Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

 ІНДЕКСАЦІЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ПОСУХИ

Карєвіна К.
магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Костирко І.
аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Олійник Р.
к.фіз.-мат.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Посуха – це екстремальна кліматична подія, яка негативно впливає на фізичне середовище та системи водних ресурсів викликаючи порушення в гідрологічному циклі  даного регіону. Це стохастична природна небезпека, що спричинена  постійним дефіцитом опадів. Життєвий цикл посухи починається з метеорологічного явища, а подальший вплив реалізується в усьому  гідрологічному циклі. Необхідні адекватні заходи для реагування та пом’якшення різних наслідків, спричинених  посухами. Розробка та реалізація стратегій пом’якшення посухи та реагування на неї вимагає розуміння різних показників, які використовуються для дослідження посухи. Характеристики посухи є важливою умовою, що дозволяє здійснювати як ретроспективний аналіз, так і перспективне планування – оцінку ризику. Таким чином, потрібен засіб об’єктивної ідентифікації подій посухи за часом, тривалістю виникнення, масштабом та суворістю прояву. Це можливо реалізувати за допомогою інтегральних  показників, в які залучені основні характеристики посухи. Наразі запропоновано вже понад 150 індексів посухи, деякі з них сприймаються як оперативна інформація, що використовується для характеристики посухи за допомогою  карт на регіональному та національному рівнях. Шляхом кількісного визначення рівня суворості та оголошення початку та кінця посухи індекси посухи на даний час допомагають у різних операціях, включаючи раннє попередження, моніторинг посухи та планування надзвичайних ситуацій. Зважаючи на їх різноманітність та постійний розвиток, важливо забезпечити всебічний огляд наявних показників метеорологічної посухи, що підкреслює їх різницю та вивчає тенденцію їх розвитку і які можуть бути використані з врахуванням особливостей регіонального клімату.

Ключові слова:
посуха, характеристики посухи, індекс, метеорологічна посуха.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.12

Посилання:

 1. Селянинов Г.Т. (1958) Происхождение и динамика засух. Г.Т. Селянинов //Засухи в СССР. Их происхождение повторяемость и влияние на урожай. Под ред. А.И.Руденко.-Л.Гидрометеоиздат,1958.-с.5-30
 2. Хохлов В.М., Єрмоленко Н.С. Просторово-часова мінливість посух в східноєвропейському секторі в умовах глобальних змін клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 2012, №11.- с.128-134
 3. Agwata, J. F. (2014). A Review of Some Indices used for Drought Studies. Civil and Environmental Research, 6(2), 14–21.
 4. Akshaya Prabha A.V., Pandiyarajan G.K., Ravikumar G. Meteorological and Hydrological Drought Assessment – A Review. International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 8, Issue 10, October-2017.97 ISSN 2229-5518
 5. Allen, R. G., L. S. Pereira, D. Raes, and M. Smith, 1998: Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56,300 pp
 6. Bachmair S., Stahl K., Collins K., Hannaford J., Acreman M., Svoboda M., Overton I. C. (2016). Drought indicators revisited: the need for a wider consideration of environment and society. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 3(4), 516–536. https://doi.org/10.1002/wat2.1154
 7. Doan Quang Tri, Tran Tho Dat, Dinh Duc Truong. Application of Meteorological and Hydrological Drought Indices to Establish Drought Classification Maps of the Ba River Basin in Vietnam. Hydrology 2019, 6, 49; doi:10.3390/hydrology6020049.
 8. Gibbs W.J. and Maher J.V., Rainfall. deciles as drought indicators, Bureau of Meteorology Bulletin No. 4, Commonwealth of Australia, Melbourne, Australia.
 9. Handbook of Drought Indicators and Indices WMO-No1173.-2016
 10. Hayes, M.J., Drought indices, national Drought Mitigation Center, University of Nebraska-Lincoln http://www.drought.unl.edu/whatis/indices.htm#spi
 11. Indiana Department of Natural Resources. (2015). Review of available drought indices. Review of Available Drought Indices, (Cmi). Retrieved from http://www.in.gov/dnr/files/ws-Final_droughtindices.pdf
 12. Ionita M., Tallaksen L., KingstonD., Stagge J., Laaha G., Van Lanen H., Scholz P., Chelcea S., Haslinger K. The European 2015 drought from a climatological perspective. Hydrol. Earth Syst. Sci., 21, 1397–1419, 2017 www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/1397/2017/ doi:10.5194/hess-21-1397-2017
 13. ІPCC. Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. In Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment, Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof, J.P., van der Linden, P.J., Hanson, C.E., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2007; Available online: https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg2
 14. Keyantash, J. and Dracup, J.A. (2002) The Quantification of Drought: An Evaluation of Drought Indices. Bulletin of the American Meteorological Society, 83, 1167
 15. Kogan F. N., Contribution of remote sensing to drought early warning. Proceedings of an expert group meeting held on Warning Systems for Drought Preparedness and Drought Management. Lisbon, Portugal, 5-7 September.
 16. McKee, T.B., N.J. Doesken and J. Kleist, 1993: The relationship of drought frequency and duration to time scale. In: Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology, Anaheim, California,17–22 January 1993. Boston, American Meteorological Society, 179–184.
 17. Niemeyer, S. New drought indices, options méditerranéennes. Sér. A: Sémin. Méditerr. 2008, 80, 267–274. Available online: http://om.ciheam.org/om/pdf/a80/00800451.pdf (accessed on 6 June 2019).
 18. Pedey, D.A. On indicators of droughts and wet conditions (in Russian). Proc. USSR Hydrometeorol. Centre Russian Meteorol. Hydrol. 1975, 156, 19–39
 19. Saeid Eslamian , Kaveh Ostad-Ali-Askari , Vijay P. Singh , Nicolas R. Dalezios, Mohsen Ghane , Yohannes Yihdego, Mohammed Matouq. A Review of Drought Indices. International Journal of Constructive Research in Civil Engineering (IJCRCE) Volume 3, Issue 4, 2017, PP 48-66 ISSN 2454-8693 (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2454-8693.0304005 www.arcjournals.org.
 20. Stadler, S.J. Aridity indexes. In Encyclopedia of World Climatology; Oliver, J.E., Ed.; Springer: Heidelberg,Germany, 2005; pp. 89–94.
 21. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Map of the World Distribution of Arid Regions: Map at Scale 1:25,000,000 with Explanatory Note; MAB Technical Notes 7; UNESCO: Paris, France, 1979.
 22. Vicente-Serrano, S.M., S. Begueria and J.I. Lopez-Moreno, 2010: A multi-scalar drought index sensitive to global warming: the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. Journal of Climate, 23:1696–1718.
 23. Zargar, A., Sadiq, R., Naser, B., & Khan, F. I. (2011). A review of drought indices. Environmental Reviews, 19(1), 333–349. https://doi.org/10.1139/a11-013

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Karievina, K., Kostyrko, I., Oliynyk, R., 2019. Indexing of meteorological drought. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 71-77 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.12

Надійшла до редколегії 12.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019