Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

SLOW FOOD: ВІД РУХУ ДО КОНЦЕПТУ ЕНОГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

Удовиченко В.

ORCID  iD: 0000-0003-4588-8149

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Оскільки в туристичному секторі економіки їжа посідає чільне місце як під час короткотермінових, так і довготер­мінових подорожей, а шкідливий вплив фаст-фуду мешканцям планети добре відомий, у цій роботі було розглянуто ключові аспекти такого виду діяльності, як слоу фуд (Slow Food), який покликаний протидіяти означеним процесам глобалізації, комерціалізації та маркетизації світу. Метою цього дослідження є розкрити сутнісні риси концепту Slow Food як такого, що набув розвитку з руху активістів та на сьогодні становить важливу складову розвитку ено- гастрономічного туризму. Для потреб вивчення Slow Food застосованими були методи кількісного аналізу, літерату­рознавчого аналізу, методичний підхід “двох кроків”, порівняльний і порівняльно-географічний, історичний, наукового синтезу та інші. Здійснений аналіз дозволив викласти авторську позицію на процес існування Slow Food як на такий, що перетворився із громадського соціального руху на науковий концепт еногастрономічного туризму. Крім того, окре­слено сутність руху Slow Food як своєрідної екосистеми та як шлях до нового способу життя людей, сталого корис­тування ресурсами навколишнього середовища, комплексної культурної системи, матеріальної та нематеріальної ос­нови еногастрономічного туризму, яка значно впливає на перебудову територіальних зв ‘язків місцевості / регіону та її сталість, допомагає збалансувати використання природних ресурсів і зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище, впливає на брендинг міста й поведінку потенційних туристів у ньому.
Розглянуто історію, передумови та місце виникнення Slow Food. Схарактеризовано рух Slow Food як такий, що на­був усесвітнього розмаху у своєму поширенні, зазначено основні напрями його діяльності. Означено ключові аспекти формування та розвитку, траєкторію руху ідей Slow Food, перетворення його з ідеології на науковий концепт еногас- трономічного туризму. Розкрито зміст поняття “Slow Food”, відображено сутнісні риси відповідного концепту.
Разом із тим, і це варто окремо підкреслити, на сучасному етапі розвитку та існування концепту Slow Food усе ще бракує стратегічних комплексних підходів до його вивчення та розвитку, а також здійснення відповідного аналізу, упровадження яких може висуватися у розряд перспективних напрямів дослідження.

Ключові слова: Slow Food, туризм, еногастрономічний туризм, рух, концепт.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.12

Посилання:

1. Декларация Чэнду. 7th Slow Food International Congress, Chengdu, China, September 29-October 1, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/network/00_Dic_Chengdu-rus.pdf (від 19.09.2020).
2. Офіційний сайт Університету гастрономічних наук (theUniversityof- GastronomicSciences), м. Бра, Італія [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: https://www.unisg.it/ (від 03.11.2019).
3. Рух SlowFood [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vinoinlove.com/the-slow-food-movement/ (від 11.10.2019).
4. Chrzan J. Slow Food: What, Why, and to Where? / J. Chrzan // Food, Culture & Society. – 2004. – Vol. 7. – Issue 2. – pp. 117-132. DOI: 10.2752/155280104786577798
5. Daubariene J., Valackiene A. The application of Slow Food movement concepts within the restaurant sector of the Eastern part of the Aukstaitija region, Lithuania / J. Daubariene, A. Valackiene // Proceedings of the International Conference on Tourism Research, ICTR. – 2018. – pp. 24-30.
6. Dickinson J E. Slow travel: issues for tourism and climate change / J. E. Dickinson, L. Lumsdon, D. Robbins // Journal of Sustainable Tourism. – 2011. – Vol. 19. – Issue 3.- рр. 281-300.
7. Fassio F. Food events as complex cultural systems for territorial re-connection: the case study of Terra Madre Salone Del Gusto / F. Fassio // Agroecology and Sustainable Food Systems. – 2017. – Vol. 41. Issue 8: Food planning and urban agriculture. – pp. 907-920. DOI: 10.1080/ 21683565.2017.1322660.
8. Lumsdon Les M. Developing a conceptual framework for slow travel: a grounded theory approach / Les M. Lumsdon, P. McGrath // Journal of sustainable tourism. – 2011. – Vol. 19. – Issue 3. DOI: 10.1080/ 09669582.2010.519438.
9. Moskwa E. Sustainability through food and conversation: the role of an entrepreneurial restaurateur in fostering engagement with sustainable development issues / E. Moskwa, F. Higgins-Desbiolles, St. Gifford // Journal of Sustainable Tourism. – 2015. – Vol. 23. – Issue 1. – рр. 126-145. DOI: 10.1080/09669582.2014.940046.
10. Park H.-J. Influence of the “slow city” brand association on the behavioral intention of potential tourists / H.-J. Park, T. J. Lee // Current Issue in Tourism. – 2019. – Vol. 22. – Issue 12. – рр. 1405-1422. DOI: 10.1080/13683500.2017.1391753.
11. Good vs. fair and clean: an analysis of Slow Food principles toward gastronomy tourism in Northern Iran / E. Payandeh, M. Allahyari, M. Fontefrancesco, J. Surujlale // Journal of Culinary Science & Technology. – 2020. DOI: 10.1080/15428052.2020.1808136.
12. Microbusinesses in organic farming and slow food market / Bl. Rocio, Q. Matrinez, M. Violante, S. Forns // Revista Internacional de Organi- zaciones. – 2020. – Issue 24. – pp. 159-182.
13. SlowFood – Кампанія “їжа для змін” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slowfood.com/get-involved/food-for-change- campaign/ (від 11.10.2019).
14. Werner K. The role of slow events for sustainable destination devel¬opment: a conceptual and empirical review / K. Werner, K.-M. Griese, Ch. Bosse // Journal of sustainable tourism. – 2020. Published Online. DOI: 10.1080/09669582.2020.1800021.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Udovychenko V., 2020. Slow food: from the movement to the concept of the enogastromonic tourism. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 82-88 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.12

Надійшла до редколегії 15.10.2020
Прийнята до друку 12.11.2020