Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МІЖНАРОДНА ЕКОРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ОХОРОНИ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Білоус Л.
к.геогр.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто місце України в системах біогеографічного й екорегіонального порядку світу та біогеографічної організації Європи.
Екорегіони визначено об’єктами транскордонного та міжнародного співробітництва в галузі охорони й збереження біорізноманіття та планування глобальних,  регіональних, національних систем природоохорони.
Охарактеризовано екорегіони пріоритетної природоохорони в Україні, що визначені Всесвітнім фондом дикої природи в списку  Global 200, а саме: Прісноводний регіон Дельта Дунаю, Карпатських гірських лісів, Кримський субсередземноморський лісовий комплекс. Проаналізовано особливості міжнародної співпраці з охорони й збереження біорізноманіття в означених регіонах. В якості проблемного визначено Екорегіон Кримський субсередземноморський лісовий комплекс.
Означено активну участь України в міжнародній співпраці з охорони й збереження біорізноманіття букових пралісів біогеографічного регіону Європейсько-Середземноморських гірських мішаних лісів. Результатом такої співпраці є транснаціональний об’єкт «Давні і первозданні букові ліси Карпат та інших регіонів Європи». До цього об’єкту, в зв’язку з неможливістю міжнародного співробітництва на анексованій території, не увійшли унікальні бучини Криму з буком східним (Fagus orientalis), буком лісовим (Fagus sylvatica), буком таврійський (Fagus taurica).
Пріоритетнім національним завданням, для налагодження плідної міжнародної природоохоронної співпраці, визначено необхідність розробки належної Національної інфраструктури геопросторових даних.

Ключові слова:
біорізноманіття, Глобальний індекс живої планети, екозона, біогеографічний регіон, екорегіон, список Global 200, міжнародна співпраця, охорона й збереження біорізноманіття, Прісноводний регіон Дельта Дунаю Екорегіон Карпатських гірських лісів, Екорегіон Кримський субсередземноморський лісовий комплекс, біосферні резервати ЮНЕСКО.

Мова:

українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.11

Посилання:

1. Василюк О., Ширяєва Д. Заповідники Криму: підсумки двох років анексії. Український тиждень, № 5 (429) 5 – 11.02.2016 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://shron2.chtyvo.org.ua/Ukrainskyi_tyzhden/2016_N05_429_Nasha_Stepova_Ellada.pdf
2. Гродзинський Д. М. Біогеографічні аспекти рослинного і тваринного світу України / Д. М. Гродзинський // Київ. геогр. щорічник. – 2002. – Вип.1. – С. 7- 31
3. Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 – 2025 роки // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/9110364
4. Сторінка новин Міністерства енергетики та захисту довкілля України: «Новим ділянкам Букових пралісів Карпат надано статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/31568.html
5. A Portfolio of Stories : Ecoregion Conservation // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://wwf.panda.org/?7902/A-Portfolio-of-Stories-Ecoregion-Conservation
6. Bilous L. (2017) Ecoregion as an object of cross-border and regional planning of biodiversity protection systems. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 30-34 (in Ukrainian, abstr. in English).
7. Carpathian // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/ukraine/carpathian/
8. Central Asia: Southwest Russia and the Crimean Peninsula on the Black Sea coast // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldwildlife.org/ecoregions/pa0416
9. Danube Delta // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our_solutions/freshwater/danube_river_basin/danube_delta/
10. Danube Delta // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/romaniaukraine/danube-delta/
11. Eastern Europe: Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, and Ukraine // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldwildlife.org/ecoregions/pa0504
12. East Carpathians // Електронний ресурс. – Режим доступу:http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/polandslovakiaukraine/east-carpathians/
13. European-Mediterranean Montane mixed Forests // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ecoregions/europeanmed_montane_forests.cfm
14. Freshwater Ecoregions of the World // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldwildlife.org/pages/freshwater-ecoregions-of-the-world–2
15. Global 200 // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldwildlife.org/publications/global-200
16. Living Planet Index // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.livingplanetindex.org/home/index
17. Marine Ecoregions of the World // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldwildlife.org/publications/marine-ecoregions-of-the-world-a-bioregionalization-of-coastal-and-shelf-areas
18. Olson, David M.; Dinerstein, Eric; Wikramanayake, Eric D.; Burgess, Neil D.; Powell, George V. N.; Underwood, Emma C.; D’Amico, Jennifer A.; Itoua, Illanga; Strand, Holly E.; Morrison, John C.; Loucks, Colby J.; Allnutt, Thomas F.; Ricketts, Taylor H.; Kura, Yumiko; Lamoreux, John F.; Wettengel, Wesley W.; Hedao, Prashant; and Kassem, Kenneth R. (2001); Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth, BioScience, Vol. 51, No. 11., pp. 933-938 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://wolfweb.unr.edu/~ldyer/classes/396/olsonetal.pdf
19. Olson, D. M.&E. Dinerstein. 1998. The Global 200: A representation approach to conserving the Earth’s most biologically valuable ecoregions. Conservation Biol. 12: 502 – 515 // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldwildlife.org/biomes
20. Terrestrial Ecoregions of the World // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
21. Text of the Convention // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cbd.int/convention/convention.shtml
22. The Indicative Map of European Biogeographical Regions: Methodology and development. ETC/BD, Paris, February 2006 // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-2005/methodology-description-pdf-format/methodology-description-pdf-format/download)
23. SCC // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.carpathianconvention.org/the-interim-secretariat-iscc.html

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bilous, L., 2019. International ecoregional cooperation of Ukraine for the protection and preservation of biodiversity. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 64-71 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.11

Надійшла до редколегії 12.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019