Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МИХАЙЛЕНКО Т., СІЧКА А. БОРИСПІЛЬСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА (ОТГ): СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

МИХАЙЛЕНКО Т.
ORCID ID: 0000-0001-7694-3943

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

СІЧКА А.

Київська обласна рада, Київ, Україна

БОРИСПІЛЬСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА (ОТГ): СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ОСЕРЕДОК РОЗВИТКУ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Анотація:

Однією з найуспішніших нинішніх реформ уважається реформа децентралізації, яка полягає у створенні умов для забезпечення здатності місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення за рахунок власних ресурсів, тобто наділення їх максимальними повноваженнями. Основним шляхом досягнення цієї мети виступає максимально можливе передавання повноважень територіальним громадам і, відповідно, створення умов для динамічного розвитку районів та регіонів, надання якісних і доступних суспільних послуг та здатності забезпечити комфортні умови й безпечне середовище проживання мешканцям громади. Визначено основи формування Бориспільської об’єднаної територіальної громади Київської області в контексті сучасного процесу децентралізації. Проаналізовано основні складові ресурсного потенціалу досліджуваної територіальної громади: природно-ресурсний, виробничий, трудовий та інфраструктурний. Визначено зручність і вигідність транспортно-географічного положення досліджуваної територіальної громади. Проаналізовано промисловий потенціал громади, який впливає на різні аспекти її соціально-економічного розвитку, у тому числі на дохід до бюджету, рівень зайнятості й добробуту населення. Установлено та виокремлено основні проблеми й загрози громади, які потребують нагального вирішення. Розглянуто потенційні можливості залучення та використання ресурсів територіальної громади для подальшого свого розвитку. Визначено переваги й можливості використання наявних ресурсів Бориспільської ОТГ для вирішення питань місцевого значення, а відтак це сприятиме покращенню рівня життя мешканців. Проведення дослідження відбувалося у декілька етапів: 1) на першому етапі здійснювалася підготовка дослідження (постановка проблеми); 2) на наступному – збір первинної інформації (метод аналізу основних джерел інформації, синтезу, статистичний, літературний); 3) на третьому етапі – обробка знайденої інформації (порівняльний, статистичний, метод систематизації, узагальнення, SWOT-аналіз); 4) на останньому – аналіз отриманої інформації (інтерпретація результатів, формулювання загальних висновків дослідження). Отриманий результат дозволив стверджувати, що Бориспільська територіальна громада є спроможною самостійно, за рахунок використання власних ресурсів (фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури) забезпечувати належний рівень надання послуг своїм мешканцям (у сфері освіти, культури, охорони здоров’я).

Ключові слова: Бориспільська об’єднана територіальна громада; соціально-економічний потенціал; ресурсне забезпечення; спроможність громади; Бориспільський район.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.78-79.6

Посилання:

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. Statti 69-71 [Budget Code of Ukraine. Articles 69-71] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17(In Ukranian).

Bobrovska O. Yu., Krushelnytska T. A., Latynin M. A., Lypovska N.А., Dreshpak V.М., Ivashova L.М., Savostenko T.О., Shevchenko L.Н., Kurinnyi O.V., Antonova O.V., Shumliaieva I.D., Matveieva O. Yu., Munko A. Yu., Lypovska K.О., Horobets Ya. V., Cherniatina V.А., 2017. Potentsial rozvytku terytorii: metodolohichni zasady formuvannia i naroshchenni: monohrafiia. [Рotential of territorial development:methodological principles of formation and building]. Dnipro: DRIDU NADU (In Ukranian).

Boryspilska miska rada. Ofitsiinyi sait., 2021. [Boryspil City Council] Retrieved from: https://borispol-rada.gov.ua/ (In Ukranian).

Boryspilska terytorialna hromada., 2021. [Boryspil territorial community]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/newgromada/4034/composition (In Ukranian).

Danylyshyn B. M., Pylypiv V. V., 2016. Detsentralizatsiia u krainakh YeS: uroky dlia Ukrainy. [Decentralization in EU countries: lessons for Ukraine]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_3 (In Ukranian).

