Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Запотоцька В., Телешман В. ПЕРЦЕПЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. КЕЙС КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ТА ЛІВИНЕЦЬКОЇ ГРОМАД

Запотоцька В.
ORCID ID: 0000-0001-9299-2585
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Телешман В.
ORCID ID: 0000-0001-6513-928Х
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ПЕРЦЕПЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. КЕЙС КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ТА ЛІВИНЕЦЬКОЇ ГРОМАД

Анотація:

Ратифікація Україною у 1997 р. Європейської Хартії місцевого самоврядування, а в подальшому створення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 2014 р. поклали початок нового етапу розвитку нашої держави, одним із найголовніших завдань якого стало створення спроможних, самодостатніх громад. Тому важливість дослідження настроїв населення громад, їхнє сприйняття змін, що відбулись, пропозицій та очікувань від реформи є безсумнівним і необхідним на всіх етапах децентралізації та після її проведення.
Представлено результати дослідження обізнаності й перцепції жителів Кельменецької та Лівинецької територіальних громад щодо окремих аспектів децентралізаційних процесів. В опрацьовуванні взяли участь 630 респондентів, а їхні відповіді проаналізовано відповідно до їхньої статі, віку, рівня освіти та розміру населених пунктів, в яких проживають.
Проаналізовано відчуття людей стосовно змін унаслідок реформи місцевого самоврядування й територіальної організації влади, та того, як саме змінилось їхнє життя після таких змін; визначено рівень обізнаності щодо змін адміністративно-територіального устрою регіону, які відбулися внаслідок укрупнення районів у Чернівецькій області та формування об’єднаних територіальних громад, у тому числі Кельменецької й Лівинецької в межах колишнього Кельменецького району, жителями яких є самі респонденти; проаналізовано їхнє ставлення стосовно такого поділу; визначено рівень готовності респондентів брати безпосередню участь у розвитку своєї територіальної громади.
У результаті проведеного дослідження було визначено, що жителі Кельменецької та Лівинецької громад мають високий рівень обізнаності стосовно адміністративно-територіальних змін, до яких привела реформа. Значна кількість населення не відчула ефекту наближення влади до людей і передавання бюджетів на місця. Натомість, жителі досліджуваних громад виявляють значний рівень соціальної свідомості й мають високий рівень готовності брати участь у розвитку власної громади.
Ключові слова: громада, територіальна громада, децентралізація, реформа місцевого самоврядування й територіальної організації влади.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.4

Посилання:

 1. Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy: dynamika zmin 2015-2020 (2021). [Administrative and territorial system of Ukraine: dynamics of changes 2015-2020]. Retrieved from: https://storymaps.arcgis.com/stories/65b7a 1a6ee3249418f7290b4d9952ec9?fbclid=IwAR2vj7a-Knmi7EEsGOw9A4a2 VryTwGSZwesEG43nATLmV-j9bsU_Y1wt-KE
 2. Atlas administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy (2021). Proiekt “Pidtrymka nalezhnoho vriaduvannia v mistsevykh hromadakh yak skladovoi reform detsentralisatsii” Koordynatora proiektiv OBSIE v Ukraini, Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy, Tovarystvo doslidnykiv ukrainy – Kyiv. 441. [Atlas of the administrative-territorial system of Ukraine[General ed. by Ostapenko P.] / second edition, supplemented; The project “Supporting proper governance in local communities as a component of the reform decentralization” of the OSCE project coordinator in Ukraine, the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine, the Society of Researchers of Ukraine – Kyiv. – 2021. – 441 p.].
 3. Demokratychni initsiatyvy (2020). Hromadska dumka naselennia shchodo reform detsentralizatsii ta yii rezultativ. [Democratic initiatives. Public opinion of the population regarding the decentralization reform and its results]. Retrieved from: https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka- naselennya-shchodo-reformi-detsentralizatsii-ta-ii-rezultativ
 4. Detsentralizatsiia (2020). Sotsiolohichnyi barometr reformy: shcho dumaie naselennia pro detsentralizatsiiu. [Decentralization. Sociological barometer of the reform: what the population thinks about decentralization]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/13071
 5. Detsentralizatsiia (2021). 63 % ukraintssiv pidtrymuiut detsentralizatsiiu, – dani 6 khvyli vseukrainskoho sotsiolohichnoho doslidzhennia. [Decentralization. 63% of Ukrainians support decentralization, according to the 6th wave of the All-Ukrainian sociological survey]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/14352
 6. Detsentralizatsiia (2021).Detsentralizatsiia v Ukraini. [Decentralization. Decentralization in Ukraine]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/ uploads/library/file/768/22-10-2021_book-ua.pdf
 7. Kyivskyimizhnarodnyiinstytutsotsiolohii (2021). Detsentralizatsiia ta reforma mistsevoho samovriaduvannia: rezultaty shostoi khvyli sotsiolohichnoho doslidzhennia. Analitychnyi zvit. [Kyiv International Institute of Sociology. Decentralization and reform of local self-government: results of the sixth wave of sociological research. Analytical report]. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20211209_dec/A_Report_Decentralization_ Wave_6_ukr.pdf
 8. Rada Yevropy (2019) Zmist, pryntsypy ta meta reform z detsentralizatsii. [Council of Europe. Content, principles and purpose of the decentralization reform]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/ uploads/library/file/436/25.08.2019.pdf
 9. Tkachuk A. (2017) Rozumne zrostannia. Nova paradyhma dlia OTH. [Tkachuk A. Smart growth. A new paradigm for the united territorial communities]. Retrieved from: http://www.csi.org.ua/pro-konferentsiyu-vid- utvorennya-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromad-rozumnogo-zrostannya- vrazhennya-iz-zaly/
 10. Uriadovyi portal (2020). Decentralization reform. [Government portal. Decentralization reform]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/ reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
 11. Verkhovna Rada Ukrainy (2020). Pryiniato Postanovu “Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv”.[The Verkhovna Rada of Ukraine. Adopted the Resolution “On the Formation and Liquidation of Districts”]. Retrieved from: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/196122.html

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

V. Zapototska, V. Teleshman, 2022. Population perception of decentralization processes in Ukraine. The case of Kelmenetska and Livynetska communities. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 28-33 (in English, abstr. in  Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.4

Надійшла до редколегії 01.05.22
Прийнята до друку 13.06.22