Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВИПУСК 80/81

Журнал

Зміст 80/81 (2021)

Випуск 80

Чінасак Суван-ашарія Границі моделі управління сталим розвитком рибних ресурсів [англ.]

Яценко Б. Генеза політичної географії та геополітики

Батиченко С. Кривець О. Особливості професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти [англ.]

Глибовець В. Географія злочинності обласних центрів України

Матвієнко М., Шевченко О., Сніжко С. Аналіз локальних кліматичних зон міста Києва

Міщенко О., Фенко В. Водні джерела Волинської області: класифікація та просторове розташування

Випуск 81

Масляк П., Уліганець С., Слизький А. Дослідження питання поширення та популярності тематичних парків у світі

Смирнов І., Любіцева О. Розвиток Кам’янця на Поділлі, як комплексної туристичної дестинації: ресурси культурно-пізнавального, національно-патріотичного, містичного та меморіального туризму

Карпюк З., Антипюк О., Качаровський Р. Історико-культурний потенціал музейної мережі у розвитку туристично-рекреаційного комплексу волинської області

Гетьман В. Функціональне зонування територій національних парків – основа їх планувальної організації

Гуцул Т., Проданюк Д. Визначення точності мобільної навігації відносно даних геодезичних спостережень

Разумова О. Передумови розвитку аутсорсингу в Україні: суспільно-географічний аналіз

Завантажити