Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Журнал


Зміст №1 (74)


П. Масляк КІЛЬКІСНА ОЦІНКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ


О. Ободовський, В. Гребінь, С. Сніжко, І. Купріков, О. Шевченко РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА ОДНОРІДНІСТЬ ДАНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ТА СУББАСЕЙНІВ УКРАЇНИ


О. Бейдик ВИЗНАЧНІ РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН У ТАБЛИЦІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА: СВІТОВИЙ ВИМІР


П. Шищенко, О. Гавриленко ГЕОЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ


Я. Олійник, Т.Нич ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Г. Машіка АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ МІСТ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НА ШЛЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ


В. Запотоцька, О. Скляров ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я


І.Савчук ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ


С. Запотоцький, О.Кононенко, Ю. Голуб СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ  МІСТ КИЄВА ТА ЧЕРНІГОВА)


В.Глибовець  ГЕОГРАФІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ МІСТА КИЄВА


О. Любіцева, Г. Заваріка  ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ ІСПАНІЇ В УМОВАХ ПЕРІОДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ


О. Іванова, М. Сеньків ДОСТУПНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ВСІХ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ


О Беркова, О. Борисюк, І. Дудник ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ


О. Скриник ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В ОБСЕРВАТОРІЇ НА ГОРІ ПІП ІВАН


А. Шолохова, О. Циберна, В. Михайленко, Ю. Бурлаковс, В. Куусеметс, K.-M. Пехме, М. Кріпсалу ПІЛОТНЕ МЕТАНОДЕГРАДУЮЧЕ БІОПОКРИТТЯ НА ДІЮЧОМУ ПОЛІГОНІ


М.Ісмаілов СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТІВ ЗОНИ ПРИКАСПІЙСЬКИХ РІВНИН (ПІВДЕННО-СХІДНО-ШИРВАНСЬКІЙ, САЛЬЯНСКОГО І ЛЕНКОРАНСКОЙ)


Е. Бондаренко СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ НАСЕЛЕННЯ


І. Горин СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МОРШИНСЬКОГО І ТРУСКАВЕЦЬКОГО БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Завантажити №1 (74) (.pdf)