Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

З. Карпюк, О. Антипюк, Р. Качаровський ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З. Карпюк

ORCID ID: 0000-0002-8073-3129,

О. Антипюк

ORCID ID: 0000-0001-7154-1953,

Р. Качаровський

ORCID ID: 0000-0002-6096-4800

Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація:

Детально проаналізовано типологію, історико-культурний потенціал музейних установ м. Луцька і Волинської області та можливості його використання для реалізації освітніх і наукових програм, розвитку культурно-пізнавального туризму. Картографічно відображено просторове поширення в регіоні музейних закладів різного профілю, подано стислу характеристику найвідоміших із них, що є своєрідними візитівками волинською краю: історико-культурних заповідників “Старий Луцьк”, “Стародавній Володимир”, єдиної в Україні установи, що репрезентує самобутню регіональну школу волинського іконопису – музею Волинської ікони, де експонується святиня з тисячолітньою історією – Холмська Чудотворна ікона Богородиці, військового музею у Західній Україні – Волинського регіонального музею Українського війська та Військової техніки, меморіальних музеїв талановитої письменниці Лесі Українки, громадського й політичного діяча В’ячеслава Липинського, композитора, диригента та піаніста Ігоря Стравінського, відомого математика Михайла Кравчука та багатьох інших.

Визначено рівень упровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність музейних установ області для забезпечення доступності до музейних фондів, реалізації їхнього соціокультурного потенціалу, розширення спектру музейних послуг, налагодження взаємовигідного партнерства з туристичними фірмами. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень музейних установ як важливих складників збереження та популяризації історико-культурної спадщини, задоволення пізнавально-рекреаційних запитів жителів краю та приїжджих туристів, формування рекреаційно- туристичної привабливості регіону тощо. Науково обґрунтовано доцільність активного залучення музейних закладів Волинської області в туристичні маршрути обласного, регіонального й національного значення з метою промоції наявних музейних цінностей, покращення фінансового становища самих музеїв і територіальних громад, у межах яких вони функціонують. Доведено, що для ефективного функціонування музейні заклади області й обласного центру потребують збереження, відповідного фінансування, оновлення існуючих і створення нових експозицій, використання нових форм подавання експонатів, технічних інновацій, упровадження принципів сучасного маркетингу та організації взаємовигідної співпраці з туристичними організаціями для налагодження активної комунікації з потенційною аудиторією.

Ключові слова: історико-культурні ресурси, туристично-рекреаційний потенціал, культурно-пізнавальний туризм, музей, музейний фонд, музейна експозиція, Волинська область.

Мова: українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.80-81.9

Посилання:

