Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Анна Мариморич, Сергій Уліганець, ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОБЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ТГ)

Анна Мариморич
ORCID ID: 0000-0002-0262-5472
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Сергій Уліганець
ORCID ID: 0000-0002-9960-6752
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОБЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ТГ)

Анотація:

Актуальність. Динаміка трансформацій, що відбуваються в Україні, потребує принципово нових підходів до планування розвитку всіх галузей, а тим більше для таких, що визнані пріоритетними в регіоні. До значущих сфер Миколаївської області належить туризм. Географія курортів розширюється. Тенденція збільшення потужностей курортів півдня України, конкуренція серед пропозицій на тури­стичному ринку вимагає новітніх підходів у веденні туристичної діяльності, як серед органів місцевого самоврядування, так і бізнесу.

Постановка проблеми. Популяризація курорту Коблеве та навколишніх територій на півдні України. Увагу сконцентровано на при­родних чинниках, які можуть бути унікальними як за своєю атрактивністю локаціями та самодостатніми центрами тяжіння туристів, так і потужною основою для формування туристичної привабливості території. Розглянуто природні чинники, які є складовою тури­стичного потенціалу Коблівської територіальної громади.

Шляхи вирішення проблеми. Виокремлено головні атракції, за якими можна виявити найпривабливіші сторони досліджуваної тери­торії, а також такі, які доцільно використовувати у стратегії розвитку місцевості. Проведено комплексний географічний опис приро­дних об’єктів, залучених до туристичної сфери у межах досліджуваної території. Надано короткі відомості про Коблівську територіа­льну громаду. Додано характеристику природних об’єктів на суміжних територіях, які потенційно можуть бути включені до туристи­чних маршрутів, організованих для відвідувачів краю.

Результати та висновок. Це дослідження показало, що наявні природні ресурси, характерні для території громади, є фундаментом у цілому для формування іміджу всього регіону. З’ясовано, що раціональна експлуатація та їхнє залучення до туристичної пропозиції краю разом націлено на розвинення у туриста екологічної свідомості.

Ключові слова: природні чинники, туристичні атракції, рекреаційний потенціал, південь України, Коблівська ТГ, туризм, рекреація, подорожі, природоохоронні території.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.84.5

Посилання:

  1. Derkach O., (2014). Rehionalnyi landshaftnyi park “Tylihulskyi”. Monohrafiia. 3-ye vydannia dopov. [Regional Landscape Park “Tiligulskyi”: monograph] 3rd type. dop.] Mykolaiv: Tsentr “Hiperion” (In Ukranian).
  2. Derkach O., (2007). Rehionalnyi landshaftnyi park “Tylihulskyi”. Monohrafiia. 1-e vydannia. [Regional Landscape Park “Tiligulskyi”: monograph] 1st type.] Mykolaiv: PP “Shamrai” (In Ukranian).
  3. Sandru I. (1966). Problems in geography of tourism. Monograph. Bucharest: Tsentr “Natura”. (In English).
  4. Yakovenko I., (2003). Recreational nature management: methodology and research methodology. Monograph. Simpferopol: “Tavria”. (In English).
  5. Beidyk O., (2001). Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: Metodolohiia i metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia. Monohrafiia. [Recreational and tourist resources of Ukraine: Methodology and analysis method, terminology, zoning: monograph] Kyiv: VOC “Kyiv University”. (In Ukranian).
  6. Herasymenko V., (2016). Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu. Monohrafiia. [Assessment of the tourist and recreational potential of the region: monograph] Odesa: “ONEU”. (In Ukranian).
  7. Ofitsiinyi sait Rehional’noho landshaftnoho parku “Tylihulskyi” (Mykolaivska obl.) [Official site of Regional Landscape Park “Tiligulskyi” (Mykolaiv region)]. Retrieved from http://www.tiligul.org/info.html (2021)
  8. Ofitsiinyi portal “Detsentralizatsiia”. [Official Decentralization Portal]. Retrieved from www.decentralization.gov.ua (2022).
  9. Ofitsiinyi sait Koblivskoi TC [Official site of Koblivska TC]. Retrieved from www.koblivska-gromada.gov.ua (2022).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Anna Marymorych, Sergiy Uliganets, 2022. Natural factors of formation of recreational potential of Koblivska territorial community (TC). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3/4 (84/85), 30-33 (in English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.84.5

