Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Шищенко П., Гавриленко O., Циганок, Є., Муніч Н. ВІДНОВЛЕННЯ ДЕГРАДОВАНИХ МІСЬКИХ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ (НА ПРИКЛАДІ СОВСЬКИХ СТАВКІВ У КИЄВІ)

Шищенко П.,
ORCID ID: 0000-0001-9753-433X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Гавриленко O.,
ORCID ID: 0000-0001-7608-8588
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Циганок, Є.,
ORCID ID: 0000-0002-4595-2705
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Муніч Н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ВІДНОВЛЕННЯ ДЕГРАДОВАНИХ МІСЬКИХ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ (НА ПРИКЛАДІ СОВСЬКИХ СТАВКІВ У КИЄВІ)

Анотація:

Статтю присвячено проблемі збереження міських водно-болотних угідь як найуразливіших цінних екосистем в умовах стрімкої урбанізації, які необхідно зберігати й охороняти. Досліджено сучасний стан урочища Совки у середмісті Києва, у межах якого розташо­вано водно-болотні угіддя (ВБУ) нижнього каскаду Совських ставків. Попри потужний урбаністичний вплив, виявлено багате видове флористичне й фауністичне різноманіття досліджуваної території. Цінність міських ВБУ для Києва визначається життєво необхід­ними екосистемними послугами, які надаються місцевій громаді. До таких послуг належать, насамперед, регулювання мікроклімату, розподіл вологи й поживних речовин у ґрунті, збереження оселищ рідкісних видів тварин і рослин, регулювання рівня ґрунтових вод, фільтрація забруднень, адсорбція відходів, продукування кисню й поглинання вуглекислоти, поліпшення якості води, пом’якшення нас­лідків зміни клімату, створення сприятливих умов для відпочинку населення тощо.
У результаті проведення натурних обстежень урочища Совки зазначено повний занепад території’та деградацію цінних ВБУ. Дос­ліджено головні геоекологічні конфлікти, зумовлені засміченням території побутовими й будівельними відходами, стійким забруднен­ням водойм неочищеними стоками через несанкціоновані врізання жителів у побутову каналізацію, хімічним і шумовим забрудненням з боку дорожньої інфраструктури, весняним випалюванням травостою тощо. Просторову локалізацію всіх конфліктів у межах урочища Совки відображено на відповідній картосхемі. Показано негативні наслідки тривалого нерозв’язання зазначених конфліктів для функці­онування ВБУ та якості екосистемних послуг, які вони надають.
З огляду на перспективу розбудови на досліджуваній території’ екопарку й загальні уявлення щодо сутності цього поняття, нами запропоновано включити ВБУ урочища Совки до складу природно-заповідного фонду Києва. Згідно з діючим законодавством ця тери­торія відповідає всім критеріям категорії “регіональний ландшафтний парк” (РЛП). Головною метою збереження унікальних міських ВБУ є охорона рідкісних видів рослин і тварин та їхніх природних оселищ, що можливо лише в умовах передбаченої в РЛП заповідної зони. Крім того, надання офіційного статусу природоохоронної території’ унеможливить забудову й засмічення унікальних міських ВБУ в майбутньому.
Ключові слова: міські водно-болотні угіддя, геоекологічні конфлікти, Совські ставки, урбаністичний вплив, природоохоронна тери­торія.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.9

Посилання:

