Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕРИТОРІАЛЬНА ТА ЛОГІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ УРБОТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Смирнов І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розкрито територіальні та логістичні аспекти комплексної стратегії сталого розвитку міського туризму, яка базується на двох концепціях – туристичної децентралізації та зворотної логістики. Перша концепція заснована на геологістичній організації туристичного простору міста, яка включає такі компоненти як: геологістична (географічна та логістична) ідентифікація ресурсної бази міського туризму; геологістичне планування туристичних потоків та визначення їх потреб; геологістичний дизайн туристичної інфраструктури; геологістичний дизайн ланцюгів постачання туристичної інфраструктури. При цьому географічна ідентифікація ресурсної бази урботуризму означає геопросторову локалізацію туристичних об’єктів  у місті. Їх слід розглядати як свого роду «туристичні магніти», які притягують потоки туристів до певних частин міста. Територіальна концентрація туристичних об’єктів відповідно викликає концентрацію туристичних потоків, тому ці міркування слід враховувати при створенні та розміщенні нових туристичних об’єктів у певних частинах міста, щоб не було територіального перенасичення ними. Отже, замість територіальної концентрації туристичних об’єктів у центральних частинах міста слід пропонувати їхню територіальну дисперсію, тобто розосередження по усій міській площі. Логістична ідентифікація ресурсної бази туризму міст означає визначення логістичного потенціалу окремих туристичних об’єктів, тобто максимально можливого туристопотоку, який не зашкодить сталому розвитку туризму та стану туристичних ресурсів. Геологістичне планування туристичних потоків та їхніх потреб означає прогнозування величини та структури турпотоків та їхніх потреб, які можна поділити на потреби першого та другого ступенів. Геологістичне проектування туристичної інфраструктури полягає в розробці мережі об’єктів туристичної інфраструктури з метою задоволення попередньо визначених потреб туристів першого та другого ступенів. Геологістичне проектування ланцюжків поставок для забезпечення функціонування об’єктів туристичної інфраструктури охоплює розробку територіальних транспортно-логістичних схем їхнього постачання з урахуванням особливостей транспортно-дорожної мережі міст та розміщення самих об’єктів.
Друга концепція передбачає інтегрований підхід до переробки загальної кількості міських відходів, включаючи туристичні, з урахуванням їхнього збирання та вивезення з міста, а також переробки на спеціальних підприємствах. Розглянуто досвід українських міст Львова та Києва у цьому контексті. При цьому Київ більш ефективно здійснює переробку міських відходів, включаючи туристичні, а Львів зіштовхнувся з проблемою вивезення та переробки міських відходів, включаючи туристичні, над вирішенням якої місто нині працює.

Ключові слова:
міський туризм, комплексна стратегія, сталий розвиток, територіальні та логістичні підходи, туристична децентралізація, зворотна логістика.

Мова:
англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.4

Посилання:

  1. Smyrnov I.G. Marketing in Tourism : Text-book / I.G.Smy – K .: KNU named after Taras Shevchenko, 2016. – 251 p.
  2. Each community has a tourism potential [Electronic resource]. – access mode: http:// decentralization.gov.ua /news/9242.
  3. Ivanova E. 50 shades of Lviv / E. Ivanova // Novoye vremia strany. – № 19. – May 24, 2018. – P.38-41.
  4. Tulchinskaya M. Beautiful country, but they love her not for this / M. Tullchinskaya / / Correspondent. –2018. – May 11, No. 9 (801). – P.40-43.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Smyrnov I. (2018) Territorial and logistical organization of urban tourism in context of its sustainable development (Ukraine’s case). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 20-24 (in English, abstr. in Ukranian).