Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ГАЗОВОГО ХАБУ

Ярошевич М. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Анотація:
Східноєвропейський газовий хаб – один із найбільш масштабних енергетичних проектів, який здатен лібералізувати ринок природного газу, інтегрувати  українську газотранспортну систему в загальноєвропейську систему газопроводів та забезпечити рентабельність підземних сховищ газу країни. У статті розглянуто  географічне положення як важливий фактор формування Східноєвропейського газового хабу. Охарактеризовано одні із основних об’єктів газотранспортної інфраструктури –  газові сховища, на базі яких повинен сформуватись майбутній український газовий хаб. Проаналізовано основні параметри функціонування газових сховищ. Вивчено європейський досвід функціонування газових хабів. Проведено аналіз функціонування газових хабів Німеччини та їх зв’язок з газосховищами країни.

Ключові слова:
географічне положення, суспільно-географічне положення, економіко-географічне положення, газовий хаб, газове сховище

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.13

Посилання:

  1. Газові сховища 2015 . Газова інфраструктура Європи . Режим доступу http://www.gie.eu/index.php/maps-data/gse-storage-map
  2. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії . Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001.– 560C.
  3. Хезер П. Континентальні Європейські газові хаби : Чи виконують вони поставлені цілі ? – Оксфордський інститут енергетичних досліджень. 2012. Режим доступу https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/06/NG-63.pdf
  4. Чернова О.Т. Аналіз розвитку мережі підземних сховищ газу України . – Режим доступу http://mining.in.ua/articles/volume8_3/34.pdf
  5. Шаблій О.І. Основи суспільної географії . Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 295 С.
  6. Ярошевич М.А. Суспільно-географіне положення Східноєвропейського газового хабу// Регіон – 2015: Суспільно-географічні аспекти/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНУ ім..Каразіна, 2015. – С.36-38
  7. Дзеркало тижня. Режим доступу http://gazeta.dt.ua/energy_market/unbundling-rozdiliti-nak-naftogaz-ukrayini-mozhna-ale-hto-voloditime-yiyi-chastinami-ta-v-chiyih-interesah-_.html

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Yaroshevych M. (2019) Transport and geographical location as a factor of Easter European gas hubs formation. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 68-72 (in Ukranian, abstr. in English).