Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ІНТЕГРАЦІЯ ВИНАХІДНИКІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В РИНОК ІННОВАЦІЙ

1 Мотузенко О., Дем’яненко С., Петліна Д.
2 Урбані Л.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2 Науково-дослідна  установа МЕККАНО (Mecсano SpA), Фабріано, Італія

Анотація:
Дослідження присвячено вивченню механізмів, з урахуванням територіальної диференціації по окремим країнам, які надають підтримку і супровід винахідникам похилого віку: від реалізації їх креативного потенціалу до інтеграції винаходу в ринок інновацій.
Методичні засади дослідження полягали в аналізі та синтезі зібраного авторами літературного та статистичного матеріалу, результатів проведеного соціологічного опитування винахідників похилого віку та дослідження найкращих практик їх інтеграції в ринок інновацій, які були здійснені у межах дослідницької академічної мобільності авторів у межах проекту GRAGE. Цей проект отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу “Горизонт 2020” у рамках грантової угоди Марії Склодовської-Кюрі № 645706. Ця публікація відображає лише думку авторів, а REA не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, яка міститься у статті.
Проведено комплексний аналіз впливів винахідницької діяльності на людей похилого віку, соціум та ринок інновацій. Визначено тренди щодо винахідників похилого віку та їх дивіденди в процесі реалізації винахідницької діяльності.
У межах пілотного регіону Ле Марке (Центральна Італія) розроблено модель «Люди похилого віку для Людей похилого віку» («Elderly for Elderly») з урахуванням економічних та соціокультурних особливостей Італії.
Запропонована авторами модель інтеграції винахідників похилого віку в ринок інновацій може бути використана органами регіональної влади (регіона Ле Марке та ін.) для створення дієвих механізмів державно-приватного партнерства для забезпечення експертного супроводу винахідників похилого віку з метою їх виведення на ринок інновацій, підвищення ступеню інклюзивності людей похилого віку в економічний та соціальний розвиток територій, забезпечення концепції активного старіння.

Ключові слова:
винахідники похилого віку, ринок інновацій, активне старіння, модель «Люди похилого віку для Людей похилого віку»

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.6

Посилання:

