Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПОЛІТИКА МАСШТАБУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ВПОДОБАНЬ В УКРАЇНІ, 2002-2014

Добиш М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Націоналізація партійної системи та електорату не обов’язково виливається у територіальну гомогенізацію електоральної поведінки і переходу від територіальних до функціональних розломів. Результати виборів в Україні широко аналізуються з перспективи регіональних відмінностей, ефекту структури населення, розломів та поляризації політичних поглядів. Однак, ми вважаємо, що просторовість електоральної поведінки в Україні є більш складною і може бути краще зрозуміла використовуючи модель TPSN – переплетений та взаємоважливий ефект території (T), географічного місця (P), географічного масштабу (S) та мереж (N). Стаття має за мету аналіз територіальної гомогенізації, гетерогенності та поляризації електоральної поведінки в Україні, використовуючи дані на рівні виборчих дільниць для парламентських виборів 2002-2014 років. Ми використовуємо індекс Лі для аналізу територіальної гомогенізації (аналіз варіації на основі середнього абсолютного відхилення поділеного на два, щоб уникнути подвійного підрахунку). Дослідження показує, що в 2002-2014 роках електоральна поведінка в Україні поступово і постійно територіально гомогенізувалася і водночас територіально поляризувалася – індекс для країни вцілому знижувався (збільшення гомогенності), тоді як для окремих регіонів він зростав або стабільно залишався високим (зокрема для Галичини та Донбасу). У 2002 році він був для Галицьких областей відчутно вищим ніж для всієї іншої території України, тоді як в 2006-2012 роках встановилася двополюсна структура з стабільно високою поляризацією між Донбасом та Галичиною та зростаючою гомогенністю голосування в інших регіонах з локальними відхиленнями. Картографічний аналіз також показує важливість адміністративних кордонів (часто поведінка виборців слідує саме їм) та часом історичних кордонів (у 2002-2007 роках міжвоєнного кордону між Польщею та СРСР та у 2012 році кордону між Австрійською та Російською імперіями на півночі сучасної Тернопільської області). Ба більше, оприлюднені документи судової справи проти Манафорта показують як географічний масштаб стратегічно використовувався Партією регіонів, а існуючі дослідження вказують на ефективне використання мереж Свободою для мобілізації Галичини в 2012 році. Хоча наше дослідження емпірично дуже обмежене, але воно вказує на взаємодоповнюючий ефект території як обмеженого кордонами ареалу, місця як контексту, географічного масштабу як стратегічного політичного інструменту та організаційних рамок для партій та мереж, як суттєвих для кращого розуміння того як партії структурують територію України.

Ключові слова:
територіальна гомогенізація, територіальна поляризація, політика географічного масштабу, парламентські вибори в Україні.

Мова:
англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.12

Посилання:

