Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЗАЯЧУК М., ЗАЯЧУК О., ЗАЯЧУК А. ПРОСТОРОВИЙ РЕСУРС ТЕРИТОРІЇ М. ЧЕРНІВЦІ: ХРОНОЛОГІЧНИЙ ТА ХОРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЗАЯЧУК М.
ORCID ID: 0000-0003-3236-7184

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

ЗАЯЧУК О.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

ЗАЯЧУК А.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

ПРОСТОРОВИЙ РЕСУРС ТЕРИТОРІЇ М. ЧЕРНІВЦІ: ХРОНОЛОГІЧНИЙ ТА ХОРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Анотація:

Метою дослідження є аналіз просторового ресурсу території субурбанізаційної зони міста Чернівці. Проаналізовано динаміку зміни чисельності міського населення Чернівецької області. Розраховано показник напруги поля демографічного впливу та виявлено, що унаслідок активних урбанізаційних процесів навколо міста Чернівці утворилася субурбанізаційна зона, на кожний населений пункт якої діє велика, середня або ж низька демографічна напруга. Сила впливу залежить, у першу чергу, від чисельності населення міста – чим більша кількість населення в місті, тим більшою буде зона його впливу, що розглядається як вектор, спрямований від центру. За межами визначеної субурбанізаційної зони напруга демографічного впливу не зникає, а зменшується із віддаленням від міста Чернівці, на відстані близько 50– 55 км, прямуючи до нуля. Розроблено картографічну модель поля демографічного впливу міста Чернівці, де чітко вирізняються межі субурбанізаційної зони.

Приміська зона міста Чернівці починаючи із 90-х років вирізняється активними змінами та сьогодні є неоднорідною й характеризується нерівномірністю розвитку. Виявлено основні тенденції та чинники сучасних змін приміської зони міста Чернівці, взаємозв’язки населених пунктів передмістя з обласним центром. Підтверджено межі формування Чернівецької ОТГ на основі яскраво вираженого взаємовпливу “місто – село”, “село – місто”. Відслідковано історичну зміну компактності міста Чернівці за період 1861–2020 рр., де аналіз розрахованих індексів форм території м. Чернівці вказує на максимальну компактність території міста Чернівці у 1861 р. Із подальшою розбудовою міста площа території збільшувалась, а форма території поступово втрачає компактність.

Раціональність використання міського простору є передумовою стійкого розвитку міського населеного пункту, адже мінімізуються витрати часу при переміщенні пасажира та вантажопотоків, а зв’язки стають тіснішими й інтенсивнішими.

Ключові слова: субурбанізаційна зона; компактність території; зона демографічного впливу; метричний центр; топологічні властивості території.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.78-79.4

Посилання:

Al-Khamarnekh A., Marhraff Y., Dronova O., 2012. Mista v umovah neoliberalnoho rozvytku suspilstva: zagalni polozhennia [Urban development in neoliberal conditions – general provisions] Ukr. geogr. z, №4: 42- 49.Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2012_4_9 (in Ukrainian).

Dnistrianska N. I., Dnistrianskyi M. S., 2013. Duzhe mali miski poselennia Lvivskoi oblasti: suspilno-heohrafichnyi potentsial ta perspektyvy rozvytku. [Very small urban settlements of Lviv region: socio-geographical potential and development prospects]. Lviv: Lviv Ivan Franko National University (in Ukrainian).

Dronova O. L., 2015. Novyi urbanizm: u poshukakh vykhodu z urbanistychnoho kolapsu. [New urbanism: in search of the way out of urban collapse] Ukr. geogr. z. N3:33-41. DOI: 10.15407/ugz2015.03.033 (in Ukrainian)

Forrester Dzh., 1974. Dinamika razvitiya goroda [City development dynamics]. Moscow: Progress (in Russian).

Ishchuk S. I., Hladkyi O. V., 2003. Osnovni napriamky kompleksno- proportsiinoho rozvytku Kyivskoi hospodarskoi ahlomeratsii. [The main directions of complex-proportional development of the Kyiv economic agglomeration] (in Ukrainian).

