Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна колегія журналу керується наступними документами:

ЕТИЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редакційна колегія журналу дотримується наступних правил підтримки публікаційної етики:

  • неухильне дотримання редколегією основних принципів наукового видання: науковість, об’єктивність, професіоналізм, інформаційна підтримка;
  • безумовна толерантність до всіх суб’єктів наукового процесу, які беруть участь у створенні журналу;
  • широке застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об’єктивних компетентних рецензентів;
  • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог до оформлення і змісту матеріалів, які надаються для публікації;
  • при прийнятті рішення про публікацію головний редактор журналу керується достовірністю поданих результатів та науковою новизною та практичною значимістю представленого рукопису;
  • якщо є підстави вважати, що рукопис, поданий до друку, є плагіатом, редколегія повинна відхилити дану роботу.

Головний редактор та члени редколегії не повинні мати власних інтересів щодо рукописів, які відхиляються чи приймаються. Вони відповідають за рішення про те, які з поданих статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому керуються політикою журналу і дотримуються юридичних засад, запобігаючи порушенню авторських прав і плагіату.

Оцінка поданої статті проводиться виключно за її науковим змістом, незалежно від расової належності авторів, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів.

Головний редактор, співробітники редакції і члени редакційної колегії не повинні поширювати  інформацію про представлену в журнал роботу нікому, крім авторів, рецензентів, інших співробітників редакції та видавця.

Неопубліковані результати, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, співробітниками редакції, членами редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди).

Редколегія не повинна залишати без відповіді претензії щодо розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виникнення конфліктної ситуації повинні вживатись всіх необхідні заходи для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

Головний редактор, співробітники редакції і члени редакційної колегії мають забезпечувати конфіденційність інформації, що до рецензентів. У випадку залучення нового рецензента, останній може бути поінформований про імена попередніх.