 1. Braychevskyy Yu. S. Problems of Regional Polarization of Social-Political Development of Ukraine in Foreign Literature. Geography and Tourism, no. 22, 2012, pp. 233–40. (Originally – in Ukrainian language).
 2. Shyshatskyi, V. B. Electoral-geographic polarization in Ukraine as factor of regional destabilization of the country. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Geography), no. 53, 2006, pp. 27–30. (Originally – in Ukrainian language).
 3. Agnew, John The Dramaturgy of Horizons : Geographical Scale in the ‘Recconstruction of Italy’ by the New Italian Political Parties, 1992-95. Political Geography, vol. 16, no. 2, 1997, pp. 99–121.
 4. Agnew, John Place and Politics in Modern Italy. The University of Chicago Press, 2002.
 5. Bail, Christopher A., et al. Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 115, no. 37, National Academy of Sciences, Sept. 2018, pp. 9216–21, doi:10.1073/pnas.1804840115
 6. Barrington, Lowell W. Examining Rival Theories of Demographic Influences on Political Support : The Power of Regional, Ethnic, and Linguistic Divisions in Ukraine. European Journal of Political Research, vol. 41, 2002, pp. 455–91, doi:10.1111/1475-6765.00019
 7. Barrington, Lowell W. The Geographic Component of Mass Attitudes in Ukraine. Post-Soviet Geography and Economics, vol. 38, no. 10, 1997, pp. 601–14, doi:10.1080/10889388.1997.10641065
 8. Barrington, Lowell W., and Erik S. Herron. One Ukraine or Many ? Regionalism in Ukraine and Its Political Consequences. Nationalities Papers, vol. 32, no. 1, 2004, pp. 53–86, doi:10.1080/0090599042000186179
 9. Bernhardt, Dan, et al. Political Polarization and the Electoral Effects of Media Bias. Journal of Public Economics, vol. 92, no. 5–6, North-Holland, June 2008, pp. 1092–104, doi:10.1016/J.JPUBECO.2008.01.006
 10. Birch, Sarah Interpreting the Regional Effect in Ukrainian Politics. Europe-Asia Studies, vol. 52, no. 6, 2000, pp. 1017–41, doi:10.1080/09668130050143815
 11. Brenner, Neil The Limits to Scale ? Methodological Reflections on Scalar Structuration. Progress in Human Geography, vol. 25, no. 4, Sage PublicationsSage CA: Thousand Oaks, CA, Dec. 2001, pp. 591–614, doi:10.1191/030913201682688959
 12. Caramani, Daniele The Measurement of Territorial Homogeneity : A Test on Comparative Electoral Data since 1832. 2002, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/1784/02_26.pdf?sequence=1
 13. Craumer, Peter R., and James I. Clem Ukraine’s Emerging Electoral Geography : A Regional Analysis of the 1998 Parliamentary Elections. Post-Soviet Geography and Economics, vol. 40, no. 1, 1999, pp. 1–26, doi:10.1080/10889388.1999.10641097
 14. D’anieri, Paul Ethnic Tensions and State Strategies : Understanding the Survival of the Ukrainian State. Journal of Communist Studies and Transition Politics, vol. 23, no. 1, 2007, pp. 4–29, doi:10.1080/13523270701194896
 15. Dawson, Jane I. Ethnicity, Ideology and Geopolitics in Crimea. Communist and Post-Communist Studies, vol. 30, no. 4, Pergamon, Dec. 1997, pp. 427–44, doi:10.1016/S0967-067X(97)00013-5
 16. Ferreira Do Vale, Helder Territorial Polarization in Brazil’s 2014 Presidential Elections. Regional & Federal Studies, vol. 25, no. 3, Routledge, May 2015, pp. 297–311, doi:10.1080/13597566.2015.1060964
 17. Jessop, Bob, et al. Theorizing Sociospatial Relations. Environment and Planning D: Society and Space, vol. 26, no. 3, 2008, pp. 389–401, doi:10.1068/d9107
 18. Johnston, R. J., et al., editors. Developments in Electoral Geography. Routledge, 1990.
 19. Johnston, Ron, Kelvyn Jones, et al. Party Support and the Neighbourhood Effect : Spatial Polarisation of the British Electorate, 1991-2001. Political Geography, vol. 23, no. 4, 2004, pp. 367–402, doi:10.1016/j.polgeo.2003.12.008
 20. Johnston, Ron, Carol Propper, et al. Spatial Scale and the Neighbourhood Effect : Multinomial Models of Voting at Two Recent British General Elections. British Journal of Political Science, vol. 35, no. 3, Cambridge University Press, July 2005, pp. 487–514, doi:10.1017/S0007123405000268
 21. Katchanovski, Ivan. East or West ? Regional Political Divisions in Ukraine since the ‘Orange Revolution’ and the ‘Euromaidan.’ American Political Science Association, 2014, p. 43, doi:10.1017/CBO9781107415324.004
