Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

УКРАЇНСЬКІ КОРДОНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ

Переклад з французької мови зроблено І.Г. Савчуком

Еккерт Деніс
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6512-2197
CNRS Геоміста, Париж, Франція – Центр імені Марка Блока, Берлін, ФРН

Анотація:
У статті з позицій геополітики аналізуються сучасні державні кордони України de jure і de facto. Наголошується на кардинальних змінах у режимі перетину кордону після політичних подій 2014 р. Поява кордонів de facto після анексії Криму та бойових дій на сході України ставить питання не лише про зміну зовнішньополітичного вектора державної політики, а й про кардинальні зміни у внутрішній політиці. Феномен присутності та контролю над частиною відповідних державних кордонів із боку міжнародних організацій свідчить, з одного боку, про включення України у загальноєвропейські процеси безпеки та координації зусиль у сфері боротьби з незаконним переміщенням іммігрантів та контрабандою, а, з іншого, – вказує на існування не розв’язаних проблем у державотворенні. Реальне впровадження на місцевості (демаркація) державних кордонів з колишніми радянськими республіками розтяглось у часі на суходолі та так і не перейшло у фазу активних перемовин щодо морських кордонів. Таким чином сучасна Україна у рамках євроінтеграційного курсу відкриває державний кордон на заході та мінімізує контакти на сході. Різке погіршення відносин з Росією, після анексії Криму та підтримки сепаратистських утворень на сході України, призвело до згортання транскордонної співпраці прикордонних регіонів, у т.ч. у рамках такого ефективного механізму як єврорегіони. Необхідність внесення змін у чинне законодавство України щодо політико-правового статусу її кордонів de facto є важливим питанням сучасного розвитку. Для цього необхідно не лише залучити досвід впровадження відповідних правових механізмів, які реалізовано під егідою ЄС щодо режиму державного кордону з Молдовою на тому його відтінку, що не контролюється Урядом цієї держави, а й розробити нові заходи, які б сприяли облаштуванню вимушених переселенців та нормалізували їх правовий статус та режим перетину лінії розмежування.

Ключові слова:
геополітика, Україна, державний кордон, лінія розмежування, сепаратизм.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.4

Посилання:

 1. Amilhat-szary A.-L.,Giraut F., 2015, Borderities : The Politics of Contemporary Mobile Borders. In A.-L. Amilhat-Szary et F. Giraut (Ed.), Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders (p. 1‑19). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 2. Dmytrouk, 2014 Делімітація і демаркація державного кордону України: проблеми та пріоритети [Delimitatsia ta demarkatsia derjavnoho kordonou Oukraпny : problemy ta prioritety]. Регіональна історія України, т. 8, 109‑117.
 3. Dnistriansky М., 1992, Кордони України. Територіально-адміністративний устрій [Кordony Oukraпny. Territorialno-administratyvnyi oustrii]. Lviv: Svit.
 4. Dnistriansky М., 2010, Політична географія та геополітика України [Polititchna geografia ta geopolitika Ukrayny]. Ternopil: Navtchalna kniha — Bohdan.
 5. Eckert D., 2007, La Russie. Paris: Hachette.
 6. Eckert D., Lambroschini S., 2017, La ligne de démarcation entre le Donbass et le reste de l’Ukraine. M@ppemonde, (119). http://mappemonde.mgm.fr/119lieu1/
 7. European union border assistance mission to Moldova and Ukraine, 2016, Annual Report : 1 December 2015 – 30 November 2016 (p. 34). Odesa: European Union Border Assistance. http://eubam.org/publications/eubamannual-report-2016/
 8. Kappeler A., 2017, Ungleiche Brüder: Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München: H. Beck Verlag. // Українська версія книги: Каппелер А., 2018, Нерівні брати. Українці та росіяни від середньовіччя до сучасності. Чернівці: Видавництво 21.
 9. Kolosov V., Vendina O. (Ed.)., 2011, Российскоукраинское пограничье: двадцать лет разделенного единства [Rossiiyskoe-Ukrainskoe Pogranichie: dvadtsat’ let rasdelennogo edinstva]. Moscow: Novyi Khronograf.
 10. Kravchenko V., 2016, Ukraine: history confronts geography. In I. Liikanen, J. W. Scott, & T. (Ed.), The EU’s Eastern Neighbourhood: Migration, borders and regional stability (p. 36‑49). London and New York: Routledge.
 11. Liber G., 2016, Total wars and the making of modern Ukraine, 1914-1954. Toronto: University of Toronto Press.
 12. Löwis (von) S., 2017, Frontières fantômes et ambivalence des espaces d’identification en Ukraine. L’Espace géographique, (2), 126‑
 13. Loza Y., 2015, Історичний атлас України [Istoritchnyi Atlas Ukrayny]. Kyiv : Mapa.
 14. Migreurop, 2016, Carte des camps 2016. Migreurop. http:// www.migreurop.org/IMG/pdf/carte_camps_fr.pdf
 15. Nail T., 2016, Theory of the Border. New York: Oxford University Press.
 16. Savtchouk I., Le trafic ferroviaire international de voyageurs en Ukraine, un pont entre l’Est et l’Ouest ou le choix d’un bloc ? Géotransports, vol. 2
 17. Seegel S., 2019, Any Lessons Learned? Echo Chambers of Staged Geopolitics and Ethnocentricity in Maps of the Russian-Ukrainian Conflict in February-March 2014, in von Löwis S. (ed) Umstrittene Räume in der Ukraine. Göttingen: Wallstein Verlag.SHUKAN I., 2017, La Biélorussie après la crise ukrainienne : une prudente neutralité entre la l’Union européenne ? Paris: IRSEM.
 18. Zhurzhenko T., 2010, Borderlands into Bordered Lands: Geopolitics of Identity in Post-Soviet Ukraine. Ibidem Verlag.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Eckert, D., 2019. Ukrainian border: current state and problems. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 24-28 (in  Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.4

Надійшла до редколегії 19.10.2019
Прийнята до друку 29.11.2019