Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ШКАЛ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ТЕМАТИЧНИХ КАРТАХ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ КАРТОГРАФІЇ

Бондаренко Е.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У статті розглянуті особливості формування шкал кількісних показників на тематичних карт у сучасних умовах автоматизації картографічних робіт через призму систематизації функціональних можливостей програмного забезпечення, яке відноситься до географічних інформаційних систем.
Узагальнено існуючі знання щодо розробки шкал кількісних показників для способів картографічного зображення, які передбачають їх застосування в практиці тематичного картографування. Вказано на групи методів утворення шкал в сучасних умовах (автоматичні методи класифікації числових рядів, в тому числі, за допомогою засобів “розумної картографії” та інтерактивні (користувацькі, що удосконалюють та розширюють автоматичні) для двох груп способів картографічного зображення за ступенем точності у відображенні об’єктів, явищ, процесів (геометрично точних та схематичних) з визначенням факторів їх розробки (характеру явищ, що картографуються і впливають на вибір способу зображення; призначення карти, що визначає її повноту та точність; якості вихідних даних; географічної специфіки території).
Сформульовано принципи формування алгоритмів розрахунку числових інтервалів ступінчастих шкал, а також можливостей “розумної картографії” для розробки їх неперервних аналогів. Виявлено особливості формування шкал кількісних показників через додаткові прийоми при інтерактивному розподілі числового ряду на інтервали (заокруглення границь інтервалів; вибір початкового круглого числа, більшим від початкового числа ряду; вибір круглого кінцевого числа меншого, ніж кінцеве число ряду; визначення в легенді реального початкового та кінцевого чисел ряду; визначення в легенді верхньої і нижньої границь інтервалів, що йдуть одна за одною).
Удосконалено модель взаємодії автоматичних та інтерактивних методів утворення шкал кількісних показників з урахуванням визначених особливостей їх розробки для створення тематичних карт.

Ключові слова:
шкали кількісних показників, тематичні карти, методи утворення шкал, неперервна шкала, умовно-неперервна шкала, ступінчаста шкала, “розумна картографія”, числовий ряд, географічні інформаційні системи.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.10

Посилання:

  1. Берлянт А. М. Картография : [учебник для вузов] / Берлянт А. М. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 336 с.
  2. Божок А. П. Картографія / А. П. Божок, А. М. Молочко, В. І. Остроух. – К.: ВПЦ “Київський університет, 2008. – 271 с.
  3. Божок А. П. Картографія / А. П. Божок, Л. Є. Осауленко, В. В. Пастух. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 252 с.
  4. Бондаренко Е. Л. Геоінформаційне еколого-географічне картографування : монографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 272 с.
  5. Бондаренко Е. Л. Способи картографічного зображення в середовищі географічних інформаційних систем / Е. Л. Бондаренко // Картографія та вища школа : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 10. – С. 54–60.
  6. Картоведение : Учебник для вузов / А. М. Берлянт, А. В. Востокова, В. И. Кравцова [и др.]; Под ред. А. М. Берлянта. – М.: Аспект Пресс, – 477 с.
  7. Салищев К. А. Картоведение / Салищев К. А. – М. : Изд-во Московского университета, 1982. – 408 с.
  8. Салищев К. А. Картоведение: учебник, 3-е изд. / Салищев К. А. – М. : МГУ, 1990. – 400 с.
  9. Справочник по картографии / А. М. Берлянт, А. В. Гедымин, Ю. Г. Кельнер [и др.]. – М. : Недра, 1988. – 428 с.
  10. Шевченко В. А. Медико-географическое картографирование территории Украины / Шевченко В. А. – К. : Наук. думка, 1994. – 159 с.

 Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bondarenko E. (2019) Specific aspects of scales formation on thematic maps in conditions of cartography computerization. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 49-55 (in Ukranian, abstr. in English).