Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Випуск 73

Журнал


Зміст №4 (73)


Білоус Л. СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ


Гавриленко О., Циганок Є. ДЕГРАДАЦІЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ В УРБАНІЗОВАНИХ ЗОНАХ


Шевченко О., Сніжко С., Олійник Р., Костирко І. ІНДИКАТОРИ ТЕМПЕРАТУРНИХ АНОМАЛІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО КЛІМАТУ


Галаган О., Корогода Н. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ У ПРИАВТОМАГІСТРАЛЬНІ ГЕОСИСТЕМИ З ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТУ


Хохлова Л., Лукашов Д. ЯКІСТЬ ВОДИ У МАГІСТРАЛЬНОМУ КАНАЛІ КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ


Філоненко Ю. ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФОУТВОРЮЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРНІТОФАУНИ УКРАЇНИ


Олішевська Ю. ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Кравцова І., Лаврик О. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ


Гетьман В. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК “ВЕРХОВИНСЬКИЙ”: ПРИРОДНІ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ


Бондаренко Е. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ШКАЛ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ТЕМАТИЧНИХ КАРТАХ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ КАРТОГРАФІЇ


Томченко О., Мазуркевич Л., Малець О., Підлісецька І. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ПЛОЩ ОСТРОВІВ КИЇВСЬКОЇ ГРУПИ РІЧКИ ДНІПРО


Добиш М. ПОЛІТИКА МАСШТАБУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ВПОДОБАНЬ В УКРАЇНІ, 2002-2014


Ярошевич М. ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ГАЗОВОГО ХАБУ


Голуб Ю. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІГІВ)


Ювілеї

Черніну Валентину Михайловичу – 85!
Хільчевському Валентину Кириловичу -65!
Мельничуку Анатолію Леонідовичу – 45!


Пам’ятаємо

До 90-Річчя з дня народження Грубріна Юрія Львовича
До 80-річчя з дня народження Щура Юрія Володимировича
До 75-річчя з дня народження Ромася Миколи Івановича


Завантажити №4 (73) (.pdf)

Рецензії (.pdf)