Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Порядок оплати публікацій в наукових періодичних виданнях у ВПЦ “Київський університет”

Згідно із наказом № 194-32 та Положенням про порядок надання Київським національним університетом імені Тараса Шевченка платних послуг із видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних, періодичних видань, інших друкованих засобів масової інформації у ВПЦ “Київський Університет” запроваджується платна послуга з розміщення статей у Вісниках Університету.
Вартість послуги, а саме одного обліково-видавничого аркуша (40 000 знаків з пробілами), становить 1047 грн (станом на 01.03 2019 р).

Більш детальна інформація знаходиться у положенні та наказі, що додаються та у відповідальних редакторів Вісників.

Можливість сплатити вартість передплати або публікації статті не передбачена, оскільки всі матеріали знаходяться у відкритому доступі.