Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ У ПРИАВТОМАГІСТРАЛЬНІ ГЕОСИСТЕМИ З ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТУ

Галаган О., Корогода Н. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто методику отримання даних про кількість важких металів (ВМ), що надходять в приавтомагістральні геосистеми з викидами автотранспорту, з уточненням таких даних у відповідності до природних та антропогенних особливостей території. В модельних розрахунках прийнято до уваги як інтенсивність впливу джерела емісії (параметри транспортного потоку), так і природні умови території, що визначають просторові характеристики первинного поля забруднення. Запропонований підхід дозволяє визначити силу впливу автотранспорту на приавтомагістральні геосистеми та забезпечує можливість подальшого моделювання і визначення актуального рівня забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів.

Ключові слова:
важкі метали, приавтомагістральні геосистеми, викиди автотранспорту, моделювання первинного поля забруднення.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.4

Посилання:

1.  Акопова Г.С. Перспективы замены дизельного топлива природным газом на транспорте / Г.С.Акопова [и др.] // Вести газовой науки. – 2013. -№2 (13). – С. 56-62.
2. Галаган О.О. Визначення ступеня забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів за допомогою математично-картографічного моделювання / О.О.Галаган // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – № 4 (80). – С.124-125.
3. Галаган О.О. Моделювання розподілу важких металів у приавтомагістральних геосистемах / О.О. Галаган // Фізична географія та геоморфологія. – 2013. – № 2 (70). – С.28-33.
4. Методика проведення аудиторських перевірок з безпеки дорожнього руху на стадії експлуатації автомобільних доріг загального користування : М 03450778 – 700:2012. – [Чинний від 2012-01-01]. – Киів: Укравтодор, 2012. – 63 с.
5. Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті : Наказ Міністерства транспорту від 10.02.98 N 43 / Законы Украины информационно-правовой портал [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.uazakon.com/big/text693/pg1.htm . – Назва з екрану.
6. Руководство по инвентаризации выбросов ЕМЕП / ЕАОС 2009, редакция июнь 2010 г. Европейское агентство по окружающей среде ЕАОС – 129с. [Электронный ресурс]. – режим доступу: http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/emep – Назва з екрану.
7. Український гідрометеорологічний центр. Офіційний інформаційний сервер [електронний ресурс].- режим доступу:http://meteo.gov.ua/ua/33345/climate/climate_stations/37/6/ – Назва з екрану.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Halahan O., Korogoda N. (2019) Calculation of the amount of heavy metals entering to the near-motorways geosystems with vehicle emissions. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 20-23 (in Ukranian, abstr. in English).