Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ХОРВАТІЇ

Матвієнко Н., Матвієнко В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Міжнародний туризм набуває все більшого впливу на підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках. У статті розглянуто систему чинників, які стали передумовою розвитку туристичної галузі у Хорватії. Досліджено основні природно-географічні чинники – рельєф, клімат, водний чинник та природно-заповідний фонд. Розкрито значення суспільно-географічних чинників – суспільно-географічного положення, історико-географічного, демографічного, культурно-історичного, рівня соціально-економічного розвитку, матеріально-технічної бази та транспортного чинників. Проаналізовано значення для розвитку туризму у Хорватії еколого-географічного чинника. Охарактеризовано їх роль у розвитку сучасної туристичної сфери Хорватії.

Ключові слова:
туризм, природно-географічні чинники, суспільно-географічні чинники, еколого-географічний чинник, Хорватія.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.14

Посилання:

 1. Всесвітня туристська організація [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419807
 2. Головченко В.І. Країнознавство : підручник / В.І. Головченко, М.С. Дорошко, П.М. Ігнатьєв та ін. – К., 2009.
 3. Городнянская Л.А. Хорватия . Под парусом морскими дорогами Далмации : исторический путеводитель / Л.А. Городнянская, Н.Н. Непомнящий. – М., 2008.
 4. Дахно І.І. Країни світу : енциклопедичний довідник / І.І. Дахно, С.М. Тимофієв. – К., 2005.
 5. Державний інститут захисту природи Хорватії [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.dzzp.hr (21.03.16)
 6. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. – К., 2008.
 7. Міністерство охорони навколишнього середовища Хорватії [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.azo.hr (03.16)
 8. Міністерство туризму Хорватії [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: https://mint.gov.hr/UserDocsImages//AA_2018_c-dokumenti//180608_HTZTUBENG_2017.PDF
 9. Національна рада з туризму Хорватії [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://croatia.hr (13.05.16)
 10. Сартакова М.С.  Хорватия / М.С. Сартакова, В.Э. Фридман, И.А. Кусый. – М., 2008.
 11. Світова книга фактів ЦРУ США [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 12. Світова рада з подорожей і туризму [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/croatia2018
 13. Сидоренко В. Хорватія. Діаманти Адріатики / В. Сидоренко // Міжнародний туризм. – 2000. – №2.
 14. Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : туристичні ресурси світу / В.І. Стафійчук, О.Ю. Малиновська. – К., 2009.
 15. Цетинич Ф. Хорватия / Ф. Цетинич, М. Краске, М. Ковач, Х. Петрич // GEO Непознанный мир: Земля. – 2006. – №9.
 16. Хорватія в ЄС у цифрах [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: https://www.aueb.gr/sites/default/files/library/download/Croatia_Statistics.pdf
 17. Скаврон Б. Країна тисячі островів і батьківщина краваток . Чим вабить Хорватія ? // Місто. – №17. [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: https://mi100.info/2018/07/15/krayina-tysyachi-ostroviv-batkivshhyna-kravatok-chym-vabyt-horvatiya/
 18. Litvinova Е. An Analysis Of The Hotel Industry In Croatia . Applying Porter’s Diamond Model / Е. Litvinova. – Saarijärvi (Finland): Jamk University Of Applied Sciences, 2011. [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40366/Ekaterina_Litvinova_Thesis_final.pdf?sequence=1
 19. World Bank Group – Croatia Partnership . Country Program Snapshot . – Washington: World Bank Group, 2014. – 31 p. [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Croatia-Snapshot.pdf

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Matviienko N., Matviienko V. (2018) Factors of development of tourism in Croatia. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 81-88 (in Ukranian, abstr. in English).