Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СМИРНОВ І., ЛЮБІЦЕВА О., ЦУЙ Чж. ОЛЕНА СТЕПАНІВ – ОФІЦЕР УСС ТА УГА, УКРАЇНСЬКИЙ ДИПЛОМАТ, ГЕОГРАФ, ГЕОЛОГІСТ

СМИРНОВ І.
ORCID ID: 0000-0002-6395-7251

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ЛЮБІЦЕВА О.
ORCID ID: 0000-0002-8508-9395

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ЦУЙ Чж.
ORCID ID: 0000-0002-5365-1443

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ОЛЕНА СТЕПАНІВ – ОФІЦЕР УСС ТА УГА, УКРАЇНСЬКИЙ ДИПЛОМАТ, ГЕОГРАФ, ГЕОЛОГІСТ

Анотація:

Розкрито особливості життя, військової, дипломатичної діяльності доктора географії О. І. Степанів, а також її науковий доробок як українського географа та геологіста. Біографія О. І. Степанів (1892–1963) увібрала в себе всі складності ХХ ст. Людина, яка прагнула осягнути науку і вступила на філософський факультет Львівського університету, свої молоді роки присвятила боротьбі за незалежність України. Як непересічна особистість і в ці складні часи досягла успіхів у військовій справи – стала офіцером у військах Українських Січових Стрільців та Української Галицької Армії; провадила значну громадську роботу зі створення ЗУНР і стала її дипломатичним представником. І в той самий час вона продовжувала навчання, змогла написати й захистити у Відні дисертацію та отримати науковий ступінь доктора філософії в галузі історії та географії. Із 1921 і до арешту за “антирадянську” діяльність” у 1949 р. О. І. Степанів викладає і веде наукову роботу, зокрема, з економічної й соціальної географії. Зазначено, що її праці з географії транспорту можна розглядати як “передвісники” геологістики, яка постала як напрям географічних досліджень лише на початку ХХІ ст. Доведено, що погляди О. І. Степанів на геополітичне, транспортно-географічне положення українських земель тощо набагато випереджали сучасний їй рівень осягнення географічного матеріалу і ще потребують свого дослідження. Автори наголошують, що її транспортно-географічні праці, наприклад присвячені м. Львову (1943), за своїм підходом є геологістичними і багато в чому “перегукуються” із сучасним баченням геополітичного й геологістичного потенціалу України. Авторами наведений приклад сучасного проєкту ЄС у сфері транспортної логістики “Ініціативи Тримор’я”, спрямований на розвиток транспортної мережі Балтійсько-Адріатично-Чорноморського регіону, до участі в якому запрошену й Україну як стратегічно важливого партнера.

Ключові слова: О. Степанів; хорунжа УСС та УГА; доктор географії; транспортна географія; геологістика; Ініціатива Тримор’я.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.78-79.3

Посилання:

Dovga doroga do Trimor’ya: chi zumіye Ukraїna nalagoditi spіvpratsyu z “novoyu Evropoyu” [Long road to Trymor’ya: can Ukraine fix cooperation with “New Europe”]. Retrieved 2020 from: https://www.depo.ua/ukr/svit/ dovga-doroga-do-trimorya-chi-zumie-ukraina-nalagoditi-spivpratsyu-z-novoyu- evropoyu (in Ukrainian)/

Dubnov V., 2020. Pani khorunzhaya [Mrs Ensign]. // Zagadki istorii [Secrets of History]. №43. S.30-31. (in Russian)

Vіstak O., 2002. Zhittyeviy і tvorchiy shlyakh Oleny Stepanіv [Life and Art Way of Olena Stepaniv] // Doktor geografії Olena Stepanіv [Geography Doctor Olena Stepaniv] / Uporyadnik O. Shablіy [Compiler O.Shabliy]. – Ivan Franco National University of Lviv Publishing Centre. (in Ukrainian)

Vіstak O., 2003. Zhittyeviy і tvorchiy shlyakh Oleni Stepanіv [Life and Art Way of Olena Stepaniv] // Olena Stepanіv. Naukovі pratsі. Ese. Spogady [Olena Stepaniv. Scientific works. Eseys. Rememberings] / Uporyadnik O. Shablіy [Compiler O.Shabliy]. – Lviv Publishing Centre of Scientific Society named after Taras Shevchenko (in Ukrainian)

Zhuravskiy vel Graєvskiy P., 2020. Gruzіya i Ukraїna – potentsіynі partnery Trymor’ya [Georgia and Ukraine – Potential Partners of Trymor’ya]. Ukraїnskiy tyzhden [Ukrainan Week]. №46 (678). 13-19.11. S.34-37 (in Ukrainian).

Іnіtsіativa Trymor’ya іsnue vzhe p’yat rokіv – ale bez Ukraїny [Iniciativ of Trymor’ya exists already five years – but without Ukraine]. Retrieved from: http://www.nasze-slowo.pl/iniciatyva-trymorya-isnuye-vzhe-pyat-rokiv-ale-bez-ukrayiny/ (in Ukrainian).

Odesa. Polsko-ukraїnskiy bіznes-forum [Odesa: Polish – Ukrainian business forum]. Retrieved 2020 from: https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/forum-biznesowe-w-odessie (in Ukrainian).

Olіynik Ya.. Smyrnov І, 2011. Mіzhnarodna logіstika.[International Logistics]. Kiyv: Obrії (in Ukrainian).

Polshcha pіdtrymue tranzytnі ambіtsії Ukrainy [Poland supports transit ambitions of Ukraine]. Retrieved October 2020 from: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/polshha-pdtrimuje-tranzitn-abmcji-ukrajini (in Ukrainian).

Stepanіv Olena Іvanіvna. Materіal z Wіkіpedії – vіlnoї entsiklopedії [Stepaniv Olena Ivanivna. Material from Wikipedia – Free Encyclopedia]. Retrieved 2021 from: uk.wikipedia.org/wiki/ (in Ukrainian).

Stepanіv Olena. Retrieved 2020 from: https://parafia.org.ua/person/ stepaniv-olena/ (in Ukrainian).

Shablіy O, 1996. Volodymyr Kubіyovych: entsiklopedіya zhittya і tvorennya [Volodumyr Kubiyovych: Encyclopedia of Life and Creation]. Lvіv: Fenіks (in Ukrainian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Smyrnov I., Lyubitseva O., Cui Zh., 2021. Olena Stepaniv – USS and UGA officer, Ukrainian diplomat, geographer, geologist. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (78/79), 19-25 (in Ukranian, abstr. in  English), DOI: 10.17721/1728-2721.2021.78-79.3

Надійшла до редколегії 20.02.2021
Прийнята до друку 26.05.2021