Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФОУТВОРЮЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРНІТОФАУНИ УКРАЇНИ

Філоненко Ю. 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, України

Анотація:
Проаналізовано особливості рельєфоутворюючої діяльності птахів на території України. Досліджено морфологічні та морфометричні особливості акумулятивних і денудаційних форм біогенного рельєфу, створеного птахами. Зокрема, досліджено норні гнізда, підняття у межах норних гнізд,  гніздові конуси, а також конуси осипів та осипні шлейфи, виникнення яких спровоковане діяльністю окремих видів птахів. Встановлено,  що рельєфоутворююча діяльність берегових ластівок та бджолоїдок  проявляється на досить значних за площею територіях, а утворені окремими представниками орнітофауни України форми рельєфу  найчастіше мають ранг піко- та нанорельєфу за розміром.

Ключові слова:
нора, гніздо, підняття, гніздова камера, птахи, насип, схил.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.6

Посилання:

 1. Бёме Р. Л. Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные / Р. Л. Бёме, Н. П. Грачев, Ю. А. Исаков. – Ленинград, Наука, 1987. – 527 с.
 2. Болысов С.И. Биогенное рельефообразование на суше : дисс. докт. геогр. наук: 25.00.25 / Болысов Сергей Іванович. – Москва, 2003. – 895с.
 3. Брэм А.Э. Жизнь животных. Т.1, 2. Птицы / А.Э. Брэм – М.; Терра-Тегга, 1992. – 346 с.
 4. 4. Деркач А.А. Биогенный рельеф лесной зоны европейской территории России: дисс. канд. геогр. наук: 25.00.25 / Деркач Александра Александровна – Москва, – 199с.
 5. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. Навчальний посібник / Г.В. Ковальчук. – Суми “Університецька книга”, 2003. – 614с.
 6. Лукин Е.И. Зоология / Е.И. Лукин. – М.: Высшая школа, 1981. – 400 с.
 7. Моррис Р. Тайны живой природы. / Р. Моррис, И. Уоллес, Р. Хьюм (перевод с анлийского А.М. Голова). – М.: «РОСМЭН», 2001. – 200с.
 8. Фесенко Г.В. Птахи фауни України : Польовий визначник / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей. – Київ : Українське товариство охорони птахів, 2002 . – 416 с.
 9. Фаунамира. Птицы. // Под ред. В.Е.Соколова, ВДИльичева. – М.: ВО Агропромиздат, 1991, 312 с.
 10. Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. — М.: Наука, 1976, 312 с.
 11. Фройде М. Животные строят. — М., Мир, 1986, 216 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Filonenko Y. (2019) The peculiarities of relief activities of certain representatives of the aviafauna of Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 30-34 (in Ukranian, abstr. in English).