Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія – це науковий журнал, у якому висвітлюються актуальні питання теорії і практики природничої географії, суспільної географії та картографії. Журнал іноді вміщує також літературні огляди та рецензії на праці відомих географів.
Категорії читачів: наукові працівники, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти, а також усі, хто цікавиться останніми фундаментальними та прикладними досягненнями географії.
Мета: науковий журнал покликаний популяризувати й поширювати наукові здобутки української та зарубіжної наукової спільноти з актуальних питань теорії та практики географічної науки.
Завдання: підвищити рівень географічної науки, створити дискусійну платформу для аналізу та висвітлення актуальних досліджень географічної науки, обміну думками через публікації з відповідних тематик наукових матеріалів.
Основні рубрики:
І. Теоретико-методологічні дослідження
ІІ. Суспільно-географічні дослідження
ІІІ. Географія рекреації та туризму
ІV. Природничо-географічні дослідження
V. Картографічні дослідження
VІ. Молоді науковці

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік заснування: 1958
Галузь науки (спеціальності): 10 – Природничі науки (103 – Науки про Землю, 106 – Географія), 19 – Архітектура та будівництво (193 – Геодезія та землеустрій)
ISSN (друковане видання): 1728-2721
ISSN (електронне видання): 2521-1935
Зареєстровано: Міністерством юстиції України, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 25257-15197ПР від 02.09.2022
Атестовано: НАКАЗ Міністерства освіти і науки України №406 від 17.03.20.
Включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 № 409).

Періодичність видання: 4 рази на рік
Мова видання:
англійська, українська
Політика журналу щодо відкритого доступу: видання підтримує відкритий доступ до всіх матеріалів надрукованих в науковому журналі.

Індексується в: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar
Усі статті, починаючи з 2014 року (з випуску 62) отримують цифровий ідентифікатор DOI та індексуються у базі CrossRef.
DOI журналу: 10.17721/1728-2721
Журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus та включений до Index Copernicus Master List:
ICV 2017:62.23
ICV 2018: 81.24
ICV 2019: 74.51
ICV 2020: 65.82
ICV 2021: 77.68
ICV 2022: 82.16

Контактна інформація редколегії Вісника КНУ, серія Географія :
Тел.: +38(044) 521-32-70
E-mail: geovisnyk.knu@gmail.com
Web: http://visnyk-geo.knu.ua
Адреса редколегії: Київ, МПС-03680, просп. Академіка Глушкова 2a, Географічний факультет

Контактна інформація Видавничо-поліграфічного центру “Київський університет”:
Тел.: +38(044) 239-32-22
Тел. / факс.: +38(044) 239-32-22
E-mail: vpc_div.chief@univ.net.ua
Web: http://vpc.univ.kiev.ua
Адреса видавництва: 01030, Україна, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 14, кімн. 43