Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МІСЬКІ ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ: РЕАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЧИ ФОРМАЛЬНЕ СТВОРЕННЯ

Гавриленко О.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7608-8588
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Циганок Є.
аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
На прикладі регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Партизанська слава» в місті Київ досліджено особливості створення міських природоохоронних територій (ПОТ) відповідно до критеріїв, встановлених чинним законодавством про природно-заповідний фонд (ПЗФ) України. Проаналізовано виконання головних функцій РЛП протягом 25 років з часу надання парку статусу природоохоронної установи місцевого значення. Встановлено величезні диспропорції у виділенні функціональних зон: майже половину загальної площі території парку становить господарська зона – 45,9%; заповідна зона – усього 0,21%; зона стаціонарної рекреації відсутня взагалі. Це призводить, серед іншого, до численних конфліктів природокористування та жодним чином не сприяє виконанню парком своїх функціональних завдань. Обґрунтовано причини незадовільного функціонування РЛП «Партизанська слава», серед яких головною є відсутність визначеного законодавством органу управління та перекладання його функцій на районне комунальне підприємство. За відсутності в парку спеціальної адміністрації не оновлюється та не затверджується Проект організації його території; Київська міська рада не приймає відповідне рішення.

Виявлено досить бідне видове різноманіття рослинного і тваринного світу, а також відсутність в межах РЛП «Партизанська слава» типових і рідкісних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Проведено комплексні ландшафтознавчі дослідження території парку. Розроблено цифрову модель рельєфу, побудовано гіпсометричну карту та на її основі створено ландшафтну карту досліджуваної території. Результати досліджень дозволяють спростувати уявлення про наявність високої ландшафтної цінності в межах РЛП. Зважаючи на те, що жодна з визначених законодавством функцій РЛП «Партизанська слава» тривалий час не виконується, запропоновано підвищити якість управління цією ПОТ шляхом її інтеграції в міську інфраструктуру. Тобто перевести парк із категорії установи ПЗФ в звичайний міський парк культури та відпочинку з метою забезпечення повсякденного контакту киян з природою. Згідно концепції органічної єдності природи і міста, такий парк сприятиме створенню міського середовища, комфортного для жителів та безпечного для довкілля.

Ключові слова:
регіональний ландшафтний парк, функціональне зонування, проект організації території, міська природоохоронна територія, урбанізований простір.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.14

Посилання:

 1. Андрієнко Т.Л., Арап Р.Я., Гальченко Н.П. Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення створення та діяльності регіональних ландшафтних парків України : Монографія. – К., 2004.
 2. Безсмертнюк Т.П., Мельнійчук М.М. Регіональні ландшафтні парки Рівненської області як потенційні об’єкти рекреації // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – – № 1.
 3. Висновок за результатами планового аудиту ефективності та відповідності оцінки діяльності Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва щодо ефективності використання території парку «Партизанська слава» для розміщення атракціонів та мотузкового парку (2019) // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/index.nsf/b3ee4ef4a4e9ca24c2257c210037e49a/5000bdd1b7f26413c2257eb9003165b1/$FILE/250619%20%D0%9A%D0%9F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
 4. Виявлення територій, придатних для оголошення об’єктами природно-заповідного фонду : Інструктивні та методичні матеріали / О. Василюк, К. Норенко, К. Полянська, С. Шутяк, Д. Ширяєва; за заг. ред. О. Кравченко. – Львів, 2018.
 5. Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. Конфлікти природоохоронних територій великих міст: причини і наслідки // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. – – Вип. 2(65). http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.4
 6. Гавриленко О.П., Циганок Є.Ю. Деградація екосистемних послуг природоохоронних територій в урбанізованих зонах // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. – – Вип. 4(73). http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.2
 7. Дмитрук О.Ю., Денисова Д.О. Особливості організації екотуристичної діяльності в пару Партизанської слави міста Києва // Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. – 2012. – Вип. 1.
 8. Закон України “ Про природно-заповідний фонд України ” від 16.06.1992 № 2456-XII (ред. від 19.04.2018) // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
 9. «Київзеленбуд» анонсував масштабний ремонт парку Партизанської слави (2018) // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2018/03/22/kiyivzelenbud-anonsuvav-masshtabniy-remont-parku-partizanskoyi-slavi/
 10. Койнова І., Завадович О. Особливості функціонування та можливості збалансованого розвитку регіонального ландшафтного парку «Знесіння» // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2005. – Вип. 32.
 11. Кукурудза С.І. Регіональні ландшафтні парки як ефективний засіб збереження біотичного різноманіття та культурноісторичної спадщини // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: географія. – – № 2, Ч. 2.
 12. Про створення, резервування та збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду в м. Києві : Рішення Київської міської ради народних депутатів № 14 від 17.02.1994 року // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/b8d2f73f724525ecc22573c000537e50?OpenDocument
 13. Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Партизанська Слава», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів (2016) // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://darn.kyivcity.gov.ua/files/2017/3/16/Untitled.FR12.pdf
 14. Проект рішення Про створення спеціальної адміністрації регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Парк Партизанської Слави» від 11.09.2019 // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://kmr.gov.ua/en/node/33968
 15. Beatley T., Newman P. Biophilic Cities Are Sustainable, Resilient Cities // – 2013. – № 5. doi:10.3390/su5083328
 16. Biophilic Cities. Connecting Cities and Nature // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.biophiliccities.org/our-vision
 17. Girault Between naturalness and urbanity, how are protected areas integrated into cities? The case of Helsinki (Finland). // Journal of Urban Research. – 2017. – № 19. DOI:10.4000/articulo.3270 // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://journals.openedition.org/articulo/3270
 18. IUCN launches global alliance for greener cities (2018) // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.iucn.org/news/secretariat/201809/iucn-launches-global-alliance-greener-cities
 19. What is a protected area? // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about
 20. Urban Protected Areas: Profiles and best practice guidelines / Trzyna, J.T. Edmiston, G. Hyman, A.Mc. Jeffrey, P.C. Menezes, B. Myrdal, A. Phillips; C. Groves, Ser. Ed.; A. Phillips, Vol. Ed. // Best Practice Protected Area Guidelines Series. – 2014. – № 22.
 21. Wasilewski M., Szulczewska B., Giedych R. Visitors’ Perception of Urban Nature Reserves in Poland // – 2019. – Vol. 11(14). doi:10.3390/su11143768
 22. Weitowitz C., Panter C., Hoskin R., Liley D. The effect of urban development on visitor numbers to nearby protected nature conservation sites // Journal of Urban Ecology. – 2019. – Vol. 5, No. 1. https://doi.org/10.1093/jue/juz019

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Havrylenko, O., Tsyhanok, Ye., 2019. Urban protected areas: real protection or formal creation. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 86-93 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.14

Надійшла до редколегії 17.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019