 1. Atlas istorii kultury Volynskoi oblasti, 2008. [Atlas of the history of culture of the Volyn oblast]. Lutsk: Ed.-ed. from., Tower, Volyn. (In Ukrainian).
 2. Babarytska, V., Korotkova, A. Malynovska, O., (2007). Ekskursoznavstvo i muzeieznavstvo: navch. posib. [Excursion studies and museum studies:atextbook]. Kyiv: Alterpress. (In Ukrainian).
 3. Bauer, Jonei Eger, Lisboa Sohn, Ana Paula, Santucci de Oliveira, Bruno, (2019). Turismo cultural: um estudo sobre museus e internet. Tur., Visão e Ação. (21/3), р. 291–308. Removed from DOI: 10.14210/ rtva.v21n3.p291-308
 4. Belikova, M., (2015). Zaprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v muzeiakh Ukrainy Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu. [Introduction of innovative technologies in museums of Ukraine. Scientific works of the historical faculty of Zaporizhia National University, (43), 326–330]. Removed fromhttp://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/43/66.pdf (In Ukrainian).
 5. Belikova, M., Hres-Evreinova S., (2013). Innovatsii v muzeinii praktytsi Ukrainy ta svitu :dosvid ta problemy zaprovadzhennia. [Innovations in the museum practice of Ukraine and the world: experience and problems of implementation. Current issues, current status and prospects of the tourism industry in Ukraine and Poland: meterials of VII International scientific-practical conf. In Zhytomyr: (р. 149–151)]. ZF KIBIT Publishing House (In Ukrainian).
 6. Belskyi, H. Demchuk, V., (2000). Charivne tsarstvo mineraliv: opys kolektsii heolohichnoho muzeiu Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. [The Magic Kingdom of Minerals: a description of the collection of the Geological Museum of Volyn State University Lesya Ukrainka]. Lutsk: Initial; Ed.-ed. dept. Tower Volyn. state un-tu them. Lesya Ukrainka. (In Ukrainian).
 7. Bilio, Lubomyr, (2016). Transformatsiia muzeinoi merezhi Volynskoi oblasti v 1991–2016 rr. [Transformation of the museum network of the Volyn region in 1991–2016]. Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University.Museum Studies. Monument Studies. Ethnography (13), 127–132. (In Ukrainian).
 8. Bondarenko, H., (2004). Muzeine budivnytstvo Volynskoi oblasti vid 1939 r.: istoryko-kraieznavchyi aspekt. [Museum construction of the Volyn region from 1939: historical and local lore aspect]. Volyn Museum. History and modernity : science. zb. (3), 14–20. (In Ukrainian).
 9. Cerquetti, M., Montella, M., (2015). Museum networks and sustainable tourism management. The case study of Marche region’s museums (Italy). Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, (5/1), р. 100–125.
 10. Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky. “Rozvytok ta yednist, oriientovani na liudynu”. [State strategy of regional development for 2021–2027. “Human-centered development and unity”]. Removed from URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/ derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo- rozvitku/ (In Ukrainian).
 11. Horishevskyi, P., Kovaliv, M., Melnyk, V., Oryshko S., (2005).Osnovy muzeieznavstva, marketynhu ta reklamno-informatsiinoi diialnosti muzeiv: navch. Posibn. [Fundamentals of museum studies, marketing and advertising and information activities of museums: textbook]. Manual. Ivano-Frankivsk: Plai. (In Ukrainian).
 12. Kalchenko, Yu., Nadolska, V., (2012). Rozbudova muzeinytstva na Volyni za roky nezalezhnosti Ukrainy. [Development of museum work in Volyn during the years of independence of Ukraine]. Volyn Museum Bulletin, (3), р. 34–38. (In Ukrainian).
 13. Kliuchko, Yu., 2012. Diialnist muzeiv u konteksti rozvytku kulturnoho turyzmu. Turyzm Hutsulshchyny. [Activities of museums in the context of cultural tourism]. Hutsul tourism. Removed fromhttp://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/315-kljuchko-ju-m-dijalnist- muzejiv-u-konteksti-rozvytkukulturnogo-turyzmu.html. (In Ukranian).
 14. Kovalchuk, E., (2012). Muzei u suchasnomu sviti: rozrobka naukovoi kontseptsii. [Museums in the modern world: the development of a scientific concept]. Volyn Museum Bulletin: Science. zb. (3), р. 17–22. (In Ukrainian).
 15. Lord, B., Lord, H., (2002). Menedzhment v muzeinom dele. [Management in the museum business]. Moscow: Lohos. (Іn Russian).
 16. Mankovska, R., (2013). Novitni tekhnolohii u formuvanni suchasnoho muzeinoho prostoru. [The latest technologies in the formation of modern museum space]. Questions of the history of science and technology. (2), р. 78–80. Removed fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pint_2013_2_12. (In Ukrainian).
 17. Matt, H., Loderer, Yu., Flatz, T., (2009). Kultura i hroshi : muzei i pidpryiemnytska diialnist. [Culture and money: museum and business]. Kyiv. (In Ukrainian).
 18. Muzeinyi prostir Volyni, 2021. [Museum space of Volyn]. Removed from: http://volyn-museum.com.ua/index/korteliskij_istorichnij_muzej/0-33 (In Ukrainian).
 19. Ohienko, I., 2007. Istoriia ukrainskoho drukarstva. [History of Ukrainian printing]. K. Our culture and science. (In Ukrainian).
 20. Pavlovska T., Chabanchuk M., (2015). Muzei pry zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh Volynskoi oblasti; khorolohichnyi ta khronolohichnyi aspekty. [Museums at secondary schools of Volyn region; chorological and chronological aspects / Geography and tourism. (34), р. 200–213. Removed fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2015_34_23.(In Ukrainian).
 21. Perederii, I., Bilan, N., (2018). Suchasna muzeina komunikatsiia v Ukraini ta sviti :stan i perspektyvy rozvytku. [Modern museum communication in Ukraine and the world: state and prospects of development]. Library Science. Documentation. Informology. (2), р. 72–79. Removed fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_2_12 (In Ukrainian).
 22. Petrova, I., 2005. Dozvillia v zarubizhnykh krainakh. [Leisure in foreign countries]. Condor. (In Ukrainian).
 23. Piasetskyi, V., Mandziuk, F., (2005). Vulytsi i maidany Lutska: ist.- kraiezn. Dovidnyk. Lutsk. [Streets and squares of Lutsk : Historical and local lore guide]. Lutsk: Volyn Regional Printing House. (In Ukrainian).
 24. Rutynskyi, M., Stetsiuk, O., (2008). Muzeieznavstvo: navch. posib. [Museum Studies: a textbook].Kyiv : Znannia. (In Ukranian).
 25. Tronevych, P., Karlina, O., (2015). Prohulianka Volynniu ta Lutskom. [A walk through Volyn and Lutsk: popular science publication]. Kyiv: Baltiya-Druk LLC. (In Ukrainian).
 26. Vaidaher, F., (2005). Zahalna muzeolohiia: posibnyk. [General Museology: a textbook]. Lviv: Chronicle. (In Ukrainian).
 27. Yerko, I., (2013). Osnovni napriamy vdoskonalennia rozvytku ta vykorystannia turystychnoi infrastruktury Volynskoi oblasti. [The main directions of improving the development and use of tourist infrastructure of the Volyn Oblast]. Scientific Bulletin of the Lesya Ukrainka East European National University. Series: Geographical Sciences. (6 (255)), р. 179–183. (In Ukrainian).
 28. Yerko, I., Savych, K., (2016). Suchasnyi stan turystychnoi diialnosti Volynskoi oblasti. [The current state of tourism in the Volyn region. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju]: zbiór artykułów naukowych konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (р. 84–87). 30.01.2017
  – 31.01.2017. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”. (In Ukrainian).
 29. Zakon Ukrainy “Pro muzei ta muzeinu spravu” (№ 249/95 VR vid 29.06.1995 r.), 1995. [On Museums and Museum Affairs (Law of Ukraine)] № 249/95 Removed from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80. (In Ukrainian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Karpyuk Z., Antipyuk O., Kacharovsky R., 2021.  Historical and cultural potential of museum network in development of tourist-recreational complex of Volyn oblast. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3/4 (80/81), 55-64 (in Ukrainian, abstr. in English), DOI: 10.17721/1728-2721.2021.80-81.9

Надійшла до редколегії 02.07.2021
Прийнята до друку 09.11.2021