Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Випуск 59

Про журнал


Зміст випуску


Гродзинський М. УМОВИ РІВНОВАГИ ЛАНДШАФТІВ ПРИ ЗБУРЕННЯХ


Олійник Я., Запотоцький С. КОНКУРЕНТНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Смирнов І. ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНЕ”


Любіцева О. КРАЇНОЗНАВСТВО: НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЙ


Нестерчук І. ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ТА СХЕМА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ


Борисюк О. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ


Бабюк Л. РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В МЕЖАХ ПРОЕКТОВАНОЇ ЕКОСТЕЖКИ “НА ХВИЛЯХ ТІРАСА”


Савчук І. ВИВЧЕНІСТЬ МІСТ-ПОРТІВ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ ГЕОУРБАНІСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ


Гладкий О. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КАРТОГРАФУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Кіптенко В. ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУПУТНИКОВОЇ ІНДУСТРІЇ


Яковлєва Ю. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ


Ковальчук В. РТУТЬ В ҐРУНТАХ ТА ФІТОЦЕНОЗАХ КИЇВЩИНИ, МЕХАНІЗМ НАКОПИЧЕННЯ ТА ФОРМИ ПОШИРЕННЯ


Сайчук В., Хінцінський М. УМОВИ ПРАЦІ ЯК АСПЕКТ ЯКОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ


Михайленко Т. РИНОК ЖИТЛА ТА ЯКІСТЬ ЖИТЛОВИХ УМОВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Сидоренко М. КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТИ


ЮВІЛЕЇ

Лисогору Сергію Миколайовичу – 75!
Яценку Борису Павловичу – 70!
Смирнову Ігору Георгійовичу – 65!
Бортнику Сергію Юрійовичу – 50!


ПАМ’ЯТАЄМО

Кошик Юрій Олександрович


Завантажити (.pdf)