Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ПЛОЩ ОСТРОВІВ КИЇВСЬКОЇ ГРУПИ РІЧКИ ДНІПРО

1 Томченко О.,
2 Мазуркевич Л.,
3 Малець О.,
4 Підлісецька І. 

1 ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України», Київ, Україна
2 Русанівський ліцей, Київ, Україна
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», Київ, Україна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Дослідження полягає у відтворенні історичного вигляду островів Київської групи Дніпра на основі використання матеріалів аерокосмічного знімання часів Другої світової війни і сучасних космічних знімків з застосуванням геоінформаційних технологій (ГІС).  За допомогою ГІС та методів дистанційного зондування (ДЗЗ) встановлено суттєві зміни площі островів Київського архіпелагу в період з 1942 р. до 2017 р. Визначено, що острови почали зменшуватись внаслідок антропогенних змін (намивання піску), що негативно вплинуло на стан їх біотопів. Робота присвячена аналізу зміни площ островів Київської групи Дніпра (16 найбільших островів) та околиць за 75 років, а також детальному вивченню ландшафтної структури острова Великий Північний та його острова – супутника Пташиний, що виник не так давно й продовжує інтенсивно формуватися. Створено детальну картографічну схему ландшафтів о. Великий Північний та розроблено нову екологічну стежку.

Ключові слова:
дослідження динаміки островів Київської групи Дніпра, геоінформаційні технології, картографічна схема, ландшафтна структура, екостежка. 

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.11

Посилання:

 1. Аэрофотосъёмка Второй Мировой Войны (Все оригиналы фотографий, размещенных на этом сайте, принадлежат Национальному управлению архивов и документации (США)). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://warfly.ru
 2. Вишневський В.І. Дніпро біля Києва. К.: Інтерпрес ЛТД, 2005.–С.1–87.
 3. Дубровський Ю В., Дубровська Л. Д., Котенко А. Г., Титар В. М., Цвелих О. М. Збереження островів околиць Києва як важливої складової дніпровського екокоридору // Дніпровський екологічний коридор. – Київ: Wetlands international Black Sea Programme, 2008. – C 78-85.
 4. Малець О., Мазуркевич Л. О., Томченко О. В. Дослідження динаміки змін берегової лінії островів Дніпра в межах Києва (на прикладі острова Великий Північний) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, – Випуск 1(66)/2(67), 2017. – С. 84-88.
 5. Онищенко В. А. Острови на Дніпрі у північній та центральній частині Києва // Дніпровський екологічний коридор. – Київ: Wetlands international Black Sea Programme, 2008. – С.187-190.
 6. Парнікоза І.Ю. Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі – погляд крізь віки (2016). [Електронний ресурс].- Режим доступу до ресурсу: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands.html
 7. Парнікоза І.Ю. Цикл статей про Дніпровські острови // ХайВей: інтернет-видання. – 2005-2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://h.ua/profile/74078/ , http://h.ua/story/363755
 8. Про створення регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови». Рішення Київської міської Ради (2004). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://gb.kyivcity.gov.ua/files/project/72/documents/14770410773713
 9. Цуканова Г. О. Флористичне та біоценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м. Києва та його охорона. Дис. канд. біол. наук: 03.00.05 / Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К., 2005. — 162 с.
 10. Цуканова Г. О., Андрієнко Т. Л., Прядко О. І. Рослинний покрив островів Дніпра в межах м. Києва // Укр. ботан. журн.  – Т. 59, №2.– С. 135–140.
 11. WWII Aerial Photos and Maps (архів оцифрованих копій карт, фотографій та аерофотоснимків, копірованих в основному з оригіналів в Національному архіві США, Бібліотеці США та пожертвування від інших дослідників). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.wwii-photos-maps.com

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Tomchenko O., Mazurkiewicz L., Malets A., Pidlisetska I. (2019) Research of the change dynamics of the area of Kiev group of islands of the Dnieper. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 55-62 (in Ukranian, abstr. in English).