Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЦИГАНОК Є. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ІНДИКАТОРИ КОМФОРТНОСТІ КОМПАКТНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА)

ЦИГАНОК Є.
ORCID ID: 0000-0002-4595-2705

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ІНДИКАТОРИ КОМФОРТНОСТІ КОМПАКТНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА)

Анотація:

Метою статті є дослідити просторовий розподіл і забезпеченість зеленими зонами мешканців великого міста на прикладі Києва, оцінити реальний стан зеленої інфраструктури, розкрити взаємозв’язок якості атмосферного повітря та комфортності проживання в окремих районах столиці. Для виконання поставленої мети проаналізовано відповідність Києва вимогам концепції сталого компактного міста, запропоновано оригінальну методику обґрунтування ступеня комфортності проживання із врахуванням якості атмосферного повітря. Із цією метою на картографічну основу нанесено контури всіх міських зелених зон площею від одного гектара та розраховано низку важливих індикаторів стану зеленої інфраструктури столиці та її адміністративних районів. Додатково обчислено середньорічні рівні забруднення повітряного басейну столиці з подальшим розрахунком індексу якості атмосферного повітря.

Виявлено низку суттєвих недоліків функціонування державної системи моніторингу якості атмосферного повітря, обґрунтовано критерії розміщення пунктів спостереження та датчиків для оперативного вимірювання концен- трацій забруднювальних речовин. На основі розрахованих індексів озеленення, забезпеченості зеленими зонами та якості атмосферного повітря проведено ранжування адміністративних районів Києва задля оцінки ступеня комфортності й безпечності міського середовища. Аналіз стану і розподілу міських зелених насаджень виявив їхню значну віддаленість від найбільш населених житлових масивів та недостатню забезпеченість зеленими зонами, не зважаючи на високі показники рівня озеленення. Також ідентифіковано пріоритетні райони для планування, розширення й оптимізації міських зелених зон. Серед перспективних напрямів подальших досліджень пріоритетними є визначення якісного стану зелених насаджень, обчислення рівномірності їх просторового розподілу, пішохідної та транспортної доступності населення міста до елементів зеленої інфраструктури, включаючи природоохоронні території. Актуальність теми дослідження обумовлена безрезультатними пошуками компромісів між ущільненням міської забудови та збереженням зелених зон, що призводить до погіршення якості атмосферного повітря й загального екологічного стану міста Київ, зниження рівня його соціально-економічного розвитку, зростання захворюваності населення тощо.

Ключові слова: міські зелені зони; зелені насадження; урбанізований простір; концепція компактного міста; якість атмосферного повітря; забруднювальні речовини.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.78-79.10

Посилання:

Artmann, M., Bastian, O., Grunewald, K., 2017. Using the Concepts of Green Infrastructure and Ecosystem Services to Specify Leitbilder for Compact and Green Cities – The Example of the Landscape Plan of Dresden (Germany). Sustainability. Vol. 9, № 2. DOI: 10.3390/su9020198

Brambilla, M., Ronchi, S., 2016 The park-view effect: Residential development is higher at the boundaries of protected areas. Science of The Total Environment. Vol. 569-570. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.06.223

Deveikienė V., 2018. Methodological guidelines for optimizing the interaction between landscape architecture and urban planning. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Landscape Architecture and Art. Vol. 12, № 12. DOI: 10.22616/j.landarchart.2018.12.01

Global State of Metropolis 2020 – Population Data Booklet, 2020. Retrieved from: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/09/gsm-population- data-booklet-2020_3.pdf

Hryhorieva L. I., Tomilin Yu. A., Sukha N. O., 2018. Kompleksna otsinka zabrudnennia atmosfernoho povitria v misti Mykolaievi [Comprehensive assessment of air pollution in Mykolaiv]. Ecological Sciences. № 4(23). Retrieved from: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/4/6.pdf (in Ukrainian)

Husqvarna Urban Green Space Index: Quantifying the greenness of global cities, 2020. Retrieved from: https://www.hugsi.green

Khoshtaria T. K., Chachava N. T., 2017. The planning of urban green areas and its protective importance in resort cities (case of Georgian resorts). Annals of Agrarian Science. Vol. 15, № 1. DOI: 10.1016/j.aasci.2017.05.009

