Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Прийом матеріалів на 2022 рік

Шановні колеги!

Редакційна колегія Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія», розпочала  прийом на 2022 рік оригінальних, раніше не опублікованих наукових матеріалів, які висвітлюють актуальні питання суспільної та фізичної географії з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.  З правилами оформлення  та іншою важливою інформацією можна ознайомитись у розділі “Авторам”.

Звертаємо вашу увагу, з метою підвищення рівня цитування наукових робіт, опублікованих у Віснику, всі україномовні матеріали, які успішно проходитимуть процедуру подвійного сліпого рецензування, мають бути перекладені та опубліковані англійською мовою.

Прийом матеріалів до 78 (2021) випуску Вісника

Шановні колеги!

Редакційна колегія Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія», розпочала перший у 2021 році прийом оригінальних, раніше не опублікованих наукових матеріалів, які висвітлюють актуальні питання суспільної та фізичної географії з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.  З новими правилами оформлення  та іншою важливою інформацією можна ознайомитись у розділі “Авторам” . Кінцевий термін прийому матеріалів до наступного, 78-го, випуску – 15 травня 2021 року.

Черговий випуск  Вісника за 2020-й рік

Шановні колеги!

Вийшов з друку черговий випуск Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія, № 1/2 (76/77), 2020. Запрошуємо Вас ознайомитися з новим випуском журналу в розділі “Архів номерів. Друкований екземпляр Вісника Ви згодом зможете отримати за адресою: Географічний факультет, просп. акад. Глушкова 2а, м. Київ, в кім. 323, 318.

_TYV0387_

Цей випуск Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія “Геогра­фія”, присвячується головному редактору нашого журналу, декану географічного факультету, Прези­денту українського географічного товариства, академіку, члену Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслуженому діячеві науки і техніки України, Відміннику освіти України, доктору економічних наук, професору ЯРОСЛАВУ БОГДАНОВИЧУ ОЛІЙНИКУ, який пішов із життя 5 жовтня 2020 року від страшної хвороби.

Ярослав Богданович був справжнім патріотом географії, учителем, наставником і другом. Увесь життєвий шлях Я. Б. Олійник присвятив науковій та освітянській діяльності. Після закінчення середньої школи на Тернопільщині вступив до географічного факультету Київського національного університету імені Та­раса Шевченка, по закінченні якого працював у середній школі на Київщині вчителем, потім навчався в аспірантурі та працював у Відділенні географії (на сьогодні – Інститут географії Національної академії наук України).

Із 1988 р. в Університеті пройшов шлях від асистента до доцента, професора, завідувача кафедри економічної та соціальної географії, а з 1999 р. працював деканом географічного факультету. Він є автором і співавтором понад 630-ти наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. 30-ти монографій, 13-ти підручників, 23 навчальних посібників.

Про високий авторитет Я. Б. Олійника серед науковців та освітян, його вагомі заслуги в розвитку науки свідчить обрання його Президентом Українського географічного товариства, головою Експертної комісії з географічних наук Вищої атестаційної комісії, головою Асоціації деканів географічних і природничих факультетів закладів вищої освіти України.

Вічна і світла пам’ять Ярославу Богдановичу. Він назавжди залишиться у наших серцях!

Запрошуємо Вас до співпраці!

Шановна географічна громадо! Наш журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія» ввійшов до списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 № 409). Запрошуємо Вас до співпраці!

Оновлено склад Редакційної колегії Вісника

У зв’язку з виконанням сучасних вимог затвердженого Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, на черговому засіданні  Вченої ради географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №5 від 27 грудня 2019 року, була затверджена редколегія наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія» в оновленому складі.
Відповідальним редактором «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія» було призначено доктора географічних наук, професора Запотоцького Сергія Петровича.
Шеф-редактором «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія» було призначено академіка НАПН України, доктора економічних наук, професора Олійника Ярослава Богдановича.
Відповідальним секретарем «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія» було затверджено к.геогр.н. Корому Наталію Степанівну.