Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

Уліганець С., Аріон О., Боль Д. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У статті описано особливості розвитку культурно-пізнавального туризму, як такого, що набуває все більшої популярності серед туристів; охарактеризовано його розвиток в місті Кам’янці-Подільському, як в одному із туристичних центрів, що мають потужний історико-культурний потенціал. Також в даній роботі представлено SWОT-аналіз сильних та слабких сторін, можливостей і загроз, із метою визначення перспектив та проблем розвитку культурно-пізнавального туризму на території дослідження.

Ключові слова:
туризм, дозвілля, культура, історико-культурна спадщина, культурно-пізнавальний туризм

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.13

Посилання:

  1. Бондаренко М.П. Туристичний сектор економіки України : реалії та перспективи / М.П. Бондаренко // Економіка і прогнозування. – 2011. – №1. – С. 104 – 119.
  2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2006. – 436 с.
  3. Програма « Популяризації туристичного потенціалу міста Кам’янця-Подільського на 2016-2020 роки ». – Офіційний веб-сайт Камянець-Подільської міської ради. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://kam-pod.gov.ua/
  4. Ferreol J. Culture et stylesdevie / J. Ferreol, J.-P. Noreck, А. Colin. – Paris, 2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.unesco.org/culture/
  5. Human Development Report 2004 : Cultural Liberty in Today’s Diverse World. – UN, 2004. 4. ICOMOS Tourism Handbook for World Heritage Site Managers. ICOMOS, 1993.
  6. International Convention to Safeguard Intangible Cultural Heritage : UNESCO’s General Conference. 32 nd Session. – Paris, 29 September – 17 October 2003.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Uliganets S., Arion O., Bol D. (2018) Cultural-educational tourism development in Ukraine: Kamyanets-Podilsky. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 77-81 (in Ukranian, abstr. in English).