 22. Regional Political Divisions in Ukraine in 1991–2006. Nationalities Papers, vol. 34, no. 5, 2006, pp. 507–32, doi:10.1080/00905990600952939
 23. Khmelko, Irina S., et al. Regionalism in Ukraine and Its Role in the Ukrainian Politics. Journal of East European and Asian Studies, vol. February, 2011, pp. 93–110.
 24. Kubicek, Paul Regional Polarisation in Ukraine : Public Opinion, Voting and Legislative Behaviour. Europe-Asia Studies, vol. 52, no. March 2015, 2000, pp. 273–94, doi:10.1080/09668130050006790
 25. Kudelia, Serhiy The House That Yanukovych Built. Journal of Democracy, vol. 25, no. 3, 2014, pp. 19–34, doi:10.1353/jod.2014.0039
 26. Lee, Adrian. The Persistence of Difference: Electoral Change in Cornwall. Political Studies Association Conference, Plymouth, 1988.
 27. Lipset, Seymour Martin, and Stein Rokkan Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments : An Introduction. Party Systems and Voter Alignments; Cross-National Perspectives, 1967, pp. 1–50.
 28. MacKinnon, Danny Reconstructing Scale : Towards a New Scalar Politics. Progress in Human Geography, vol. 35, no. 1, SAGE PublicationsSage UK: London, England, Feb. 2011, pp. 21–36, doi:10.1177/0309132510367841
 29. Maggini, Nicola, and Vincenzo Emanuele Contextual Effects on Individual Voting Behaviour : The Impact of Party System Nationalization in Europe. Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, vol. 45, 2015, pp. 105–30, doi:10.1017/ipo.2015.7
 30. Malanchuk, Oksana Social Identification versus Regionalism in Contemporary Ukraine. Nationalities Papers, vol. 33, no. 3, 2005, pp. 345–68, doi:10.1080/00905990500193204
 31. McAllister, Ian, and Donley T. Studlar Region and Voting in Britain, 1979-87 : Territorial Polarization or Artifact ? American Journal of Political Science, vol. 36, no. 1, Midwest Political Science Association, Feb. 1992, p. 168, doi:10.2307/2111429
 32. O’Loughlin, J. The Regional Factor in Contemporary Ukrainian Politics : Scale, Place, Space, or Bogus Effect ? Post-Soviet Geography and Economics, vol. 42, 2001, pp. 1–33, doi:10.1080/10889388.2001.10641161
 33. O’Loughlin, John, et al. Who Identifies with the ‘Russian World’ ? Geopolitical Attitudes in Southeastern Ukraine, Crimea, Abkhazia, South Ossetia, and Transnistria. Eurasian Geography and Economics, vol. 57, no. 6, Routledge, 2016, pp. 745–78, doi:10.1080/15387216.2017.1295275
 34. Polyakova, Alina From the Provinces to the Parliament : How the Ukrainian Radical Right Mobilized in Galicia. Communist and Post-Communist Studies, vol. 47, no. 2, Elsevier Ltd, 2014, pp. 211–25, doi:10.1016/j.postcomstud.2014.04.012
 35. Prior, Markus Media and Political Polarization. Annual Review of Political Science, vol. 16, no. 1, Annual Reviews , May 2013, pp. 101–27, doi:10.1146/annurev-polisci-100711-135242
 36. Sasse, Gwendolyn, and Alice Lackner War and Identity : The Case of the Donbas in Ukraine. Post-Soviet Affairs, vol. 34, no. 2–3, Routledge, May 2018, pp. 139–57, doi:10.1080/1060586X.2018.1452209
 37. Shin, Michael E., and John A. Agnew Berlusconi’s Italy : Mapping Contemporary Italian Politics. Temple University Press, 2008.
 38. Smith, Nei. Geography, Difference and the Politics of Scale. Postmodernism and the Social Sciences, 1992, pp. 57–79, doi:10.1007/978-1-349-22183-7_4
 39. Swyngedouw, Erik Scaled Geographies Nature, Place, and the Politics of Scale. 2001, http://courseresources.mit.usf.edu/sgs/ang6469/canvas/module_3/read/Swyngedouw-case2.pdf
 40. Tucker, Joshua, et al. Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation : A Review of the Scientific Literature. SSRN Electronic Journal, Mar. 2018, doi:10.2139/ssrn.3144139
 41. Wing, Ian Sue, and Joan L. Walker The Geographic Dimensions of Electoral Polarization in the 2004 U.S. Presidential Vote. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, pp. 253–85, doi:10.1007/978-3-642-03326-1_13
 42. Zimmerman, William Is Ukraine a Political Community ? Communist and Post-Communist Studies, vol. 31, no. 1, 1998, pp. 43–55, doi:10.1016/S0967-067X(97)00022-6

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Dobysh M. (2019) Territory, place, scale, and polarization of electoral preferences In Ukraine, 2002-2014. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 63-68 (in English, abstr. in Ukranian).