Derzhavna sluzhba statystyky., 2021. [State statistics servirce of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (In Ukranian).

Interaktyvna mapa administratyvno-terytorialnykh odynyts Ukrainy., 2021. [Interactive map of administrative-territorial units of Ukraine]. Retrieved from: https://atu.decentralization.gov.ua/#mapa (In Ukranian).

Informatsiino-dovidkovyi portal OMS Ukrainy GROMADA. INFO, 2021. [Information and reference portal for local self-government of Ukraine]. Retrieved from: https://gromada.info

Klymenko V., Prasul, Y., Bashilov, I., 2019. Terytorialni osoblyvosti vodno-resursnoho potentsialu Kyivskoi oblasti. [Territorial features of the water-resource potential of Kyiv region]. The problems of continuous Geographical Education and Cartograrhy (30), 61-69. DOI: 10.26565/2075- 1893-2019-30-07(In Ukranian).

Kyivske oblasne ta po m. Kyievu upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva.,2021. [Kyiv Oblast and Kyiv Forestry and Hunting Management] Retrieved from: https://kyivlis.gov.ua/dp-boryspilskyj-lisgosp(In Ukranian).

Koroliuk T.O., 2018. Svitovyi dosvid vplyvu detsentralizatsii na mistsevi finansy. [World experience of the impact of decentralization on local finance]. Retrieved from: https://slovnyk.ua/translit.php (In Ukranian).

Melnychuk А.L., Ostapenko P.O.,2016. Detsentralizatsiia vlady: reforma №1 (analitychni zapysky) [Decentralization governments: reform №1]. K.: TsOP “Hlobus” FOP Kravchenko Ya.O. (In Ukranian).

Melnychuk А.L., 2020. P’iat rokiv formuvannia novoho bazovoho rivnia ATU: uspikhy ta problemy reformy v Ukraini.Analitychna zapyska. [Five years of formation of a new basic level of ATU: successes and problems of reform in Ukraine]. Kyiv (In Ukranian).

Mizhnarodnyi aeroport Boryspil. Ofitsiinyi sait., 2021. [Boryspil International Airport. Official site] Retrieved from: https://kbp.aero/ru/ airport/about/ (In Ukranian).

Monitorynh reformy mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. 2021. [Monitoring local government reforms and territorial organization of government]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/710/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80% D0%B8%D0%BD%D0%B3_09.04.2021.pdf (In Ukranian).

Ofitsiinyi sait detsentralizatsii Ukrainу.,2021. [Official site of decentralization of Ukraine]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/ (In Ukranian).

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy., 2013. [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM/zmistko.html (In Ukranian).

“Rabota.ua”. Portal z poshuku roboty sered ukraintsiv.,2021 [Job search portal among Ukrainians “Rabota.ua”]. Retrieved from: https://rabota.ua/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%

BB%D1%8C (In Ukranian).

Portal spromozhnosti terytorialnykh hromad”., 2021. [Territorial communities capacity portal]. Retrieved from: https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=47f24b79311f44e2863eabe27ccbdc81& fbclid=IwAR3NdmVaXZD_ojyJnqt41UF01jJ5eOuNZLfJALashZLhfl2mg8w5c dv0ohk# (In Ukranian).

PrAT “Boryspilskyi kombinat budivelnykh materialiv”.,2021. [Borispol plant of construction materials]. Retrieved from: https://bksm.uaprom.net/ (In Ukranian).

TOV “Biskvitnyi komleks “Roshen”, 2021. [Roshen Biscuit Complex LLC]. Retrieved from: https://roshen.com/ua/ua/pro-roshen/fabryky-i-zavody/ tov-biskvitnyj-kompleks-roshen (In Ukranian).

PrAT “Dialektrychni kabelni systemy Ukrainy”., 2021. [“Dialectric cable systems of Ukraine”]. Retrieved from: http://www.dkc.kiev.ua/ ua /about/ (In Ukranian).

