Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НАЦІОНАЛЬНА ТА СВІТОВА СПАДЩИНА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Бейдик О., Семенко Б.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Висвітлено якісно-кількісні характеристики, просторове поширення об’єктів ЮНЕСКО та систематизовано отримані дані. Проаналізовано структуру об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розроблено картосхему структури та територіального поширення об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні. Встановлено переваги, які отримують держави при внесенні їх об’єктів до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наголошено на тому, що об’єкти ЮНЕСКО потрапляють в туристичні довідники світу, а відтак і до пропонованих маршрутів турагенств. Висвітлені чинники, які зумовлюють наявність об’єктів ЮНЕСКО в державі. Проаналізований географічний розподіл об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в світі та Україні. Висвітлено географічний розподіл об’єктів “Сім чудес України”, які були вибрані під час проведення всеукраїнського конкурсу. Проведений аналіз об’єктів – кандидатів до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні. Зазначено, що входження до національного переліку нематеріальної спадщини в Україні є необхідним етапом для отримання об’єктами статусу “нематеріальної спадщини ЮНЕСКО”. Проаналізовані об’єкти, які входять до національного переліку нематеріальної спадщини в Україні. Розроблено картосхему “Найвизначніші рекреаційно-туристські ресурси України”.

Ключові слова:
ЮНЕСКО, історико-культурне надбання, міжнародний туризм, національна спадщина.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.11

Посилання:

  1. Бейдик О. О., Новосад Н. О. Унікальна Україна : географія та ресурси туризму, Київ.,2013.
  2. Бейдик О. О. Монументальна та музейна Шевченкіана : національний та світовий вимір. – Харків, 2014.
  3. Бейдик О.О., Носко Є. О. Об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : світовий та національний вимір. – Р., 2018.
  4. Веденин Ю.А. Основы географического подхода к изучению и сохранению культурного наследия .– М., 2004.
  5. Зорин И. В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. — М., 2000.
  6. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж, 1972) // Україна в міжнародно-правових відносинах. – К., 1997.
  7. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (Париж, 2003) [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.unesco.org
  8. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.,1981.
  9. Пирожник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания : Учеб. пособие. – Минск 1985.
  10. Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети . Очерки теоретической географии. – Смоленск.1999.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Beidyk O., Semenko B.  (2018) National and world heritage as a factor of development of international tourism. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 65-70 (in Ukranian, abstr. in English).