Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Хільчевський В., Запотоцький С. ГРОМАДЯНСЬКА НАУКА І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Хільчевський В.
ORCID ID: 0000-0001-7643-0304
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Запотоцький С.
ORCID ID: 0000-0002-3515-4187
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ГРОМАДЯНСЬКА НАУКА І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Анотація:

Метою дослідження є характеристика основних тенденцій у розвитку громадянської науки (ГН), яка викликає зростаючий інтерес з боку суспільства з початку XXI ст., що пов’язано з розвитком цифрових технологій, можливістю підключення до інтернету. Згідно з Оксфордським словником, “громадянська наука – це збір і аналіз даних, що належать до світу природи, представниками широкого кола громадськості, як правило, у рамках спільного проєкту із професійними вченими”. Цей рух має значну активність у країнах Західної Європи, США, Австралії, останнє десятиліття – у Китаї. Аналіз виконаних проєктів показує, що найбільше громадянська наука впливає на дослідження в галузі біології, екології, вирішення проблем довкілля і застосовується в основному для збору та класифікації даних. Точність даних, отриманих представниками ГН, залежить від організації досліджень і вимагає постійного контролю та співпраці із професійними вченими. Мотивація, якою послуговуються громадяни, беручи участь у наукових дослідженнях, може також вплинути на результати проєктів ГН. Можна виділити три загальні аспекти як мотивацію до участі в ГН: а) підвищення індивідуального науково-освітнього рівня й бажання розширити обізнаність суспільства; б) заповнення прогалин у державному моніторингу та виявлення місцевих проблем; в) використання наукових знань для інформування політиків та осіб, що приймають рішення, а також забезпечення відповідності дій у різних масштабах.
Вагомим напрямом досліджень громадянської науки є моніторинг якості води у водних об’єктах, про що свідчить понад 800 праць, опублікованих протягом 2010-2020 рр. у періодичних виданнях, що індексуються Web of Science. Актуальним є залучення представників ГН до вирішення завдань, які стоять перед Ціллю сталого розвитку 6 (ЦСР 6) “Чиста вода та належна санітарія”, однією із 17-ти глобальних цілей, які були прийняті на Саміті ООН зі сталого розвитку (2015) на період до 2030 р. Участь громадянської науки може бути значною у контексті ЦСР 6.3.2 “Виявлення частки водних об’єктів із хорошою якістю води”, оскільки ці дослідження пов’язані з моніторингом водних об’єктів на рівні громад. Програма “Fresh Water Watch”, розпочата 2012 р., базується на безперервному моніторингу прісноводних водних об’єктів. Програма має як глобальний, так і локальний рівень. Глобальний рівень – представники ГН у різних країнах, які беруть участь у програмі, працюють за уніфікованими методиками і реєструють загальний набір параметрів, що завантажується до єдиної бази даних. Локальний рівень – робота з місцевими групами та вченими, у яких є наукові питання щодо конкретних водних об’єктів. Отже, використовуючи глобальні підходи, можна відповісти на місцеві питання стосовно якості води та стану екосистем.
В Україні ситуація з ГН кардинально відрізняється від описаної вище. Громадянська наука в такому вигляді, як у країнах Західної Європи, Північної Америки, Австралії та Східної Азії, в Україні відсутня. Пов’язано це як із загальним економічним становищем країни, постійним скороченням наукових установ, зменшенням інтересу громадян до науки, так і з морально-етичними аспектами (від скепсису професійних українських учених щодо діяльності представників ГН до неготовності широких верств громадян витрачати свій час на роботу у проєктах ГН). Але на фейсбуці (ФБ) усе ж є групи біологічної, гідрологічної та геологічної спрямованості в Україні, які мають свої сайти у ФБ і проводять певну роботу. Інтеграція України до структур Європейського Союзу сприятиме появі нових можливостей для подальшого розвитку громадянського суспільства, у тому числі участі у проєктах громадянської науки.
Ключові слова: громадянська наука, достовірність інформації, довкілля, екологічна політика, цілі сталого розвитку, вода і санітарія, ситуація в Україні.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.1

Посилання:

