Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МОНОПРОФІЛЬНІ ПОСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ПОБУЗЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ)

Михайленко Т.
ORCID iD  https://orcid.org/0000-0001-7694-3943
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У дослідженні розглянуто соціально-економічні засади діяльності ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» (ПФК) Голованівського району Кіровоградської області. Висвітлені основні чинники, які визначають комбінат містоутворюючим для смт Побузького. З’ясовано, що основними є: кількість мешканців селища, які працюють на ньому та функціональне призначення згаданого смт з моменту його створення. Зазначена основна роль цього підприємства як містоутворюючого для селища. Виокремлені основні аспекти діяльності Побузького феронікелевого комбінату, як єдиного в Україні підприємства , яке виробляє у промисловому масштабі феронікель з бідних окислених руд нікелю. Особлива увага звернута на його роль у соціально-економічному життя мешканців селища. Проаналізовано головні показники участі та підтримки Побузького феронікелевого комбінату населення Побузького у контексті стратегії сталого (збалансованого) розвитку. З’ясовано, що одночасно із забезпеченням мешканців робочими місцями, він виступає і головним забруднювачем довкілля як Голованівського району, так і Кіровоградської області в цілому. Проте у контексті сталого розвитку комбінат інвестує у природоохоронні заходи, зокрема, у напрямку поліпшення екологічної складової. Зокрема, з метою зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище триває реалізація проекту, розрахованого на декілька етапів, внаслідок чого збільшиться рівень очистки від викидів. З’ясовано, що комбінат активно підтримує місцеве населення: проводить різноманітні культурні заходи, надає соціальну допомогу, сприяє у навчанні молоді та дітей своїх працівників, вдосконалює інфраструктуру смт Побузького. Не менш важливим є робота благодійного фонду, заснованого за підтримки ПФК. Виокремлені основні проблеми соціально-економічного стану смт Побузьке. Зазначено, що вже більше року триває процес створення Побузької об’єднаної територіальної громади. Один із принципів існування громади – це бути спроможною самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення. З’ясовано, що основним джерелом наповнення бюджету громади будуть надходження власне від містоутворюючого підприємства. Одночасно існує потреба і у диверсифікації економіки майбутньої громади.  Визначені переваги та першочергові завдання, які отримає та має вирішити Побузька об’єднанна територіальна громада, досягнувши самостійності у вирішенні питань місцевого значення.

Ключові слова:
Побузький феронікелевий комбінат, містоутворююче підприємство, Побузька об’єднана територіальна громада, сталий розвиток, мономісто, спроможна громада.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.7

Посилання:

 1. Бюджетний кодекс України. Статті 69-1,71 [Електронний ресурс].- Режим доступу zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
 2. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування . Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 256 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://auc.org.ua/sites/default/files/library/1plangrweb.pdf
 3. Державна служба статистики України. Чисельність наявного населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/zb_chnn2019.pdf
 4. Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін .Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналіт. доп.– Київ : НІСД, 2019. – 192 с.
 5. Звіт про підсумки роботи Побузького феронікелевого комбінату за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pfk.com.ua/pidsumki-roboti-pobuzkogo-feronikelevogo-kombinatu-za-2018-rik/
 6. Звіт про виконання програми соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/27ses%207sk%20richeny/27%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202018.pdf
 7. Звіт про підсумки соціально-економічного розвитку Голованівського району за січень-серпень 2017року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gl.kr-admin.gov.ua/doc/econom/serpen17.pdf
 8. Звіт про результати діяльності ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» за 1 півріччя 2019 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pfk.com.ua/rezultati-diyalnosti-tov-pobuzkij-feronikelevij-kombinat-za-1-pivrichchya-2019-roku/
 9. Мельник І.О., Чернявська С.С. Роль органів місцевого самоврядування у сталому розвитку муніципальних утворень/ Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/38.pdf
 10. Мозговий А.А. Сталий розвиток міст : передумови та суперечності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148166/58-61.pdf?sequence=1
 11. Офіційний сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації. Департамент інфраструктури та промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prom.kr-admin.gov.ua/
 12. Указ Президента України № 210 від 15 липня 1993 «Про корпоратизацію державних підприємств» та наказом Мінпрому України № 233 від 15 липня 1994. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/93
 13. Цілі сталого розвитку 2016-2030. Офіційний сайт представництва ООН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mykhailenko, T., 2019. Monoprofily settlement in the context of the sustainable regional development (on the example of forming the Pobuzka united territorial community). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 43-48 (in  Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.7

Надійшла до редколегії 10.11.2019
Прийнята до друку 16.12.2019