метеопоста “НПП “Гуцульщина”” за період 2005-2020 рр. зафіксовано 65 та 53 дні, відповідно, із рясними дощами. З’ясовано особливості геоморфо­логічної будови території, відмінності геоморфології між середньогірною та низькогірною частинами Покутських Карпат і визначено її вплив на формування й розвиток паводків. Установлено залежність виникнення паводків від гідрографічних особливостей річок та їхніх басейнів. З’ясовано, що річки характеризуються розгалуженою річковою системою у верхній та середній течії, а нижня течія – це, в основному, одна артерія, де акумулюються всі води під час паводку. Досліджено, що найбільші й наймасштабніші паводки за період спостережень у Покутських Карпатах зафіксовані на річках Черемош, Чорний Черемош, Рибниця, Пістинька, Лючка 24-28 липня 2008 р., 7-8 липня 2010 та 23 червня 2020 р.
Ключові слова: паводок, опади, річка, метеорологічні показники, гідропост, метеопост, рельєф, Покутські Карпати.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.10

Посилання:

 1. Vashchenko V. A., Yevtushko T. L., Brytan A. Y. (2003). Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. Masshtab 1:200 000. Karpatska seriia M-35-XXXII, L-35-II. Poiasniuvalna zapyska. [State geological map of Ukraine. Scale 1: 200 000. Carpathian series M-35-XXXII, L-35-II. explanatory note]. Kyiv, 89 (In Ukrainian).
 2. Voropai L. I., Kunytsia M. O. (1966). Ukrainski Karpaty: monohrafiia [Ukrainian Carpathians: monograph]. Kyiv. (In Ukrainian).
 3. Herenchuk K. I., Koinov M. M., Tsys P. M.  (1964). Pryrodno-heohrafichnyi podil Lvivskoho ta Podilskoho ekonomichnoho raioniv: monohrafiia. [Natural-geographical division of Lviv and Podil economic districts: monograph]. Lviv: Lviv Publishing House. un-tu, 220 (In Ukrainian).
 4. Herenchuk K. I. (Eds.). (1968). Pryroda Ukrainskykh Karpat [Nature of the Ukrainian Carpathians]. Lviv University Press. I. Franko. (In Ukrainian).
 5. Herenchuk K. I. (Eds.). (1973). Pryroda Ivano-Frankivskoi oblasti [Nature of Ivano-Frankivsk region]. Lviv University Press. I. Franko(In Ukrainian).
 6. Hidrolohichni shchorichnyky Karpatskoi selestokovoi stantsii. (2005–2020). [Hydrological yearbooks of the Carpathian celestial station].Kyiv (In Ukrainian).
 7. Hostiuk Z. V. (2014). Osoblyvosti prokhodzhenni I naslidky katastrofichnykh pavodkiv na terytorii Kosivskoho raionu v 2008 i 2010 rokakh. [Features of the passage and consequences of catastrophic floods in the Kosiv district in 2008 and 2010]. Problems of mountain landscape science. Lviv, 1. 35-40(In Ukrainian).
 8. Hostiuk Z. V. (2019). Monitorynh atmosfernykh opadiv v landshaftakh Pokutskykh Karpat. [Monitoring of precipitation in the landscapes of the Pokut Carpathians]. Long-term environmental observations: experience, problems, prospects: materials International. Science. seminar, Lviv, 49–52 (In Ukrainian).
 9. Hostiuk Z. V. (2021). Landshaftni kompleksy Pokutskykh Karpat: struktura, protsesy, okhorona. [Landscape complexes of the Pokut Carpathians: structure, processes, protection]. (Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. dis_ГостюкЗ. В..pdf (univ.kiev.ua) (In Ukrainian).
 10. Kravchuk Ya. S.  (2005). Heomorfolohiia Skybovykh Karpat . [Geomorphology of the Ski Carpathians]. Lviv University Press. I. Franko (In Ukrainian).
 11. Lavruk M. M. (2005). Hutsuly Ukrainskykh Karpat (etnoheohrafichne doslidzhennia) [Hutsulsofthe Ukrainian Carpathians (ethnogeographical research)]. Lviv Ivan Franko Lviv National University Publishing Center (In Ukrainian).
 12. Litopyspryrody NPP «Hutsulshchyna».(2004). [Chronicle of nature NPP “Hutsulshchyna”]. Kosiv, 1. 240 (In Ukrainian).
 13. Litopyspryrody NPP «Hutsulshchyna». (2013). [Chronicle of nature NPP “Hutsulshchyna”] Kosiv, 10. 404 (In Ukrainian).
 14. Litopyspryrody NPP «Hutsulshchyna». (2018). [Chronicle of nature NPP “Hutsulshchyna”] Kosiv, 15. 508 (In Ukrainian).
 15. Litopyspryrody NPP «Hutsulshchyna». (2020). [Chronicle of nature NPP “Hutsulshchyna”] Kosiv, 17. 412 (In Ukrainian).
 16. Liashchuk B. F. (1963). Heomorfolohyia Pokutsko-Bukovynskykh Karpat. [Geomorphology of the Pokut-Bukovinian Carpathians]. (Candidate of Sciences’ thesis). Ivan Franko State University of Lviv. Lviv (In Ukrainian).
 17. Prorochuk V. V., Stefurak Yu. P., Brusak V. P., Derzhypilskyi L. M. (Eds.). (2013). Natsionalnyi pryrodnyi park “Hutsulshchyna” [National nature park Hutsulshchyna]. NVF “Maps and atlases” (In Ukrainian).
 18. “Zakhidukrgeologiya” archive materials of the State Enterprise (1968-1985). Fondovimaterialy DHP «Zakhidukrheolohiia». (1968 – 1985). Zvity Lvivskoiheoloho-rozviduvalnoi ekspedytsii pro rezultaty kompleksnoho heolohichnoho znimannia masshtabu 1:50 000 provedenoho naploshchakh Yabluniv, Pistyn, Vorokhta, Kryvorivnia, Kosiv, Verkhovyna, Dykhtynets. [Reports of the Lviv Geological Exploration Expedition on the results of a complex geological survey on a scale of 1:50 000 carried out in the areas of Yabluniv, Pistyn, Vorokhta, Kryvorivnya, Kosiv, Verkhovyna, Dykhtynets]. Lviv (In Ukrainian).
 19. Tsys P. N. (1956). Heomorfolohycheskye raiony Sovetskykh Karpat. [Geomorphological region of the Soviet Carpathians]. Scientific notes of Ivan Franko Lviv State University. Geographical collection, 3, 5-24 (In Ukrainian).
 20. Fedunkiv Z. B. (Eds.). (2010). Povin 23-27 lypnia 2008 roku na Prykarpatti. [Flood on July 23-27, 2008 in Prykarpattia]. Сity of NV. Ivano-Frankivsk (In Ukrainian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Z. Hostiuk, M. Karabiniuk, O. Burianyk, 2022. Peculiarities of floods on the territory of Pokut Carpathians. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 70-75 (in  English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.10

Надійшла до редколегії 25.05.22
Прийнята до друку 13.06.22