Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВИПУСК 82/83


Журнал

Зміст 82/83 (2022)

Пам’яті Михайла Дмитровича ГРОДЗИНСЬКОГО

Випуск 82

Хільчевський В., Запотоцький С. ГРОМАДЯНСЬКА НАУКА І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ [англ.]

Олійник Р. АЕРОЗОЛІ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ [укр.]

Екерт Д., Савчук І. МІСТ ВІЙНИ [укр.]

Запотоцька В., Телешман В. ПЕРЦЕПЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. КЕЙС КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ТА ЛІВИНЕЦЬКОЇ ГРОМАД [англ.]

Макаренко П. ЛЮДИНО-ОРІЄНТОВАНА КОНЦЕПЦІЯ, ЯК УМОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ [англ.]

Кіптенко В., Околович І. ВПРОВАДЖЕННЯ АСПЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ [англ.]

Смирнов І., Любіцева О. ЯВИЩЕ ВІДКЛАДЕНОГО ПОПИТУ –  ЧИННИК РОЗВИТКУ ПОСТКОВІДНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ [укр.]

Долгова К. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРУ ППДТ УКРАЇНИ) [англ.]

Випуск 83

Шищенко П., Гавриленко O., Циганок, Є., Муніч Н. ВІДНОВЛЕННЯ ДЕГРАДОВАНИХ МІСЬКИХ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ (НА ПРИКЛАДІ СОВСЬКИХ СТАВКІВ У КИЄВІ) [англ.]

Гостюк З., Карабінюк М., Буряник О. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПАВОДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПОКУТСЬКИХ КАРПАТ [англ.]

Шевченко О., Сніжко С., Костирко І. ТРОПІЧНІ НОЧІ В УКРАЇНІ: ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ [укр.]

Яценко Ю. ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ [англ.]

Краковський С., Курач Т. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ [англ.]

Разумова О. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АУТСОРСИНГУ [англ.]

Джибо Цуй МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ [англ.]

Завантажити