Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ

Білоус Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто стратегічну екологічну оцінку (СЕО) як інструмент управління довкіллям. Окреслено історію становлення СЕО та оцінки впливу на довкілля. Визначено їх суб’єктно-об’єктну сутність. Проаналізовано досвід СЕО й зроблено висновки про проблемну орієнтацію звітів.
Концепцію екосистемних послуг (ЕП) запропоновано в якості визначальної для СЕО, зокрема для комплексного дослідження екосистем та пізнання їх сервісного потенціалу й соціально-господарської цінності. Історію становлення концепції ЕП розглянуто в зв’язку з діяльністю проектів та програм. А саме: «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття (Millennium Ecosystem Assessment (MEA))», «Економіка екосистем та біорізноманіття (The Economics of Ecosystems and Biodiversity (ТЕЕВ)», «Міжнародна класифікація екосистемних послуг (Common International Classification of Ecosystem services (CICES)». Запропоновано огляд класифікації ЕП.
Розглянуто методику ідентифікації ЕП в розрізі екосистем для СЕО. В якості об’єкту СЕО визначено екорегіон. Запропоновано короткий огляд екорегіонів України, як потенційних об’єктів СЕО й управління довкіллям.

Ключові слова:
управління довкіллям, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля, політика сталого споживання і виробництва, екосистема, екосистемні послуги, класифікація екосистемних послуг, земні покриви, екорегіон, екорегіони України.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.1

Посилання:

 1. Смутний М., ГачечіладзеБожеску М. Практичне застосування СЕО в різних країнах : досягнення, витрати і сприйняття // Круглий стіл для керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади «Переваги впровадження сучасної системи СЕО в Україні». Київ. 28 лютого 2017. // Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2017/Feb_17_RoudTable_Ukraine/3_Session
  _2a_SEA_case_examples_UKR.pdf
 2. Стратегія розвитку Дніпропетровської̈ області на період до 2020 р // Електронний ресурс. Режим доступу: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/rozvitku-dnipropetrovskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf
 3. Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Стратегії розвитку міста Горішні Плавні до 2028 р // Електронний ресурс. Режим доступу: https://ua.boell.org/sites/default/files/uploads/2017/11/zvit_seo_gorishni_plavni_ukr.pdf
 4. Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Стратегії розвитку міста Кременчук до 2028 р // Електронний ресурс. Режим доступу: http://kremenchukinvest.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Strategiya-rozvytku-mista-Kremenchuka-na-period-do-2028-roku.pdf
 5. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis. Island Press, Washington, DC. 2005. // Електронний ресурс. Режим доступу:  http://www.maweb.org/en/Reports.aspx#
 6. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Ecological and Economic Foundations. Edited by P.Kumar. – London and Washington: Earthscan, 2010. – 422 р
 7. Haines-Young R. Common International Classification of Ecosystem services (CICES, Version 4.1). /R. Haines-Young, M. Potschin. – EEA, 2012. – 33 р.
 8. Maes J. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical framework for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020 / J. Maes, A. Teller, M. Erhard, C. Liquete et al. – Luxembourg: Publications office of the European Union, 2013. – 57 р.
 9. Information about MAES is available at // Електронний ресурс. Режим доступу: https://biodiversity.europa.eu/maes
 10. EUNIS // Електронний ресурс. Режим доступу: http://eunis.eea.europa.eu/
 11. CORІNE Land Cover Classіfіcatіon System // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/corine-land-cover-2000-by-country-3
 12. WWF // Електронний ресурс. Режим доступу: http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/
 13. Білоус Л. Екорегіон як об’єкт транскордонного й регіонального планування систем охорони біорізноманіття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія. – 2017 р. № 68-69. – С. 30-34
 14. Global 200 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.worldwildlife.org/publications/global-200
 15. Global Reporting Initiative // Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.globalreporting.org/

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bilous L. (2019) Strategic environmental assessment for the needs of environmental governance. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 5-9  (in Ukranian, abstr. in English).