Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСНОВНІ РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН У ТАБЛИЦІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Бейдик О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Підтверджено високий рівень забезпечення території України мінерально-сировинними ресурсами в розрізі економіко-географічних районів. Періодична система хімічних елементів (таблиця Д. І. Менделєєва) посилена даними щодо розподілу мінерально-сировинних ресурсів та корисних копалин в розрізі економіко-географічних районів України. Висвітлена проблематика підтвердила високу щільність міжпредметних зв’язків (географія, геологія, хімія, геохімія, економіка, регіоналістика, районування). Викладений матеріал може виступати певним важелем розробки стратегій суспільно-економічного розвитку регіонів, наведені дані можуть бути впроваджені в новітні програми реформованої освіти України.

Ключові слова:
мінерально-ресурсна база України, корисні копалини, родовища, система хімічних елементів, таблиця Д.І. Менделєєва.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.5

Посилання:

  1. Алампиев П. М. Экономическое районирование СССР : в 2-х кн. / ПМ. Алампиев. – М., 1959-1963. – Кн1. – М. : Госпланиздат, 1963. – 263 с. ; Кн2. – М. : Экономиздат, 1963. – 247 с.
  2. Бейдик О. О. Географія : Посібник для вступників до вищих навчальних закладів – 2-е вид. / О. О. Бейдик, М. М. Падун. – К. : Либідь, 1996. – 304 с.
  3. Геология СССР : в 48-и т. / гл. ред. П.Я. Антропов. – Т. V: Украинская СССР и Молдавская СССР. Ч. 1. Геологическое описание платформенной части. – М. : Госнаучтехиздат литературы по геологи и охране недр, 1958. – 1000 с.
  4. Металічні і неметалічні та корисні копалини України / Гурський Д. С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. : у 2-х кн. – К. – Львів : Центр Європи, 2006. – Т. І : Металічні корисні копалини. – 785 с. ; Т. ІІ : Неметалічні корисні копалини. – 552 с.
  5. Паламарчук М. М. Економічна географія Української РСР (з основами теорії). – К. : Рад. школа, 1975. – 312 с.
  6. Поповкін В. А. Регіональноцілісний підхід в економіці / В. АПоповкін ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – К. : Наукова думка, 1993 . – 219 с.
  7. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М.Д. Пістун. – К.: Вища школа, 1996. – 231 с.
  8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75014. Україна. Видатні родовища корисних копалин в таблиці Менделеєва: світовий та національний вимір / Бейдик О. О. – 27.11.2016.
  9. Соціальноекономічна географія України : Навч. посіб. / За ред. О.І. Шаблія. – Львів : Світ, 2000. – 679 с.
  10. Соціально-економічне районування України / Долішній М. І., Паламарчук М. М., Паламарчук О. М., Шевчук Л. Т. ; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 1997. – 50 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bеidуk O. (2018) Significant deposits of minerals in the table D. I. Mendeleev: national dimension. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 24-28 (in Ukranian, abstr. in English).