Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

УЛІГАНЕЦЬ С., БАТИЧЕНКО С., МЕЛЬНИК Л., СОЛОГУБ Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

УЛІГАНЕЦЬ С.
ORCID ID: 0000-0002-9960-6752

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

БАТИЧЕНКО С.
ORCID ID: 0000-0001-5400-9076

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

МЕЛЬНИК Л.
ORCID ID: 0000-0002-2932-3773

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

СОЛОГУБ Ю.
ORCID ID: 0000-0002-6965-5887

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація:

У сучасному світі у вигляді альтернативного всім вже звичного відпочинку починає набувати особливої популярності гастрономічний туризм. Гастрономічний туризм – вид туризму, пов’язаний із ознайомленням з виробництвом, технологією приготування та дегустацією національних блюд і напоїв, а також із кулінарними традиціями народів світу. Гастрономічна подорож – це виразні засоби, за допомогою яких мандрівник може намалювати своє уявлення про ту чи іншу країну. У світі існують відомі гастрономічні напрями, серед яких можна назвати Іспанію, Францію, Італію, Грецію, Бельгію, Португалію, США (особливо Каліфорнія в долинах Напи та Сономи), Бразилію, Перу, Мексику, Нову Зеландію, Південну Африку, Австралію, Чилі, Малайзію, Японію, Індонезію, Балі, Китай або Сингапур. До гастротуристів належать такі категорії: туристи, яким набрид звичайний туризм; туристи, які хочуть внести різноманітність у свій раціон; гурмани; туристи, чия робота пов’язана із приготуванням та вживанням їжі; представники туристичних компаній зацікавлені в організації власних гастротурів.

Проаналізовано топ-5 популярних гастрономічних турів у світі для гурманів. Зазначено популярні напрями “смачних” подорожей, а саме, країни зі специфічною національною кухнею (Італія, Франція, Японія, Китай, Таїланд); регіони, які прославилися своїми продуктами (у Франції, напр., це Бордо, Бургундія, Шампань, стали новаторами винної індустрії); найзнаменитіші ресторани країни, які славляться ексклюзивністю своєї кухні, зазначені зірками Мішлен і Міжнародними рейтингами (в Італії – “Ла Пергола” (Рим), в Японії – “Коджі” (Токіо), в Англії – “Фет Дак” (Брей) та інші); підприємства, які стали світовими лідерами з виробництва тієї чи іншої продукції (швейцарська шоколадна фабрика “Альпрозе”, німецькі пивоварні “Етталь” і “Андекс”, швейцарська сироварня “Gruyеre”). Виділено топ-10 країн за кількістю ресторанів, помічених зірками Мішлен. Охарактеризовано актуальні гастрономічні тури за кордон. Проаналізовано результати форуму гастрономічного туризму в Іспанії, які позитивно впливатимуть на розвиток гастротуризму в світі.

Ключові слова: гастрономічний туризму; винний туризм; кулінарний туризм; гурман-туризм; гастротуристи; гастрономічна подорож; гастрономічний тур.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.78-79.7

Посилання:

Basjuk, D.I., 2014. Teoretychni ta prykladni osnovy formuvannja des- tynacij vynnogho turyzmu. [Theoretical and applied bases of formation of wine tourism destinations]. Kam’janecj-Podiljsjkyj : PP Zvoleiko DG (In Ukranian). Basjuk, D.I., Antonenko, I.Ja., Arpulj O.V., 2017. Vynnyj ta ghastro- nomichnyj turyzm: ghlobaljni trendy ta lokaljni praktyky [Wine and gastronomic tourism: global trends and local practices]. Vinnytsia: PP “Edel-weiss and K” (In Ukranian).

Bozhuk, T.I., Prokopchuk, L.A., 2011. Suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku vynnogho turyzmu (na prykladi Zakarpatsjkoji oblasti): Turystychna industrija : suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku [State and prospects of wine tourism development (on the example of Zakarpattia region): Tourism indus- try: current state and development prospects] Lughansjk, LNU. 171 – 177. (In Ukranian).

Busyghyn, A., 2008. Kak orghanyzovatj kulynarnyj turyzm [How to or- ganize culinary tourism]. Restaurant and hotel business / A. Busyghyn // Restorannyj y ghostynychnyj byznes. № 2. 74-76. (in Russian).

Koveshnikov, V.C., Gharmash, V.V., 2017. Vynnyj ta ghastronomichnyj turyzm: vazhlyvyj potencial rozvytku ekonomiky [Wine and gastronomic tour- ism: an important potential for economic development]. Investments: practice and experience. № 4. 32-37. (In Ukranian).

Kuklina, T.S., 2013. Ghastronomichnyj turyzm na turystychnomu rynku Ukrajiny [Gastronomic tourism in the tourist market of Ukraine]. Modern di- rections of theoretical and applied researches.1-6. (In Ukranian).

Ljubiceva, O.O., 2013. Perspektyvy rozvytku vynnogho turyzmu v Ukraj- ini: svitovyj aspect [Prospects for the development of wine tourism in Ukraine: the global aspect]. Geography and tourism 24. 93 – 99. (In Ukranian).

Coraltravel(2020). Retrieved from: https://www.coraltravel.ua (accessed may 2020).

TPG (2020). Retrieved from: https://www.tpg.ua (accessed may 2020) TUI Ukraine (2020). Retrieved from: https://www.tui.ua/ (accessed may 2020)

Long, L. (2004). Culinary Tourism. The University Press of Kentucky, 20. McKercher, B. Okumus, F., Okumus, B. (2008). Food Tourism as a Viable Market Segment:It’s All How You Cook the Numbers! Journal of Travel &Tourism Marketing, 25: 2, 137—148.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Uliganets S., Batychenko S., Melnik L., Sologub Yu., 2021. Features development of gastronomic tourism: foreign experience. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (78/79), 48-52 (in Ukranian, abstr. in  English), DOI: 10.17721/1728-2721.2021.78-79.7

Надійшла до редколегії 20.05.2021
Прийнята до друку 26.05.2021