Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МОРШИНСЬКОГО І ТРУСКАВЕЦЬКОГО БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Горин, аспірант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Моршинський і Трускавецький бальнеологічні курорти є важливими складовими лікувально-оздоровчого, рекреа­ційного та економічного потенціалу Львівської області. Щорічно до м. Моршин і м. Трускавець приїжджає близько 300 тисяч українських та іноземних відпочивальників, сприяючи цим самим економічному розвитку досліджуваних курортів регіону. Виділено головні особливості цих курортів. Проаналізовано основні фактори привабливості Мор- шина і Трускавця для приїжджих. Показано, що вартість путівок у санаторії й пансіонати цих курортів в основному залежить від періоду року. Обираючи між Моршином і Трускавцем, приїжджі звертають увагу на профіль спеціалізації курортів, оцінюють вартість проживання, додаткові можливості, у тому числі розваги, медичні та СПА-процедури тощо. Для приїжджих важливими моментами є транспортна доступність до санаторіїв, готелів чи вілл і можли­вість отримання повноцінної інформації про сервіс курортів та увесь асортимент послуг, які в них надаються. Не менш важливою є відмінність у складі води, яку приїжджі споживають з оздоровчою метою. І Моршин, і Трускавець характеризуються унікальними мінеральними джерелами, які мають цілющий ефект. На території двох досліджува­них курортів для загального користування споруджено бювети для споживання мінеральних вод. У Моршині власні бювети мають такі санаторії, як Моршинський і Київ-плюс, а в Трускавці – санаторії Ріксос Прикарпаття, Карпати, Перлина Прикарпаття, Шахтар, Молдова, Вернигора, Лісова пісня, Алмаз, Кристал, Дніпро-Бескид, Полонина та Жене­ва. Досліджено заклади розміщення, які функціонують сьогодні у зазначених вище курортах Львівщини. На двох дослі­джуваних курортах проводиться велика кількість ЭРЛ-процедур та організовуються цікаві екскурсії й різноманітні культурно-розважальні заходи, зокрема відпочинок на прилеглих гірськолижних курортах. У санаторіях як м. Труска- вець, так і м. Моршин є спеціальні дитячі кімнати, атракціони, басейни з гірками, міні-аквапарками та ін. Проведено SWOT-аналіз розвитку бальнеологічних курортів Моршина і Трускавця.

Ключові слова: бальнеологічний курорт, м. Моршин, м. Трускавець, санаторії, пансіонати, готелі, оздоровлення, відпочинок

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.18

Посилання:

1. Баєва О. Тенденції розвитку санаторно-курортного бізнесу в Ук¬раїні / О. Баєва, Н. Новальська // Проблеми модернізації України : наук. часопис. – К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. – Вип. 1. – С. 52-55.
2. Клапчук В. Туризм і курортне господарство Галичини / В. Клап- чук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 224 с.
3. Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
4. Офіційний сайт Моршинської міської ради [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://morshyn-rada.gov.ua/
5. Офіційний сайт туристичної компанії “Edward” [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://edward-tour.com/uk/
6. Рутинський М. Класифікації та типології курортів / М. Рутинський // Вісн. Львів. ун-ту. Серія географічна. – 2007. – Вип. 34. – С. 236-246.
7. Bender Т. Evidence-based hydro- and balneotherapy in Hungary – a systematic review and meta-analysis / Т. Bender, G. Bаlint, Z. Prohаszka, P. Geher, І-K Tefner// Int. J. Biometeorol. – 2014. – Р. 311-323.
8. Gutenbrunner C.. A proposal for a worldwide definition of health resort medicine, balneology, medical hydrology and climatology / C. Gutenbrunner, T. Bender, P. Cantista, Z. Karagulle//Int. J. Biometeorol.
– 2010. – Р. 495-507.
9. Kamioka H. Effectiveness of Aquatic Exercise and Balneotherapy: A Summary of Systematic Reviews Based on Randomized Controlled Trials of Water Immersion Therapies / H. Kamioka, K. Tsutani, H. Okuizumi, Mutoh, M. Ohta, S. Handa, S. Okada, J. Kitayuguchi, M. Kamada, N. Shiozawa, T. Honda // Int. J. Epidemiol. – 2010. – P. 2-12.
10. Varga C. Balneoprevention: new approaches / C. Varga // Int. J. Biometeorol. – 2012. P. 195-197.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

I. Horyn  (2019) Socio-geographical analysis of Morshyn and Truskavets balneological resorts of Lviv region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 102-109 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 15.05.2019
Прийнята до друку 19.06.2019