Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК “ВЕРХОВИНСЬКИЙ”: ПРИРОДНІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ

Гетьман В. 

Державна екологічна академія Мінприроди, Київ, Україна

Анотація:
Наслідком постійно зростаючого глобального антропогенного впливу стало планетарне явище фрагментації (інсуляризації) природних ландшафтів. Одними із відносно збереженим природним різноманіттям являються ділянки національного природного парку “Верховинський”.
Національний природний парк “Верховинський” – надзвичайно важливий осередок природного і культурного різноманіття України. Біотична своєрідність, унікальність його території у значній мірі визначена місцевим ландшафтним різноманіттям.
У статті аналізуються природні особливості національного парку, а також, у міру можливого обсягу статті – незвичайно багаті ландшафтно-рекреаційні ресурси (зокрема, гуманістичні, історико-культурні тощо) його території.

Ключові слова:
національний природний парк, ландшафтно-рекреаційні ресурси, флора, фауна.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.9

Посилання:

  1. Гетьман В.I. Українські Карпати : ландшафтно-рекреаційні ресурси // В.I. Гетьман. – Тернопіль, 2010.
  2. Гофштейн И.Д. Геоморфологический очерк Украинских Карпат / И.Д. Гофштейн. – К., 1995.
  3. Іваненко Є.І. Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України : підхід, стан, проблеми / Є.І. Іваненко // Український географічний журнал. – 2013. – № 3. .
  4. Малиновський К.А. Рослинність високогір’я  Українських Карпат / К.А. Малиновський. – К, 1980.
  5. Матеріали проекту створення національного природного парку “Верховинський”, 2009.
  6. Мельник А.В. Українські Карпати : Еколого-ландшафтознавчі дослідження / А.В. Мельник. – Львів, 1999.
  7. Природа Івано-Франківської області / за ред. проф. К.І. Геренчука – Львів, 1973..
  8. Тасєнкевич Л.О. Розмаїття флори судинних рослин в Українських Карпатах / Л.О. Тасєнкевич // Праці наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 12. – Львів, 2003..
  9. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат / В.І. Чопик. – К., 1976.
  10. Шеляг-Сосонко Ю.Р. География растительного покрова Украины / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, В.В. Осычнюк, Т.Л. Андриенко. – К. : Наук. думка, 1980. – 288 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Getman V.  (2019) National park “Verkhovynskyi”: the natural and historic values cultured. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 45-48 (in Ukranian, abstr. in English).