1. Bloomberg Sunset Index / Вінсент Дель Джудіс, Вій Лу и Дівід Роман // Bloomberg, 1 лютого 2017 р., [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-01/shrinking-worker-pool-puts-pressure-on-programs-for-older-folks
2. Quirky партнери, які роблять винахід доступним [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://quirky.com
3. Активне старіння / Моніка Фарбір // Група AXA Італія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://previsionari.it/wiki/termini/active-ageing/
4. Американська спільнота винахідників ASOI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://asoi.org/index.php/about-asoi/ About
5. Асоціації винахідників Австралії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://australian-inventors.asn.au/
6. Асоціація винахідників Амарилло AIA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amarilloinventors.org/
7. Асоціація винахідників Арізони IAA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.azinventors.org/
8. Асоціація винахідників Нової Англії IANE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inventne.com/
9. Асоціація винахідників Сент-Луїса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inventstl.org/default.html
10. Борх Супейн A, Вейс M. Продуктивність праці і вік: данні з робочих груп на збірній лінії линии. Мангейм, Німеччина: Мангеймський науково-дослідний інститут економіки та старіння; 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mea.mpisoc.mpg.de/uploads/user_mea_discussionpapers/1057_BoerschSupanWeiss2011_MEA_DP_148-2007.pdf
11. Борх-Супейн А, Дульгуен I, Вейс М. Продуктивність праці в старіючому суспільстві. Границі в пенсійних фінансах та реформах; 2008. С. 83-96. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9914.17.specialissue.2
12. Винахідники Техасу. Офіційний сайт організації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://txinventors.com/
13. Вплив винахідників похилого віку на ринок інновацій // Хто стає винахідником в Америці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/inventors_paper.pdf
14. Десять японських великих винахідників (Підготовано Відділом загальних справ по звязкам із громадскістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.jpo.go.jp/seido_e/rekishi_e/judaie.htm
15. Деякі з найбільших розумів старші за 50 // Телеграф [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.telegraph.co.uk/goodlife/11851358/Some-of-the-greatest-minds-over-50.html
16. Джонс Б. Вік та великі винаходи. Огляд економіки та статистики. 2010; 92 (1): 1-14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/jones-ben/htm/Age%20and%20Scientific%20Genius.pdf
17. Джонс Б. Вік та науковий геній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/jones-ben/htm/Age%20and%20Scientific%20Genius.pdf
18. Джонс К., Ромер П. Нові факти Калдору: ідеї, інститути, населення та людський капітал. Американський економічний журнал: Макроекономіка. 2010; 2 (1): 224-245. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pages.stern.nyu.edu/~promer/JonesRomer2010.pdf
19. Експозиція міжнародного жіночого винаходу 2018 // Міжнародна федерація асоціацій винахідників IFIA [Електронний ресурс]. – Режим доступу:- https://www.ifia.com/news/korea-international-womens-invention-exposition-2018/
20. Європейська мережа IFIA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ifia.com/ifia-members/full-members/italy/
21. Італійське Відомство з Патентів і Торговельних Марок. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uibm.gov.it/
22. Клуб винахідників і технологів Вессекського регіону (Великобританія) (WRTI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wrti.org.uk/
23. Клуби винахідників та організації штатів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.freeinventorshelp.com/Organizations.html
24. Міжнародна Рада з питань активного старіння (ICAA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icaa.cc/aboutus.htm
25. Міжнародна федерація асоціацій винахідників IFIA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ifia.com
26. Міжнародне патентування винаходів. Одержання патенту на винахід в Італії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.msp-patent.com.ua/ua/patent/patent-na-vinahid-v-italii.html
27. Національна академія винахідників NAI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academyofinventors.org/
28. Національна асоціація винахідників Італії ANDI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://andi-inventori.com
29. Новатори визнані на Європейській винахідницькій премії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.euronews.com/2018/06/07/european-inventor-award
30. Об’єднана асоціація винахідників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.faultlessinventors.com/United_Inventors_Association.asp
31. ООН: в Європі – найвища частка літніх людей, 2017 УНІАН Інформаційне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/health/worldnews/1857951-oon-v-evropi-nayvischa-chastka-litnih-lyudey.html https://www.uspto.gov/custom-page/inventor-organizations
32. Організації для винахідників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –
33. Офіційний сайт груп винахідників Америки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://inventleader.org/
34. Програма активного старіння 2018 // Академія активного старіння [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.activeageingacademy.org/
35. Програма допомоги винахідникам IAP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/iap/en/
36. Просування активного старіння в цифровій економіці: включення, адаптація та іновації, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/OECD_GCOA%20Report%202015.pdf
37. Прскаветц А, Лінд Т . Вплив старіння населення на інновацій та зростання продуктивності праці в Європі. Відень, Австрійська академія наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pure.iiasa.ac.at/7714
38. Психосоціальні потреби людей похилого віку // Асоціація будинків та послуг старіння, Канзас, 2007, С.33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kahsa.org/files/public/psycosocialneeds.pdf
39. Рейтинг старіючих націй: на які держави чекає криза // Всеукраїнська асоціація пенсіонерів, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uarp.org/news/1350679836
40. Світ, що старіє: демографічна статистика і привід для роздумів, 2010 // CREDO Новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://credo.pro/2010/03/16935
41. Сімонтон Д. Вік та видатні досягнення : що ми знаємо після сторіччя досліджень Психологічний бюлетень. 1988; 104: 251-267. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/7123/a6d022ce352d5326c6617e7677150bf96f8f.pdf
42. Сімонтон Д. Карьєра в науці : індивідуальні відмінності та міждисциплінарні контрасти Психологія розвитку. 1991; 27: 119-130. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0012-1649.27.1.119
43. Скірбекк В. Вікова та індивідуальна продуктивність : огляд літератури. Віденський щорічний досліджень народонаселення. 2004; 2: 133-153. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://austriaca.at/0xc1aa5576_0x00062025.pdf
44. Соціальна та виробнича діяльність людей похилого віку / Кріс Ріддок // Національний центр інформаційної біотехнології, Національна бібліотека медицини США, 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1128756/
45. Соціально-пізнавальна діяльність сприяє здоров’ю // Green Hill [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.green-hill.com/social-cognitive-activity-benefits-aging-health/
46. Сприяння майбутнім винахідникам в Японії // Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності ,2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/04/article_0004.html
47. Старіння та життєвий шлях. Що таке здорове старіння? // Всесвітня організація охорони здоров’я (електронний ресурс режим доступу- http://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/)
48. Старіння та люди похилого віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter13-aging-and-the-elderly/
49. Старіння та макроекономіка: довгострокові наслідки для людей похилого віку // Старіння, продуктивність та інновації, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK148825/
50. Фонд Леменсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lemelson.org/how-we-work/how-to-participate
51. Хьюстонська асоціація винахідників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inventors.org/
52. Щорічник Організації Об’єднаних Націй, Щорічник Експрес, 2012, Том 66, с.138
53. Як зростатиме і старішатиме населення світу – огляд МВФ, 2016 // BBC News Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2016/02/160225_imf_demografic_reports_az
54. Як старші люди можуть відігравати більшу роль у суспільстві? / Сара Джонсон // The Guardian, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.theguardian.com/society/2015/mar/30/how-why-older-people-valued-knowledge-experience
55. Японське патентне відомство. Офіційний сайт JPO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.jpo.go.jp/index.htm

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Motuzenko Ol., Urbani L., Demianenko S., Petlina D.  (2018) Integration of elderly inventors into the market of innovation. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 29-36 (in Ukranian, abstr. in English).