Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЛОБАЛЬНІ ВОДНІ РЕСУРСИ: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ
Хільчевський В.
ORCID  iD: 0000-0001-7643-0304 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Наведено аналітичний огляд стану глобальних водних ресурсів та різних аспектів їхнього використання. Зосере­джено увагу на найважливішому складнику – прісній воді, якої на планеті лише 2,5 % від загального об’єму води. Найдос­тупнішим відновним водним ресурсом є річковий стік, який розподілено на поверхні планети нерівномірно. Поряд із характеристикою відомих компонентів ресурсів прісної води (річковий стік, підземні води, льодовики) акцентується увага на тенденціях із залучення альтернативних джерел (відновленої стічної води, сірої води, опрісненої, спеціально зібраної дощової води).
Загальне використання прісної води у світі становить лише 9 % від об’єму стоку річок планети. У той же час, про­блема дефіциту водних ресурсів обговорювалася на Всесвітньому економічному форумі в 2015 р., як один із найбільших глобальних ризиків стосовно потенційного впливу на людське суспільство в наступному десятилітті. Серед причин глобального дефіциту водних ресурсів виділяють географічні та соціально-економічні. Географічні чинники поляга­ють у просторовій і часовій (сезонній) невідповідності попиту на прісну воду та її доступності. Соціально-економічні – у зростанні населення світу, урбанізації, підвищенні рівня життя, збільшенні площ зрошуваних угідь.
Результати прогнозу експертів показують, що обмеженість доступу до прісної води в 2050 р. можуть відчути на 3,3 млрд більше осіб, ніж у 2000 р. У статті наведено приклади методів оцінювання дефіциту водних ресурсів (гідроло­гічного та економіко-географічного). Охарактеризовано й інші підходи з оцінювання водних ресурсів через створення нових парадигм (вода блакитна, зелена, віртуальна, водний слід). Протягом усієї історії людства відбувалося багато конфліктів (спорів), пов’язаних з водою. Активне водне співробітництво між країнами на сьогодні знижує ризик війсь­кових конфліктів. Більш імовірними вважаються конфлікти субнаціональні, міжгалузеві. У ХХІ ст. у світі визнано, що право на безпечну воду і санітарію є базовим правом людини. Тому серед 17 Цілей сталого розвитку, прийнятих ООН для реалізації на 2015-2030 рр., Глобальна ціль 6 “Чиста вода і належні санітарні умови”, спрямована на забезпечення сталого управління водними ресурсами та каналізацією на всіх континентах. Це вбереже людей від хвороб, а суспільс­тво стане продуктивнішим в економічному плані.

Ключові слова: водні ресурси, прісна вода, альтернативні джерела водних ресурсів, водокористування, водний стрес, водний дефіцит, відновлена вода, сіра вода, блакитна вода, зелена вода, віртуальна вода, водний слід.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.1

Посилання:

1. Aquastat – FAO’s. URL: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/ data/query/index.html?lang=en (Access 29.03.20).
2. Allan J. A.”Virtual water”: An Essential Element in Stabilizing the Political Economies of the Middle East // Yale University Forestry & Environmental Studies Bulletin. 1998. 103. P. 141-149.
3. Brown L. R. How water scarcity will shape the new century // Water Science & Technology. 2001. 43(4). P. 17-22.
4. China’s unconventional water consumption to top 9b cubic meters. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201912/08/.html (Access 29.03.20).
5. CIA. World Factbook, 2015. URL: https://web.archive.org/web/ 20150906155853/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ rankorder/2201rank.html (Access 29.03.20).
6. Das P., Horton R. Pollution, health, and the planet: time for decisive action // Lancet. 2018. 391(10119). Р. 407-408. DOI: 10.1016/S0140- 6736(17)32588-6
7. Environmental Outlook to 2050: OECD Publishing. 2012. doi.org/10.1787/9789264122246-en
8. Ercin A., Hoekstra A. Water footprint scenarios for 2050: A global analysis // Environment International. 2014. 64. P. 71-82. DOI: 10.1016/j.envint.2013.11.019
9. Falkenmark M. Coping with water scarcity under rapid population growth // Conference Papers of SADC Ministers. Pretoria, 1995. P. 23-24.
10. Falkenmark M., Lundqvist J., Widstrand C. Macro-scale water scarcity requires micro-scale approaches // Natural Resources Forum. 1989. 13 (4). P. 258-267. D0l:10.1111/j.1477-8947.1989.tb00348.x.
11. Future water availability for global food production: The potential of green water for increasing resilience to global change / J. Rockstrom, M. Falkenmark, L. Karlberg et all. // Water Resources Research. 2009. 45 (7).W00A12. DOI: 10.1029/2007WR006767
12. Gleick P. Basic water requirements for human activities: meeting basic needs // Water International. 1996. 21. P. 83-92.
13. Gleick P. Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security // International Security. 1993. 18(1). P. 79-112.
14. Gleick P. Water, Drought, Climate Change, and Conflict in Syria // Weather, Climate, and Society. American Meteorological Society. 2014. 6(3). P. 331-340. D0I:10.1175/WCAS-D-13-00059.1
15. Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum: World Health Organization. Geneva, 2017.
16. Hoekstra A. Y., Chapagain A. K., Aldaya M. M. The water footprint assessment manual: Setting the global standard. London, 2011.
17. International commission on large dams (ICOLD). URL: https://www.icold-cigb.org/GB/world_register/general_synthesis.asp (Access 01.04.20).
18. Khil’chevskii V.K., Khil’chevskii R.V., Gorokhovskaya M.S. Environmental aspects of chemical substance discharge with river flow into water bodies of the Dnieper River basin // Water Resources.1999. 26(4). P. 453-458.
19. Khil’chevskiy V. K. Effect of agricultural production on the chemistry of natural waters: a survey // Hydrobiological Journal. 1994. 30(1). P. 82-93.
20. Khilchevskiy V. K., Grebin V. V., Zabokrytska M. R. Abiotic typology of the rivers and lakes of the Ukrainian section of the Vistula river basin and its comparison with results of Polish investigations // Hydrobiological Journal. 2019.55(3). P.95-102. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i3.110.
21. Khilchevskyi V.K., Grebin V.V., Sherstyuk N.P. Modern Hydrographic and Water management zoning of Ukraine’s territory in 2016 – implementation of the WFD-2000/60/EC // Electronic book with full papers from XXVIII Conference of Danubian countries. Kyiv, 2019. P. 209-223. URL: https://uhmi.org.ua/conf/danube_conference_2019/papers_abstracts (Access 29.03.20).
22. Khilchevskyi V. K., Kurylo S.M., Sherstyuk N.P. Chemical composition of different types of natural waters in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. 27(1). P. 68-80. URL: DOI: 10.15421/111832
23. Khilchevskyi V. K., Kurylo S. M., Sherstyuk N. P., Zabokrytska M. R. The chemical composition of precipitation in Ukraine and its potential impact on the environment and water bodies // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. 28(1). P. 79-86. DOI: 10.15421/111909
24. Khilchevskyi V. K., Zabokrytska M. R., Sherstyuk N. P. Hydrography and hydrochemistry of the transboundary river Western Bug on territory of Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. 27(2). P. 232-243. DOI: 10.15421/111848
25. Managing Water under Uncertainty and Risk: The United Nations World Water Development Report 4.Paris, 2012.
26. National Primary Drinking Water Regulations: US.EPA. URL: https://www.nrc.gov/docs/ML1307/ML13078A040.pdf(Access 29.03.20).
27. Options for decoupling economic growth from water use and water pollution: UNEP, Report 2015 URL: https://www.resourcepanel.org/ reports/options-decoupling-economic-growth-water-use-and-water-pollution (Access 29.03.20).
28. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity / J. Rockstrom.W. Steffen, K. J. Noone et all. // Ecology and Society. 2009. 14(2). P. 32-64.
29. Renewables 2016: Global status report. URL: https://saee.gov.ua/ sites/default/files/GSR_2016_Full_Report.pdf(Access 29.03.20).
30. Shiklomanov I. World Water Resources: A new Appraisal and Assessment for the 21st Century. Paris,1998.
31. Spitz G. Water: bron van ontwikkeling, macht en conflict. Amsterdam, 2012.
32. The Changing Himalayas: Impact of climate change on water resources and livelihoods in the greater Himalayas / M. Eriksson, X. Jianchu, A. B. Shrestha et all. Kathmandu, 2009.
33. The state of desalination and brine production: A global outlook / E. Jones, M. Qadir, M. Van Vliet et all. // Science of the Total Environment. 2019. 657. Р. 1343-1356. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.076
34. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution 70/1 adopted by the UN General Assembly on 25 September 2015. URL:https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp (Access 29.03.20).
35. Unconventional Water Resources. URL:https://inweh.unu.edu/ projects/unconventional-water-resources/ (Access 29.03.20).
36. Wastewater : The Untapped Resource: UN World Water Development Report 2017. Paris, 2018.
37. Water and Climate Chandge : The United Nations World Water Development Report 2020. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000372985.locale=en (Access 29.03.20).
38. Water Conflict Chronology: Pacific Institute, 2019. URL: https://www.worldwater.org/water-conflict/ (Access 29.03.20).
39. Water Cooperation for a Secure World: Focus on the Middle East / Edited byP.R. Motwani. Mumbai, 2013.
40. Water crises are a top global risk: World Economic Forum. Davos, 2015.
41. Water for food, Water for life : A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture / Edited by D. Molden. London, 2007.
42. Water in a Changing World: The United Nations World Water Development Report 3. Paris/London, 2009.
43. Water uses: FAO’s aquastat, 2016. URL: http://www.fao.org/ aquastat/en/overview/methodology/water-use (Access 29.03.20).
44. World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/ wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (Access 29.03.20).
45. Worldometer: Global Water Use. URL: https://www.worldometers.info/ water/ (Access 29.03.20).
46. Worldometer: World Population by Year. URL: https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/ (Access 29.03.20).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Khilchevskyi, V., 2020. Global water resources: challenges of the 21st century. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 6-16 (in Ukranian, abstr. in  English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.1

Надійшла до редколегії 05.04.2020
Прийнята до друку 12.11.2020