PrAT “Lantmannen Aksa”., 2021. [Lantmannen AXA]. Retrieved from: https://www.lantmannen.ua/ua (In Ukranian).

PrAT “PentoPak”., 2021. [PentoPak]. Retrieved from: http://pentopak.com (In Ukranian).

Pryrodno-zapovidnyi fond Kyivshchyny., 2021. [Nature Reserve Fund of Kyiv Region]. Retrieved from: https://pryroda.in.ua/kyiv-region/parky-pamyatky-sadovo-parkovoho-mystetstva/sulymivskyy/ (In Ukranian).

Stratehiia rozvytku Kyivskoi oblasti na 2021-2027 roky., 2019. [Development strategy of Kyiv region for 2021-2027]. Retrieved from: http://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/publichna-informatsiya/strategiya-rozvitku-kiivskoi-oblast/ (In Ukranian).

Sluzhba avtomobilnykh dorih u Kyivskii oblasti. Ofitsiinyi sait., 2021. [Road  service  in  Kyiv  region.  Official  site].  Retrieved  from: https://kv.ukravtodor.gov.ua/press/news/asfaltuiemo_dilianku_dorohy_r-3_u_boryspilskomu_raioni.html (In Ukranian).

TOV “Boryspilskyi kombikormovyi zavod”., 2021. [Boryspil Fodder Plant LLC]. Retrieved from: https://graintrade.com.ua/ru/pererabotchik/filiya—borispilskij—kombikormovij—zavod-tov-agromars-id2590 (In Ukranian).

TOV “Farmeks Hrup”., 2021. [“Pharmex Group” LLC]. Retrieved from: https://www.pharmex.com.ua/ua/o-kompanii (In Ukranian).

TOV “Izotekh”., 2021. [Izotech LLC]. Retrieved from: https://youcontrol.com.ua/ ru/catalog/company_details/30369617/ (In Ukranian).

TOV “KTA”., 2021. [KTA LLC]. Retrieved from: https://youcontrol.com.ua/ ru/catalog/company_details/31477924/ (In Ukranian).

TOV “Kyivskyi zavod burovoi tekhniky”., 2021. [Kyiv Drilling Equipment Plant LLC] Retrieved from: from https://kzbt.com.ua/ (In Ukranian).

TOV “Manufakturnyi dvir”., 2021. [Manufactory Yard LLC]. Retrieved from: https://www.ua-region.info/32845272 (In Ukranian).

TOV “Marbet”., 2021. [Marbet LLC]. Retrieved from: http://marbet.ua/ua/ (In Ukranian).

TOV  “PKF  “Aroza”.,  2021.  [Aroza  LLC].  Retrieved  from: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/30365130/ (In Ukranian). TOV “Promin-Fud”., 2021. [Promin-Fud LLC]. Retrieved from: https://promin-food.prom.ua/ (In Ukranian).

TOV “Slov’ianka”., 2021 [Slovyanka LLC]. Retrieved from: https://opendatabot.ua/c/31593796 (In Ukranian).

Ustymenkо V.A., Zablodskа I.V., 2018. Dosvid ob’iednannia terytorialnykh hromad na Skhodi Ukrainy: ekonomiko-pravovi aspekty: kolektyvna monohrafiia. [The experience of uniting territorial communities in eastern Ukraine: economic and legal aspects ]. K.: TOV “VISTKA” (In Ukranian).

Zhalilo Ya. A., Shevchenko O. V., Romanova V. V., Danyliak O. O., Makarov H. V., Rudenko A. F., Bakhur N. V., Mar’ianovska V. V.,Dvihun A. O., Trypolska M. I., 2019. Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspek tyvu : analit. dop. [Decentralization of Power: A Medium-Term Agenda]. Kyiv : NISD (In Ukranian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mykhailenko T., Sichka A., 2021. The Boryspil united territorial community: a socio-economic development center of Borispol district. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (78/79), 40-47 (in Ukranian, abstr. in  English), DOI: 10.17721/1728-2721.2021.78-79.6

Надійшла до редколегії 15.05.2021
Прийнята до друку 26.05.2021