Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ДЕГРАДАЦІЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ В УРБАНІЗОВАНИХ ЗОНАХ

Гавриленко О., Циганок Є. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Проаналізовано стан розроблення і упровадження концепції екосистемних послуг у світі та в Україні. Обґрунтовано необхідність ідентифікації та оцінки екосистемних послуг природоохоронних територій в урбанізованих зонах. На прикладі регіонального ландшафтного парку «Лиса гора» у м. Києві досліджено головні причини і фактори деградації екосистемних послуг в умовах урбанізованого середовища. Розкрито цінність підтримувальних, забезпечувальних, регулювальних і культурних послуг екосистем у межах кожної ландшафтно-функціональної зони парку для життєдіяльності міста. Створено відповідну картосхему досліджуваної території.

Ключові слова:
екосистемні послуги, природоохоронні території, ландшафтно-функціональна зона, конфлікти природокористування, урбанізоване середовище.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.2

Посилання:

 1. Бурковський О.П. Концепція створення державного агентства екосистемних послуг / О.П. Бурковський, О.В. Василюк // Вiд заповiдання до збалансованого природокористування : Матер. Мiжнар. наук. конф. – Донецьк, 2013.
 2. Варивода Є.О. Управління природно-заповідними територіями та об’єктами Харківської області на засадах екосистемного підходу / Є.О. Варивода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Екологія. – 2017. – Вип. 16.
 3. Гавриленко О.П. Конфлікти природоохоронних територій великих міст: причини і наслідки / О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. – 2016. – Вип. 2(65).
 4. Гавриленко О.П. Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі / О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Український географічний журнал. – 2018. – № 1.
 5. За минулу добу піротехніки вилучили та знищили 54 вибухонебезпечних предмета // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kyiv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/13746.html
 6. Лукавенко Я.І. Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу ( на прикладі біосферного заповідника « Асканія-Нова ») / Я.І. Лукавенко, К.І. Деревська // Наукові записки НаУКМА. – 2017. – Т. 197.
 7. Мішенін Є.В. Стратегічні орієнтири в управлінні екосистемними послугами водно-болотних угідь / Є.В. Мiшенін, Н.В. Дегтярь // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1.
 8. Парнікоза І.Ю. Лиса гора – урочище в плині часу / І.Ю. Парнікоза // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/LysaGora.html
 9. Пелюх О.Р. Метод експерименту з вибором в оцінюванні вартості послуг лісових екосистем / О.Р. Пелюх, Л.Д. Загвойська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т. 27, № 7.
 10. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2018. – К., 2018. – 179 с.
 11. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 № 2818-17 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page
 12. Сидорук Б.О. Особливості механізму застосування платежів за екосистемні послуги у галузі водокористування / Б.О. Сидорук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – Вип. 3.
 13. Соловій І.П. Порівняльна оцінка послуг лісових екосистем у різних регіонах України / І.П. Соловій, Л.Ф. Монастирська, Б.Б. Полеха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 196.
 14. Соловій І.П. Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо механізмів плати за послуги екосистем // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://sfmu.org.ua/files/Soloviy_2016b.pdf
 15. Федоренко М.А. Класифікація екосистемних послуг природоохоронних територій / М.А. Федоренко // Збалансоване природокористування. – 2017. – № 1.
 16. Costanza R. The value of the world’s ecosystem services and natural capital / R. Costanza, R. d’Arge, R. de Groot, S. Farber and other // Nature. – 1997. – Vol. 387.
 17. Costanza R. Changes in the global value of ecosystem services / R. Costanza, R. Groot, P. Sutton et al. // Global Environmental Change. – 2014. – No 26.
 18. Expect the Unexpected : Building business value in a changing world // Web source: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2012/08/building-business-value-part-1.pdf
 19. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. – Island Press, Washington, DC. – 2005.
 20. Schumacher E.F. Small is Beautiful : A Study of Economics As If People Mattered / E.F. Schumacher. – London, 1973.
 21. Study of Critical Environmental Problems (SCEP). Man’s Impact on the Global Environment. – Cambridge, 1970.
 22. TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity : Report for Business – Executive Summary 2010 // Web source: http://www.teebweb.org/publication/teeb-for-business-executive-summary/
 23. The Economics of Ecosystems and Biodiversity // Web source: http://www.teebweb.org/.
 24. Towards a Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) for Integrated Environmental and Economic Accounting // Web source: https://cices.eu/resources/
 25. What is a protected area ? // Web source: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Havrylenko O., Tsyhanok E. (2019) Degradation of ecosystem services of protected areas in urbanized zones. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 10-14 (in Ukranian, abstr. in English).