Hukalova I. V.,2009. Yakist zhyttia naselennia Ukrainy : suspilno- heohrafichna kontseptsiia [Quality of life of the population of Ukraine: socio- geographic conceptualization] (in Ukrainian)

Krachylo M. P., 1970. Pro deiaki ekonomiko-heohrafichni osoblyvosti rozvytku miskykh poselen Khmelnytskoi oblasti URSR ta yikh typy. [About some economic and geographical features of development of urban settlements of the Khmelnytsky region of the Ukrainian SSR and their types]. Economic geography, №.8:71-78. (in Ukrainian).

Lappo G. M., 1997. Geografiya gorodov [Geography of cities]. Moscow: Humanit. ed. center VLADOS (in Russian).

Mezentsev K., 2015. Testuvannia modeli dyferentsialnoi urbanizatsii v Ukraini. [Testing of the differential urbanization model in Ukraine]. Economic and social geography. – Kyiv, 2015. – № 73:15-26. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2015_3_5 (in Ukranian).

Mezentsev K., Oliinyk Ya., Mezentseva N., 2017. Urbanistychna Ukraina: v epitsentri prostorovykh zmin. [Urban Ukraine: at the epicenter of spatial change]. Kiev: Phoenix Publishing House (in Ukrainian).

Mozghovyi A. A., 2014. Konfliktohennist miskoho prostoru: metodolohiia doslidzhennia [Conflictogenic nature of urban space: research methodology]. Український географічний журнал, №3: 43-51, DOI: 10.15407/ ugz2016.03.039 (in Ukrainian).

Nymmik S.Ya.. 1969. Regionalnyye sistemy poseleniya kak karkas rayonno obrazovaniya [Regional settlement systems as a framework for district formation] (Series 5). Vestn. Moscow university: Geography (in Russian).

Petruk S.L., 2011. Small urban settlements of Ukraine: analysis of the current socio-economic situation and development problems [Small urban settlement Ukraine: an analysis of contemporary socio-economic state and problems of development]. Ukrainian Geographical Journal, №4: 50-54. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59562

Pitiurenko Yu. I., 1971. Terytorialni systemy miskykh poselen, zahalni zakonomirnosti yikh rozvytku i suchasni struktura (na prykladi Ukrainskoi RSR) [Territorial systems of urban settlements, general patterns of their development and modern structure (on the example of the Ukrainian SSR)]. Economic Geography, Issue 10: 14-23.

Pokliatskyi S. A.,2009 Naselennia velykykh mist : tendentsii zmin Heohrafiia i suchasnist : zb naukovykh prats Nats. pedahoh. un-tu im.

M. Drahomanova. – K. – S. 177-178 [Populations of large cities: trends of change] (in Ukrainian)

Richardson H.W., 1973. [Regional GrowthTheory]. – London.

Shablii O. I., 2012. Osnovy suspilnoi heohrafii [Fundamentals of Human Geography] (2nd ed.). Lviv: Lviv Ivan Franko National University (in Ukrainian).

Tyunen fon I., 1926 Izolirovanoye gosudarstvo [Isolated state]. Moscow: Economy life (in Russian).

Vologodtsev I. K.. 1930. Osobennosti razvitiya gorodov Ukrainy. [Features of the development of cities in Ukraine]. Kharkiv, State of Ukraine (in Russian).

Zakutynska Iryna, Slyvka Roman, Zayachyk Myroslav. Social – Geographic Bases of Agricultural Profile Formation in Suburban Zones of Big cities within Ukrainian Agro–industrial regions (Through the Example of the city of Іvano-Frankivsk (in Ukrainian) International Journal of Agriculture and Group Sciences / 2014 / 7-14/ 1434-1438. Retrieved from: http://www.fao.org/docrep/009/a0225e/a0225e00.htm

Zastavetskyi T. B., 2014. Stadiinist rozvytku urbanizatsiinoho protsesu v Ukraini Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. [Stages of development of the urbanization process in Ukraine]. № 2 (37): 17–21. Retrieved from: http://geography.tnpu.edu.ua/заставецький-т-б/ (in Ukrainian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zaiachuk M., Zaiachuk O.,  Zaiachuk A., 2021. Spatial resource of the territory of the city of Chernivtsi: chronological and choral analysis. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (78/79), 26-32 (in Ukranian, abstr. in  English), DOI: 10.17721/1728-2721.2021.78-79.4

Надійшла до редколегії 30.03.2021
Прийнята до друку 26.05.2021