 1. Alikhani, S, Nummi, P., Ojala, A. (2021). Urban Wetlands: A Review on Ecological and Cultural Values. Water, 13(22), 3301. DOI: 10.3390/ w13223301
 2. Das, A., Basu, T. (2020). Assessment of peri-urban wetland ecological degradation through importance-performance analysis (IPA): A study on Chatra Wetland, India. Ecological Indicators, 114, 106274.DOI: 10.1016/ j.ecolind.2020.106274
 3. DehtiarN. V. (2013). Upravlinnia ekosystemnymy posluhamy vodno- bolotnykh uhid: mekhanizmy formuvannia ta napriamky realizatsii. [Management of wetlands ecosystem services: mechanisms of formation and directions of realization]. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Economics and Management, 12(58), 36-42. (in Ukrainian)
 4. EcoParks. Global Green. (2022). Retrieved from https://globalgreen.org/ecoparks/
 5. Ekolohichna komisiia pidtrymala stvorennia parku “Sovski stavky” v Kyievi. (2021). [The Ecological Commission supported the creation of the Sovski Stavky Park in Kyiv]. Retrieved from https://lb.ua/society/2021/09/28/495000_ekologichna_komisiya_pidtrimala.html (In Ukrainian)
 6. Gunawardena, K. R., Wells, M. J., Kershaw, T. (2017). Utilising green and bluespace to mitigate urban heat island intensity. Science of The Total Environment, 584, 1040-1055 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.158
 7. Havrylenko O. P., Tsyhanok Ye. Yu. (2019). Miski pryrodookhoronni terytorii: realnyi zakhyst chy formalne stvorennia. [Urban protected areas: real protection or formal creation].Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 2(75), 86-93. DOI: 10.17721/1728-2721. 2019.75.14 (in Ukrainian)
 8. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (2022). [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#top (in Ukrainian)
 9. Kometa, S., Kimengsi, J., Petiangma, D. (2017). Urban development and its implications on wetland ecosystem services in Ndop. Environmental Management and Sustainable Development, 7, 12141 .DOI: 10.5296/emsd.v7i1.12141
 10. Koynova I., Zavadovich O. (2005). Osoblyvosti funkcionuvannja ta mozhlyvosti zbalansovanogo rozvytku regionalnogo landshaftnogo parku “Znesinnja”. [Peculiarity of functioning and means sustainable development of regional landscape park “Znesinnya”]. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 32, 121-129. (in Ukrainian)
 11. Mindovkillia: Cherez viiskovi dii okupanta 900 zapovidnykh terytorii Ukrainy sohodni perebuvaiut u nebezpetsi (2022). [Ministry of Environment: Due to the military actions of the occupier, 900 protected areas of Ukraine are in danger today]. Government portal. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/mindovkillya-cherez-vijskovi-diyi-okupanta-900-zapovidnih-teritorij- ukrayini-sogodni-perebuvayut-u-nebezpeci (in Ukrainian)
 12. Odarenko, S. (2021). Yak aktyvisty zghurtuvaly hromadu i peremahaiut zabudovnyka na Sovskykh stavkakh u Kyievi. [How activists united the community and defeated the developer at Sovsky ponds in Kyiv]. Retrieved from https://texty.org.ua/articles/104516/oborona-zelenoho-kovcheha-yak-hromada-zhurtuvalasya-proty-zabudovy-na-sovskyh-stavkah/? src=main (in Ukrainian)
 13. Polianska, K. V., Puzan, A. V., Chumak, K. A., Marushchak, O, Mykhailyk, O., Oskyrko, O. (2017). Obgruntuvannia stvorennia landshaftnoho zakaznyka mistsevoho znachennia “Nyzhnii kaskad Sovskykh stavkiv”. [Rationale for the creation of a landscape reserve of local significance “Lower Cascade of Sovski Ponds”]. Retrieved from https://www.academia.edu/36379116/%D0%9E%D0%B1%D2%91 %D1 %80%D1%83%D0%BD%D1% 82%D1 %83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1 %8F_%D1 %81%D 1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1 %8F_ %D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%8 2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0 %B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96 %D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0% B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D 0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4 %D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1% 81%D1 %8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1 %81%D1 %82%D0%B0%D0 %B2%D0%BA%D1%96%D0%B2_1_docx (in Ukrainian)