Надійшла до редколегії 30.08.2022
Прийнята до друку 27.12.2022

Прийом матеріалів на 2022 рік

Шановні колеги!

Редакційна колегія Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія», розпочала  прийом на 2022 рік оригінальних, раніше не опублікованих наукових матеріалів, які висвітлюють актуальні питання суспільної та фізичної географії з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.  З правилами оформлення  та іншою важливою інформацією можна ознайомитись у розділі “Авторам”.

Звертаємо вашу увагу, з метою підвищення рівня цитування наукових робіт, опублікованих у Віснику, всі україномовні матеріали, які успішно проходитимуть процедуру подвійного сліпого рецензування, мають бути перекладені та опубліковані англійською мовою.

Прийом матеріалів до 78 (2021) випуску Вісника

Шановні колеги!

Редакційна колегія Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія», розпочала перший у 2021 році прийом оригінальних, раніше не опублікованих наукових матеріалів, які висвітлюють актуальні питання суспільної та фізичної географії з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.  З новими правилами оформлення  та іншою важливою інформацією можна ознайомитись у розділі “Авторам” . Кінцевий термін прийому матеріалів до наступного, 78-го, випуску – 15 травня 2021 року.

Черговий випуск  Вісника за 2020-й рік

Шановні колеги!

Вийшов з друку черговий випуск Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія, № 1/2 (76/77), 2020. Запрошуємо Вас ознайомитися з новим випуском журналу в розділі “Архів номерів. Друкований екземпляр Вісника Ви згодом зможете отримати за адресою: Географічний факультет, просп. акад. Глушкова 2а, м. Київ, в кім. 323, 318.

_TYV0387_

Цей випуск Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія “Геогра­фія”, присвячується головному редактору нашого журналу, декану географічного факультету, Прези­денту українського географічного товариства, академіку, члену Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслуженому діячеві науки і техніки України, Відміннику освіти України, доктору економічних наук, професору ЯРОСЛАВУ БОГДАНОВИЧУ ОЛІЙНИКУ, який пішов із життя 5 жовтня 2020 року від страшної хвороби.

Ярослав Богданович був справжнім патріотом географії, учителем, наставником і другом. Увесь життєвий шлях Я. Б. Олійник присвятив науковій та освітянській діяльності. Після закінчення середньої школи на Тернопільщині вступив до географічного факультету Київського національного університету імені Та­раса Шевченка, по закінченні якого працював у середній школі на Київщині вчителем, потім навчався в аспірантурі та працював у Відділенні географії (на сьогодні – Інститут географії Національної академії наук України).

Із 1988 р. в Університеті пройшов шлях від асистента до доцента, професора, завідувача кафедри економічної та соціальної географії, а з 1999 р. працював деканом географічного факультету. Він є автором і співавтором понад 630-ти наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. 30-ти монографій, 13-ти підручників, 23 навчальних посібників.

Про високий авторитет Я. Б. Олійника серед науковців та освітян, його вагомі заслуги в розвитку науки свідчить обрання його Президентом Українського географічного товариства, головою Експертної комісії з географічних наук Вищої атестаційної комісії, головою Асоціації деканів географічних і природничих факультетів закладів вищої освіти України.

Вічна і світла пам’ять Ярославу Богдановичу. Він назавжди залишиться у наших серцях!

Запрошуємо Вас до співпраці!

Шановна географічна громадо! Наш журнал «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія» ввійшов до списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 № 409). Запрошуємо Вас до співпраці!