Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПОЛЬСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ: ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Смирнов І.,
Любіцева О.,
ORCID  iD: 0000-0002-8508-9395
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Бєлоусова Н.
Київський національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анотація:
Розкрито рекреаційно-туристичний потенціал Розточчя – регіону на південному сході Польщі, прикордонному з Укра­їною, його туристичну спеціалізацію та можливості розвитку співробітництва з Україною у сфері рекреації й туризму. Досліджено ресурсну базу регіону Розточчя для формування його сучасної туристичної спеціалізації, зокрема гастроно­мічного, міського, сільського зеленого, пішохідного, літературного, історико-пізнавального та військового різновидів ту­ризму. Розкрито специфіку гастрономічного туризму регіону, який базується на доволі специфічній сільськогосподарсь­кій базі Розточчя. Бідна природа Полісся та господарська нерозвиненість у минулому зумовили низький рівень життя місцевого населення, що і відбилося на його харчових преференціях. Основні інгредієнти страв кухні Розточчя – каші, сири, кисла капуста і горох, але нині вони у великій ціні через їхні оздоровчо-корисні властивості. Зазначено, що серед смаколиків Розточчя відсутні страви із м’яса та солодощі, що відображає рівень життя й харчування населення цього регіону в минулому. Так, найвідоміший розточанський “делікатес” – пляцек із цибулею (польською – цебуляж), але тепер ця страва місцевої бідноти стала загальнопольською гордістю, оскільки це був перший продукт Люблінського воєводс­тва, що отримав Захищене географічне зазначення Європейського союзу. Сьогодні він є першим продуктом, який рекоме­ндується туристам по приїзді до Розточчя. Цікаві й інші страви місцевої кухні – розточанський борщ, який місцеві меш­канці називають українським, коржики з борошна і води, деруни з тіста з додаванням картоплі та яєць, місцеві пельмені з начинкою з гречаної каші та сиру, розточанські котлети, які роблять не із м’яса, а з гречаної каші, сиру й картоплі. Прос­тий і здоровий характер кухні Розточчя включав обмеження на вживання солодощів. Із асортиментом гастрономії Роз­точчя можна ознайомитись на місцевих гастрономічних фестивалях, до яких належать: Галицький ярмарок “Смаки Роз­точчя” у м. Нароль, фестиваль локального продукту в м. Замость, Люблінські зустрічі з мисливською традицією і куль­турою у м. Звєжинець, фестиваль кресової їжі в м. Башня Дольна тощо. Розкрито туристичні ресурси основних міст Розточчя – Замостя, Томашува-Любельського, Щебжешина. Запропоновано маршрути військового та велотуризму на ос­нові відвідання укріплень так зв. Лінії Молотова, які збереглися у значній кількості на Розточчі.

Ключові слова: Польське Розточчя, туристичні ресурси, гастрономічний туризм, міьский туризм, літературний туризм, військовий туризм, Лінія Молотова.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.3

Посилання:

1. Біосферний резерват “Розточчя” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ngo.lnu.edu.ua/rasd/ wp…/BR_Roztochya_190420112.ppt
2. Гетьман В. І. Національні парки Лісостепу і Степу України / В. І. Гетьман. – К.: Талком, 2020. – 284 с.
3. Грабовскі Т. Розробка проекту міждержавного резервату “Роз-точчя” / А. Грабовскі, А. Урбаньска // Біосферний резерват “Розточчя”. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 137-148.
4. Зінько Ю. Туризм у біосферному резерваті “Розточчя” / Ю. Зінько, М. Біляк, М. Мальська // Біосферний резерват “Розточчя”. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 124-137.
5. Лінія Молотова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki
6. Міжнародний біосферний резерват “Розточчя” [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://ngo.lnu.edu.ua/rasd/works/biosfernyj-rezervat- roztochchya/
7. Петров В. Одинокий волк / В. Петров // Секретные архивы. – 2020. – № 8. – С. 16-17.
8. Польські велосипедисти відкривають українську частину Розточчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://monitor-press.info/ua/ categories/polshcha-ta-ukraina/34214-polski-velosypedysty-vidkryvaiut- ukrainsku-chastynu-roztochchia
9. Природний заповідник ” Розточчя”: чим унікальне місце приваблює туристів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uatv.ua/pryrodnyj- zapovidnyk-roztochchya-chym-unikalne-mistse-pryvablyuye-turystiv-video
10. Розточчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki
11. LiniaMolotowa [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_
12. Linia Molotowa [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.biebrza24.pl/oferta/wycieczki-piesze/linia-molotowa
13. Magiczne Roztocze. Magazyn turystyczny. 2017. Zamosc: Drukarnia FastGraw, 2017. – 54 s.
14. Strategia Rozwoju Wojewôdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rpo.lubelskie.pl/dokument- 11- strategia_rozwoju_wojewodztwa.html

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Smyrnov I., Lyubitseva O., Belousova N., 2020. Polish region of Roztocze: ukrainian-polish cooperation potential in sphere of recreation and tourism. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 23-31 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.3

Надійшла до редколегії 31.08.2020
Прийнята до друку 12.11.2020