Kotelnikova Yu. O., Chuhai A. V., 2014. Dynamika zminy rivnia za- brudnennia atmosfery m. Odesa [Dynamics of changes in the level of atmospheric pollution of Odessa]. The Culture of the Black Sea Peoples. № 266. Retrieved  from:  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92753/27-Kotelnikova.pdf?sequence=1 (in Ukrainian)

Kyiv 225: Stratehiia ne Stratehichna, 2016 [Kyiv — 225: Strategy is not Strategic]. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/internal/kiyiv-225-strategiya-ne- strategichna-_.html (in Ukrainian)

Lelieveld J., Pozzer A., Pöschl U., Fnais M., Haines A., Münzel T., 2020. Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a worldwide perspective Cardiovascular Research. Cardiovascular Research. Vol. 116, № 11. DOI: 10.1093/cvr/cvaa025

Ljubljana – winner 2016 European Green Capital, 2016. Retrieved from: https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/up-loads/2013/02/ljubljana-2016-leaflet-web.pdf

Pardo, D., 2019. Which are the 10 greenest cities in the world? Retrieved from: https://www.smartcitylab.com/blog/urban-environment/these-are-the-10-greenest-cities-in-the-world/

Pidpal travy sprychynyv pozhezhu u Holosiivskomu parku: postrazhdaly tvaryny, 2020 [The burning of grass caused a fire in Holosiivskyi Park: animals were injured]. Retrieved from https://www.poglyad.tv/pidpal-travy-sprychynyv-pozhezhu-u-golosiyivskomu-parku-postrazhdaly-tvaryny-foto-18/ (in Ukrainian) Russo A., Cirella G. T., 2018. Modern Compact Cities: How Much Greenery Do We Need? Int J Environ Res Public Health. Vol. 15, № 10. DOI: 10.3390/ijerph15102180

Rychak N. L., Tabachna I. M., 2012. Tendentsii formuvannia rivnia za- brudnennia atmosfernoho povitria urbanizovanoho seredovyshcha [Trends of forming urban environment’s air pollution level]. Man and Environment. Issues of Neoecology. № 3-4. Retrieved from http://journals.uran.ua/ludina_dov/arti-cle/view/22754/20380 (in Ukrainian)

Stan zabrudnennia u m.Kyievi i Kyivskii oblasti (shchomisiachni), 2021 [State of pollution in Kyiv and Kyiv region (monthly)]. Retrieved from: http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/index.php?fn=k_zabrud&f=kyiv (in Ukrainian)

Tappert, S., Klöti, T., Drilling, M., 2018. Contested urban green spaces in the compact city: The (re-)negotiation of urban gardening in Swiss cities. Landscape and Urban Planning. Vol. 170. DOI: 10.1016/j.landur-bplan.2017.08.016

Veinberga M., Zigmunde D., 2016. Aesthetics and Ecology in Planning of Urban Green Spaces of Latvia. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Landscape Architecture and Art. Vol. 8, № 8. Retrieved from: https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2016/ VOL8/Latvia-Univ-Agricult_Landscape_Architecture_Art_VOL8_2016.pdf# page=44

World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization, 2020. Retrieved from: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_ report.pdf

Yakist atmosfernoho povitria: korotkyi opys Dyrektyv YeS ta hrafiku yikh vprovadzhennia, 2015 [Atmospheric air quality: brief description of EU Directives  and  timetable  of  their  implementation].  Retrieved  from http://www.if.gov.ua/files/uploads/якість%20атмосферного%20повітря.pdf (in Ukrainian)

Yakym zhe buty Kyievu? 2016 [What should Kyiv look like?]. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/internal/yakim-zhe-buti-kiyevu-_.html (in Ukrainian)

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Tsyhanok Ye. , 2021. Atmospheric air and greenness as indicators of comfort of a compact city (by example of Kyiv). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (78/79), 69-75 (in Ukranian, abstr. in  English), DOI: 10.17721/1728-2721.2021.78-79.10

Надійшла до редколегії 02.02.2020
Прийнята до друку 26.05.2021