Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ

Запотоцька В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
В статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти реконструкції житлового фонду, проаналізовано можливі напрямки реконструкції житлового фонду в Україні. Встановлено, що комплексна реконструкція існуючих районів є процесом перетворення міського середовища, зміст і тривалість якого визначаються взаємопов’язаними діями, які мають бути спрямованими не лише на техніко-технологічне перетворення, а й на архітектурно-естетичні зміни, на зміни доступності та комфортності умов проживання мешканців. З’ясовано, що ефективність комплексного підходу до проектування реконструкції полягає в тому, що він дає змогу розглядати всі складові об’єкта перетворення в найбільш важливих взаємозв’язках. Саме комплексний підхід, як методологічний принцип проектування, має забезпечувати нормальні умови проживання і функціонування об’єктів в міському середовищі і визначати рішення з оновлення усіх його елементів. В статті досліджено регіональні відміни поширення ветхого та аварійного житлового фонду в Україні. Встановлено, що в Україні переважний вид житлової забудови, що підлягає реконструкції – це забудова 1960-1980-х років. Організація реконструкції має передбачати вирішення питань з розширення таких функцій, як озеленення та благоустрій територій, організацію місць відпочинку і публічних просторів, оновлення інженерного обладнання, зміну функції перших поверхів будівель, організацію автостоянок і паркінгу, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. В роботі досліджено досвід реконструкції застарілого житлового фонду у країнах Європи. Встановлено, що можливими шляхами вирішення проблеми застарілого житлового фонду може бути як повне його знесення, так і реконструкція із застосуванням сучасних технологій. Можливими методами реконструкції можуть бути надбудова поверхів із застосуванням залізобетонного чи металевого каркасу або ж надбудова ще 4-5 поверхів із розширенням площі забудови, де квартири вже будуть відповідати сучасним стандартам.

Ключові слова:
житловий фонд, реконструкція, комплексний підхід, комфортність проживання, ветхий та аварійний житловий фонд.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.7

Посилання:

  1. Закон України “Про планування і забудову територій”, “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” ‑ К. : Парламентське видавництво, 2007. – 47 с.
  2. Веб-сторінка «Державна служба статистики України» : офіц. сайт // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.
  3. Дмитриев А. П. Зарубежный опыт модернизации крупнопанельных зданий / А. П. Дмитриев, Р. Б. Орлович, Э. Шафранко // Изв. вузов. Стр-во. – 2002. – № 1-2, – с. 8-12.
  4. Клюшниченко Є. Є. Реконструкція житлової забудови. Техніко- економічне обгрунтування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Є. Клюшниченко ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К. : КНУБА, 2000. – 248 с. 4.
  5. Ковальський В. П. Реконструкція житлової секції застарілої серії [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, Д. П. Щербань // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2013. – № 1. – С. 74-77.
  6. Тригуб Р. М. Методи реконструкції районів 5-поверхової забудови і житлових будівель масових серій великопанельних будинків (на прикладі житлового району “Відрадний” в м. Києві) : Автореф. дис… канд. техн. наук: 05.23.20 / Тригуб Руслана Миколаївна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2002. – 19 с.
  7. Хрущовки. Перезавантаження: західний досвід та українські реалії. Журнал «Українська правда» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://life.pravda.com.ua/culture/2017/09/28/226681
  8. Housing for Europe. Strategies for Quality in Urban spase, Excellence in Design, Performance in Building / ed. by Clemente C., F. De Matteis. ­ Tipografia del Genio Civile Roma, 2010.­ 227 p.
  9. Whitehead, C., Scanlon, K. J. Social housing in Europe. London: London School of Economics and Political Science, 2007 . ­ .180 p.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapototska V. (2018) The main directions of reconstruction of housing stock in Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 37-41 (in Ukranian, abstr. in English).