 1. Bonney, R. (1996).Citizen science: A lab tradition. Living Bird, 15(4), 7-15.
 2. Bonney, R, Ballard, H, Jordan, R, McCallie, E., Phillips, T, Shirk, J., Wilderman, C. (2009). Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its Potential for Informal Science Education. A CAISE Inquiry Group Report. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=ED519688
 3. Carlson, T, Cohen, A. (2018). Linking community-based monitoring to water policy: Perceptions of citizen scientists. Journal of Environmental Management, 219, 168-177. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.04.077
 4. Citizen science’ added to Oxford English Dictionary (2014). The Daily Zooniverse. Retrieved from: https://daily.zooniverse.org/tag/oxford-english- dictionary/
 5. Chargaff, E. (1978). Heraclitean fire: sketches from a life before nature. New York: Rockefeller University Press. 252 p.
 6. Doyle, C, David, R., Li, Y., Luczak-Roesch, M., Anderson, D., Pearson C.M. (2019). Using the Web for Science in the Classroom: Online Citizen Science Participation in Teaching and Learning. Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science, 71-80. DOI: 10.1145/ 3292522.3326022
 7. Earth Day Ukraine (2022). Website. Retrieved from: https://earthdayukraine.org/citizen-science
 8. Earthwatch (2022). Official website. Retrieved from:https://earthwatch.org/
 9. European CSA (2015). Ten Principles of Citizen Science. London, ECSA. Retrieved from:http://ecsa.citizen-science.net/sites/default/files/ecsa_ ten_principles_of_citizen_science.pdf
 10. Fecko, K.M. (2014). The Relevance of Benjamin Franklin’s and Thomas Jefferson’s. Technical Writing for Modern Communicators. University of Central Florida. Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019, 4741.
 11. Feyerabend,P. (1978). Science in a Free Society. London: New Left Books. 221 р.
 12. Firehock, K, West, J. (2001). A brief history of volunteer biological water monitoring using macroinvertebrates. Journal of the North American Benthological Society, 14 (2), 197-202.
 13. Fritz, S, See, L, Carlson, T, Haklay, M.M., Oliver, J.L., Fraisl, D., Mondardini, R, Brocklehurst, M., Shanley, L.A., Schade, S. (2019). Citizen science and the United Nations Sustainable Development Goals. Nature Sustainability, 2 (10), 922-930. DOI: 10.1038/s41893-019-0390-3
 14. Foster-Smith, J, Evans, S.M. (2003). The value of marine ecological data collected by volunteers. Biological Conservation,113, 199-213. DOI:10.1016/S0006-3207(02)00373-7
 15. FreshWater Watch (2022). Official website. Retrieved from https://scistarter.org/freshwater-watch
 16. Gardiner, M.M., Allee, L.L., Brown P.M.J., Losey J.E., Roy, H.E., Smyth, R.R. (2012). Lessons from lady beetles: accuracy of monitoring data from US and UK citizen-science programs. Frontiers in Ecology and the Environment, 10(9), 471-476. DOI:10.1890/110185
 17. Hadj-Hammou, J., Loiselle, S., Ophof, D, Thornhill, I. (2017). Getting the full picture: Assessing the complementarity of citizen science and agency monitoring data. PLoS One, 12(12), p.e0188507. DOI:10.1371/ journal.pone.0188507
 18. Haklay, M. (2015). Citizen Science and Policy: A European Perspective. Woodrow Wilson International Center for Scholars. 67 p.
 19. Hand, E, (2010). Citizen science: People power. Nature. 466(7307), 685-687. DOI: 10.1038/466685a
 20. Hegarty, S., Regan, F., O’Dowd, P., Brogan, A., Clinton, R. (2019). Citizen scientist involvement in water quality monitoring in agricultural catchments: a case study Retrieved from http://doras.dcu.ie/23939/1/ Catchmentsconference_Hegartyposterupdated.pdf
 21. Hegarty, S., Slaimi, A., O’Connor, N., Regan, F. (2020). Citizen Science and Water Quality Monitoring: Evidence from Dublin and Beyond. In: Leal Filho, W, Azul, A.M., Brandli, L., Lange Salvia, A., Wall, T. (eds) Clean Water and Sanitation. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-70061-8_131-1
 22. Irwin, A. (1995). Citizen Science: A Study of People, Expertise, and Sustainable Development, Routledge, London, 112 p.
 23. Jemielniak, D, Przegalinska, A. (2020). Collaborative Society. MIT Press. 264 p. DOI: 10.7551/mitpress/11587.001.0001