 14. Proiektom Henplanu Kyieva peredbacheno zakhody iz zakhystu vodoim (2020). [The draft Master Plan of Kyiv provides for measures to protect water bodies]. Official portal of Kyiv. Retrieved from https://kyivcity.gov.ua/news/proyektom_genplanu_kiyeva_peredbacheno_zakhodi_iz_zakhistu_vo doym/ (In Ukranian).
 15. Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy № 2456-XII, red. vid 08.08.2021. [On the nature reserve fund of Ukraine: Law of Ukraine № 2456-XII, ed. from 08.08.2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text (in Ukrainian)
 16. Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku zelenoi zony m. Kyieva do 2010 roku ta kontseptsii formuvannia zelenykh nasadzhen v tsentralnii chastyni mista: Rishennia Kyivskoi miskoi Rady № 806/3381 vid 19.07.2005 roku. [On approval of the Program of development of the green zone of Kyiv until 2010 and the concept of formation of green plantations in the central part of the city: Decision of the Kyiv City Council № 806/3381 of 19.07.2005]. Retrieved from http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/F568AC23F047A944C22573C00053FA80?0penDocument(in Ukrainian)
 17. Prychepa M. V. (2019). Vydovyi sklad i naselennia khyzhykh ta hidrofilnykh ptakhiv luk i vodno-bolotnykh uhid okremykh chastyn Kyieva ta yoho okolyts. [Species composition and communities of raptors and hygrophilous birds of meadows and wetlands in some parts of Kyiv and its outskirts]. Berkut, 28(1-2), 6-14. Retrieved from http://aetos.kiev.ua/berkut/berkut28/berkut28-02.pdf (in Ukrainian)
 18. Prydatko-Dolin, V. (2008a). Sovski ozera: pronyknennia kriz zvychaine. [Sovski lakes: penetration through the ordinary]. Retrieved fromhttp://pryroda.in.ua/stepan/sovski-ozera-proniknennya-kriz-zvichajne/(in Ukrainian)
 19. Prydatko-Dolin, V. (2008b). Sovski ozera: zakhopliuiucha biotoheoinformatyka. [Sovski lakes: exciting biotogeoinformatics]. Retrieved from https://pryroda.in.ua/stepan/sovski-ozera-zaxoplyuyucha-biotogeoinformatika/ (in Ukrainian)
 20. Quin, A., Jaramillo, F., Destouni, G. (2015). Dissecting the ecosystem service of large-scale pollutant retention: The role of wetlands and other landscape features. Ambio, 44, 127-137.DOI: 10.1007/s13280-014- 0594-8
 21. Shahjahan, A. T. M., Ahmed, K. S, Said, I. B. (2020). Study on Riparian Shading Envelope for Wetlands to Create Desirable Urban Bioclimates. Atmosphere, 11, 1348.DOI: 10.3390/atmos11121348
 22. Sovski stavky – khmarochosy chy ekopark? (2021). [Sovski ponds – skyscrapers or an ecopark?]. Retrieved from https://kyiv.comments.ua/ua/article/society/developments/1787-sovski-stavki-hmarochosi-chi-eko-park.html (in Ukrainian)
 23. The Ramsar Convention Manual: A guide to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971). Ramsar Convention Secretariat. (2013). Retrieved from https://aquadocs.org/handle/1834/330
 24. United Nations. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. Technical Report. (2018). Retrieved from https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210043144
 25. Vodno-bolotni uhiddia Ukrainy. Dovidnyk / pid red. H. B. Marushevskoho, I. S. Zharuk. (2006). [Wetlands of Ukraine. Directory]. Kyiv: Wetlands International (In Ukrainian).
 26. Ye, P., Hao, X., Cao, Y. (2018). Analysis on Ecological Protection of Urban Wetland. Natural Resources Conservation and Research, 1. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/6cb4/0e99d03bc22b3b7d458b695332184243cff9.pdf
 27. Zhou, J., Wu, J., Gong, Y. (2020). Valuing wetland ecosystem services based on benefit transfer: A meta-analysis of China wetland studies. Journal of Cleaner Production, 276, 122988. DOI: 10.1016/j.jclepro. 2020.122988

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

P. Shyshchenko, O. Havrylenko, Ye. Tsyhanok, N. Munich, 2022. Restoration of degraded urban wetlands (by the case of Sovski ponds in Kyiv)Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 62-69 (in  English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.9

Надійшла до редколегії 25.05.22
Прийнята до друку 13.06.22