 24. Kerson, R. (1989). Lab for the Environment. MIT Technology Review, 92(1), 11-12.
 25. Khilchevskyi, V.K. (2021). Water resources of Ukraine: assessment based on the FAO AQUASTAT database. Proceedings 15th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, European Association of Geoscientists & Engineers, 1-5. DOI: 10.3997/2214-4609.20215K2005
 26. Khilchevskyi, V., Karamushka, V. (2021). Global Water Resources: Distribution and Demand. In: Leal Filho, W, Azul, A.M., Brandli, L., Lange Salvia, A., Wall, T. (eds) Clean Water and Sanitation. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319- 70061-8_101-1
 27. Khilchevskyi, V.K., Mezentsev, K.V. (2021). Water conflicts and Ukraine: Donbas region. Proceedings 15th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, European Association of Geoscientists & Engineers, 1-5. DOI: 10.3997/2214-4609.20215K2004
 28. Kosmala, M., Wiggins, A., Swanson, A., Simmons B. (2016). Assessing Data Quality in Citizen Science. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(10), 551-560. DOI:10.1002/fee.1436
 29. Kullenberg, C., Kasperowski, D. (2016). What Is Citizen Science? – A Scientometric Meta-Analysis. PLOS ONE, 11(1). DOI: 10.1371/ journal.pone.0147152.
 30. Laird, S.G., Nelson S, Stubbs, H.S., James, A.L., Menius, E. (2012). Organizational Structures and Data Use in Volunteer Monitoring Organizations (VMOs). Applied Environmental Education and Communication, 11(3), 165-177. DOI: 10.1080/1533015X.2012.776918
 31. Loiselle, S.A., Frost, P.C., Turak, E, Thornhill, I. (2017). Citizen scientists supporting environmental research priorities. Science of the Total Environment, 598, 937. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.03.142.
 32. Quinlivan, L, Chapman. D.V., Sullivan, T. (2020). Validating citizen science monitoring of ambient water quality for the United Nations sustainable development goals. Science of The Total Environment, 699, 134255.DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134255
 33. Silvertown, J. (2009). A new dawn for citizen science. Trends in Ecology & Evolution, 24(9), 467-471. DOI:10.1016/j.tree.2009.03.017
 34. Thelen, B.A., Thiet, R.K. (2008). Cultivating connection: Incorporating meaningful citizen science into Cape Cod National Seashore’s estuarine research and monitoring programs”. Park Science, 25(1), 74-80.
 35. Theobald, J., Ettinger, A.K., Burgess, H.K., DeBey, L.B., Schmidt, N.R., Froehlich, H.E., Wagner, C., HilleRisLambers, J., Tewksbury, J., Harsch, M.A., Parrish, J.K. (2015). Global change and local solutions: Tapping the unrealized potential of citizen science for biodiversity research. Biological Conservation, 181, 236-244. DOI: 10.1016/j.biocon.2014.10.021
 36. Turbe, A., Barba, J., Pelacho, M., Mugda, S., Robinson, L. D., Serrano-Sanz, F., Sanz, F., Tsinaraki C., Rubio, J.-M., Schad, S. (2019). Understanding the Citizen Science Landscape for European Environmental Policy: An Assessment and Recommendations. Citizen Science Theory and Practice, 4(1), 34, 1-16. DOI: 10.5334/cstp.239
 37. Ukrainian Biodiversity Information Network (2022). Website. Retrieved from: https://ukrbin.com/index.php?action=about&lang=2
 38. United Nations (2018). Sustainable Development Goal. 6, Synthesis report 2018 on water and sanitation. United Nations, New York. Retrieved from: https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/ library/details/3637
 39. United Nations. Goal 6. Sustainable Development, Knowledge Platform. Retrieved from: https://sdgs.un.org/goals/goal6
 40. Van Strien, A.J., Van Swaay, C.A., Termaat, T. (2013). Opportunistic citizen science data of animal species produce reliable estimates of distribution trends if analysed with occupancy models. Journal of Applied Ecology, 50, 1450-1458. DOI:10.1111/1365-2664.12158

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

V. Khilchevskyi, S. Zapototskyi, 2022. Citizen science and environmental monitoring: world trends, situation in UkraineVisnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 8-15 (in English, abstr. in  Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.1

Надійшла до редколегії 27.03.22
Прийнята до друку 13.06.22